• Türkçe
  • English

FMGTEK 2019 - ÇalıştaylarÇalıştay 1: Engelsiz Fen ve Matematik Eğitimi
 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Mustafa  SÖZBİLİR
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği’nde tamamlayan Sözbilir, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001 yılında ise İngiltere York Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışan Sözbilir, ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersleri yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında; Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu, kavram öğrenimi, yaşam temelli öğretim, probleme dayalı öğretim, öğreti programı çalışmaları, içerik analizi çalışmaları ve özel eğitim çalışmaları gibi konular yer almaktadır.
Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL
 
Lisans eğitimini Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde (2002) Yüksek Lisans eğitimini ise “CMS Deneyinde Kullanılan Hf Detektörlerinin Enerji Çözünürlüğü ve Lineerliği” isimli teziyle aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı (2004). Yüksek lisans eğitimi süresince kadrolu olarak sınıf ve fizik öğretmenlikleri yapmıştır (2002- 2004). Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (OÖFMAE) Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimine ise 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış olup kaynaştırmalı sınıflarda görme engelli öğrencilerin fizik öğrenebilmesi konusunda doktora tezini tamamlamıştır (2012).
 


Çalıştay 2: Gölgelerden Kuarklara: Renkli Bir STEAM Atölyesi
 
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitimi Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalında Profesördür.  Lisans Eğitimini 1994 Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 1994 -1997 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve  1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Eğitimi alanında ilk Yüksek Lisans derecesini almıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile  2000 yılında  Paris Diderot (Paris7) Üniversitesi’nden Fizik ve Kimya Teknik ve Bilimleri Öğretimi alanında ikinci Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2004 yılında ise Strasbourg I (Université Louis Pasteur) Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri (Fen Eğitimi) alanında doktora derecesini almıştır. Muğla Üniversitesi’nde 2005-2010 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve Öğretim  Üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları kavramsal fizik öğretimi ve araştırma-sorgulama temelli bilimsel etkinlik geliştirme üzerinedir. 
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY
 
Lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde almıştır. Aynı üniversitede,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölüm’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı olarak yer almış ve çok sayıda öğretmen eğitimi gerçekleştirmiştir.
   
 
 
 


Çalıştay 3: Girişimcilik Öğretimi için Örnek bir Uygulama: Hızlı Prototipleme Etkinliği
 
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Sedat UÇAR
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda beş yıl fizik ve fen bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans eğitimini University of Missouride, 2007 yılında ise doktora eğitimini Ohio State University’de tamamlamıştır.  Araştırma alanları, sorgulamaya dayalı fen öğretim, astronomi öğretimi ve girişimcilik öğretimidir.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.
 

Çalıştay 4: STEM Şef Atölyesi
 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Dr. Öğr Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
 
2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansını, 2012 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalında doktora programını tamamlamıştır. 2010 yılında Prof. Dr. Mariler. Piler ALEXANDRE JİMENEZ ile fen eğitiminde argümantasyon uygulamaları konusunda birlikte çalışmıştır. 2012 yılında ESERA Yaz Okuluna kabul edilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığının Geliştirilmesine Yönelik Olarak Argümantasyon ile Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımı adlı doktora tezini 2012 yılında tamamlayan Dr. FETTAHLIOĞLU’nun Argümantasyon, STEM Eğitimi, çevre okuryazarlığı, öğretmen eğitimi konularında hakemli dergilerde yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP tarafından desteklenen çeşitli projeleri ve farklı kurumlarda gerçekleştirdiği öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik seminer çalışmaları bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE
 
Lisans Eğitimini, 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında, Yüksek Lisans eğitimini, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde, Doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında “Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri ile öz yeterlilik inançlarına ve erişilerine etkisi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Araştırma alanları, fen eğitimi, çevre eğitimi, aktif öğrenme, bilimsel düşünme becerileridir. 2010 yılından beri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Avrupa Birliği, TUBİTAK, Merkezi Finans İhale Birimi ve BAP tarafından desteklenen farklı birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almıştır. International Journal of Active Learning dergisinin Editörüdür.