• Türkçe
  • English

FMGTEK 2019 - PanelPanel 1: Bütüncül Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi
 
cccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Moderatör)
 
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Adnan BAKİ
 
1978 yılında girdiği Fatih Eğitim Fakültesi  Matematik Eğitimi Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Vatani görevini  komando asteğmen olarak yaptıktan sonra 1985 yılında KTÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.  YÖK bursu ile lisansüstü eğitim için yurtdışına gitti.  1990 yılında Kanada’nın New Brunswick Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında University of London, Institute of Education’da doktorasını (PhD in Mathematics Education) tamamladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk matematik eğitimi doçenti ve 2004 yılında da profesörü oldu. 1995 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde başlayan öğretim üyeliği süresince birçok idari görevde bulundu ve 42 doktora çalışmasına danışmanlık yaptı. Ayrıca, 2010-2013 yılları arasında aynı fakültenin dekanı oldu. Birçok ulusal ve uluslararası indekste taranan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Halen Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Hasan KARAL
 
1986 yılında girdiği Üniversiteye Giriş Sınavında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı. 1990 yılında Elektronik Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisansa başladı ve 1993 yılında “Türkçe Söz Analiz-Sentezi” konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı ve 2000 yılında “Kestirim Öğrenmeli Bulanık Denetimli Otonom Taşıtlar İçin Doku Benzersizliği Kullanılarak Stabilize Yol Belirleme” konulu doktora tezini tamamladı. Yazar 1991-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi, 1993-2000 yılları arasında Öğretim Görevlisi ve 2000-2004 yılları arasında Öğretim Görevlisi Dr. olarak görev yaptı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlayan yazar, 2011 yılı Ocak ayında doçent oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, 2004 yılından beri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
 
Prof. Dr. İsmail ÖNDER
 
2003 yılında ODTÜ Kimya Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. İsmail Önder, 2006 yılında aynı kurumda doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2007 yılında Yrd. Doç. olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 2012 yılında Doçent oldu. 2018 yılında profesör olan Önder, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir. Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme ve Biyolojik Ritim konularında SSCI, SCI ve Alan indeksleri tarafından taranan birçok çalışması mevcuttur.  
Panel 2: Yaşam Temelli Müfredatlar
 
ccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Murat ALTUN
 
1952 yılında Artvin (Şavşat)’de doğan Prof. Dr. Murat Altun evli ve üç çocuk babasıdır. 1970 yılında Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’ne girmiş ve 1973 yılında mezun olmuştur. Giresun Espiye Lisesi’nde 3 yıl matematik öğretmenliği yapmıştır. İzleyen yıllarda Giresun Eğitim Enstitüsü’ne atanmış ve bu okulda 10 yıl çalışmıştır. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Eğitim Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak geçiş yapmıştır. Akademik çalışmalarına 1982 yılında YÖK yasasıyla birlikte yüksekokulların üniversitelerin bünyesine alınması üzerine başlamıştır. 1986 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nde lisans tamamla programına katılarak lisansını tamamlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Uygulamalı Matematik dalında yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yaşar Baykul danışmanlığında” Problem Çözme” konusundaki doktora tezini 1995 yılında tamamlayarak doktora derecesi almıştır. Çalışmakta bulunduğu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1997 yılında yardımcı doçent, 2001 yılında matematik eğitimi alanında doçent, 2007 yılında profesör unvanı almıştır. Anabilimdalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. İki dönem fakülte dekanlığı yapmıştır. Murat Altun’un üniversitelerde ve ilköğretim seviyesinde ders kitabı olarak okutulan kitapları vardır.  Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.
 Kaymakam Ahmet ALTINTAŞ
 
03.03.1969 Fethiye doğumlu. İlkokulu Bekçiler köyünde, orta ve lise öğrenimini Fethiye'de tamamladıktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1993-1994 yılları arasında İstanbul Deftardarlığında görev yaptı. 1994 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Eskişehir Kaymakam adayı olarak atandı. Konya - Hadim Kaymakam vekilliği, Niğde - Çiftlik Kaymakamlığı, Van - Çatak kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı ve Rize Vali Yardımcılığı, Elbistan Kaymakamlığı, Yalvaç Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 2015/Haziran ayında yayımlanan Müşterek Kararname ile Soma Kaymakamı olarak atanmıştır. 
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS (Moderatör)
 
Prof. Dr. Alipaşa Ayas lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve University of New Brunswick’de tamamlamıştır Doktora derecesini University of Southampton’dan alan Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olan Alipaşa Ayas, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatmış halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.


Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
 
Fizik Eğitimi Alanında Uzmandır. Yüksek Lisansını Kanada’da New Brunswick Üniversitesinde Program ve Öğretimi alanında tamamlamıştır. Doktorasını Türkiye’de Fizik Öğretimi Programlarının Değerlendirilmesi konusunda İngiltere’de Southampton Üniversitesinde yapmıştır. Araştırma Yöntemleri, Fizik Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Program Geliştirme alanlarında öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Fizik Eğitiminde Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen ve Matematik Alanları Eğitiminde Bölüm Başkanlığı, Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Trabzon Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.