• Türkçe
  • English

FMGTEK 2019 - Kongre Programı
12 Nisan 2019 Cuma

09:00-10:00:

Kayıt

10:00-10:45:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları

10:45-11:00:

Çay, Kahve, İkramlar

11:00-12:30:

1. Oturum

12:30-13:30:

Öğle Yemeği

13:30-15:00:

2. Oturum

15:00-15:15:

Çay, Kahve, İkramlar

15:15-16:15:

Çağrılı Konuşmacı: Jaana Seikkula-Leino, Professor Dr. Hamlet Isaxanli Sunum Dili: İngilizce Salon: Smyrna

16:15-16:30:

Çay, Kahve, İkramlar

16:30-18:00:

3. Oturum

16:30-18:00:

Çalıştay: Çalıştay 2: Gölgelerden Kuarklara: Renkli Bir STEAM Atölyesi Salon: Troja

18:00-18:15:

Çay, Kahve, İkramlar

18:15-19:30:

Panel 2: Yaşam Temelli Müfredatlar


13 Nisan 2019 Cumartesi

09:00-10:30:

4. Oturum

10:30-10:45:

Çay, Kahve, İkramlar

10:45-11:30:

Çağrılı Konuşmacı: Dr. Nevzat Yavuz (TUBİTAK SOBAG) Sunum Dili: Türkçe Salon: Smyrna

11:30-11:40:

Çay, Kahve, İkramlar

11:40-13:00:

5. Oturum

11:40-13:00:

Çalıştay: Çalıştay 4: STEM Şef Atölyesi Sunum Dili: Türkçe Salon: Bergama

13:00-13:30:

Öğle Yemeği

13:30-15:00:

6. Oturum

15:00-15:15:

Çay, Kahve, İkramlar

15:15-16:15:

Çağrılı Konuşmacı: Professor. Dr. Vincentas Lamanauskas, Assoc. Prof. Dr. Asya Asenova Sunum Dili: İngilizce Salon: Smyrna

16:15-16:30:

Çay, Kahve, İkramlar

16:30-18:00:

7. Oturum

16:30-18:00:

Çalıştay: Çalıştay 1: Engelsiz Fen ve Matematik Eğitimi Salon: Troja

18:00-18:15:

Çay, Kahve, İkramlar

18:15-19:30:

Panel 1: Bütüncül Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi


14 Nisan 2019 Pazar

09:00-10:30:

8. Oturum

10:30-10:45:

Çay, Kahve, İkramlar

10:45-11:45:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Al Musawi, Dr. Antuni Wiyarsi Sunum Dili: İngilizce Salon: Smyrna

11:45-12:00:

Çay, Kahve, İkramlar

12:00-13:00:

9. Oturum

12:00-13:00:

Çalıştay: Çalıştay 3: Girişimcilik Öğretimi için Örnek bir Uygulama: Hızlı Prototipleme Etkinliği Salon: Artemis

12:00-13:00:

Çalıştay: Çalıştay 5 Salon: Bergama

13:00-13:30:

Öğle Yemeği

13:30-15:00:

10. Oturum

15:00-15:15:

Çay, Kahve, İkramlar

15:15-16:00:

Kapanış ve Değerlendirme1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Artemis
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ali Günay Balım
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
46TürkçeAkademik BildiriRabia ÇimenRabia Çimen, Feride Ercan YalmanIdentification Of Science Teacher Candidates’ Logical Thinking (reasoning) Skills Through Timss Items: Mersin University SampleTımss Soruları ile Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme (Akıl Yürütme) Becerilerinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi ÖrneğiFen Bilgisi Eğitimi
85TürkçeAkademik BildiriMeltem MenMeltem Men, Muhammet Mustafa AlpaslanExamination Of The Relations Between Achievement Goal Orientation And School-contexual Variables Among Science TeachersFen Öğretmenlerinin Başarı Yönelim Motivasyonları ile Okul Ortamı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
135TürkçeAkademik BildiriSevilay AlkanÖzgül Kaya, Sevilay AlkanComparison Of Example Types Used In 9th Grade Physics Textbooks9. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Örnek Türlerinin KarşılaştırılmasıFizik Eğitimi

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Bergama
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Murat Gökdere / Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
110TürkçeYuvarlak MasaBahar CandaşBahar Candaş, Haluk ÖzmenEnhancing Seventh Grade Students' Critical Thinking SkillsOrtaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin GeliştirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
147TürkçeYuvarlak MasaAsuman BayrakdarAsuman BayrakdarResearch Of Stakeholder Opinion For The Concept Of Middle School LevelOrtaokul Düzeyi Girişimcilik Kavramına Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesiGirişimcilik Eğitimi
208TürkçeYuvarlak MasaGonca KeçeciGonca Keçeci, Fikriye Kırbağ ZenginViews Of Pre-service Science Teachers About Stem EducationStem Eğitimi Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GörüşleriSTEM ve Uygulamaları
277TürkçeYuvarlak MasaNeslihan ErNeslihan Er, Özden TezelThe Effect Of Argumentation Supported Science Teaching On The Learning Of Prospective Teachers Based On The Disciplines Of Science And Technology Engineering And MathematicsFen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Disiplinlerine Dayalı Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğrenmelerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Didyma
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Arslan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
95TürkçeSözlü BildiriPınar RusçukluPınar Rusçuklu, Zehra Özdilek ‘the Effect Of Teaching Design Developed By The Stem Approach On The Et Recycling B Yak Subject To The 21st And 8th Century 21st Century Skills‘‘geri Dönüşüm’’ Konusu Üzerine Stem Yaklaşımı ile Geliştirilen Öğretim Tasarımının 5. 6. ve 8.sınıflarda 21. Yüzyıl Becerilerine EtkisiSTEM ve Uygulamaları
192TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumFiliz GülhanFiliz Gülhan, Fatma ŞahinThe Determination Of Secondary School Students Of Perceptions About Steam (stem+a) Fields Via MetaphorsOrtaokul Öğrencilerinin Steam (Steam+a) Alanlarıyla İlgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla BelirlenmesiSTEM ve Uygulamaları
232TürkçeSözlü BildiriGizem TezcanGizem Tezcan, Mustafa Tüysüz, Elif Kaval OğuzEvaluation Of Science, Engineering And Entrepreneurship Activities In Elementary School Science Textbooks Regarding The Framework Of Stem Activities Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Etkinliklerini Stem Etkinlikleri Çerçevesinde DeğerlendirmeSTEM ve Uygulamaları
306TürkçeSözlü BildiriDerya EmreliDerya Emreli, Muhammed Kofoğlu, Rıdvan Arslan, Abdil Kuş, Ertu UnverInvestigation Of The Effect Of Virtual Reality Teaching Material On Students 'conceptual And Cognitive Learning Levels For Technical Drawing EducationTeknik Resim Eğitimi İçin Geliştirilen Sanal Gerçeklik Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Kavramsal ve Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisinin İncelenmesiMesleki ve Teknik Eğitim

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Claros
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Dündar Yener
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Demiral
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
69TürkçeSözlü BildiriHanife TekeşHanife Tekeş, Selahattin GönenThe Effect Of Stem Applications On 7th Grade Students' Gains Related To The Relationship Of Mass And Weight ConceptsStem Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Kavramlarının İlişkisi ile İlgili Kazanımlarına EtkisiSTEM ve Uygulamaları
183TürkçeSözlü BildiriMuhammet ÖnerMuhammet Öner, Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı9 Type Temperament Model In Terms Of Science Teaching Methods9 Tip Mizaç Modelinin Fen Öğretim Yöntemleri Açısından DeğerlendirmesiFen Bilgisi Eğitimi
245TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumNecla Dönmez UstaNecla Dönmez Usta, Ebru Turan Güntepe, Ümmü Gülsüm DurukanInvestigation Of The Levels Of The Prospective Teachers Of Web 2.0 Technologies Integration Into The CourseÖğretmen Adaylarının Web 2.0 Teknolojilerini Derse Entegre Etme Düzeylerinin İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
461TürkçeSözlü BildiriAhmet İlhan ŞenAhmet İlhan Şen, Döndü Gülçin BilgiliCreating And Using A Case Study As An Educational MaterialEğitim Materyali Olarak Örnek Olay Oluşturulması ve KullanılmasıFizik Eğitimi
490TürkçeSözlü BildiriÜmit DemiralÜmit DemiralExamining The Preservice Teachers' Level Of Knowledge About First Aid Applications Through A Number Of VariablesÖğretmen Adaylarının İlkyardım Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiÖğretmen Eğitimi

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Priene
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
40TürkçeSözlü BildiriGökhan AksuGökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay GüzellerUsing Data Mining And Artificial Neural Networks To Predict Pisa Science LiteracyPısa Fen Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin KullanılmasıEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
88TürkçeSözlü BildiriGül YılmazGül Yılmaz, Salih ÇepniA Thematic Review Of Stem Education Studies On Preschool Grade Okul Öncesi Düzeyindeki Stem Eğitimi Araştırmalarının Tematik İçerik AnaliziOkul Öncesi Eğitimi
99TürkçeSözlü BildiriAdem YılmazAdem Yılmaz, Mustafa Kemal YüzbaşıoğluInvestigation Of Scale Development Studies In The Field Of Educational Sciences In Factor AnalysisEğitim Bilimleri Alanında Yapılan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Faktör Analizi Boyutunda İncelenmesiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
336TürkçeSözlü BildiriRefik BağışlıyanRefik Bağışlıyan, Nermin BulunuzThe Description Of The Knowledge Levels Of The Eight Grade Students About The Concepts Of Air Events By Using Formative Assessment ProbesOrtaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hava Olayları Kavramları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Biçimlendirici Yoklama Soruları ile BetimlenmesiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Troja
Girişimcilik Becerileri
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçük
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çalışkan
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
78TürkçeSözlü BildiriDerya Erdemir YılmazÇiğdem Şahin Çakır, Derya Erdemir YılmazÖzel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin İncelenmesiÖzel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin İncelenmesiGirişimcilik Becerileri
381TürkçeSözlü BildiriErkan ÇalışkanErkan ÇalışkanThe Investigation Of The Relationship Between Pre-service Teachers' Social Entrepreneurship Characteristics And Problem Solving SkillsÖğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiGirişimcilik Becerileri
484TürkçeSözlü BildiriArzu KüçükArzu Küçük, Nagihan Yıldırım, Ahmet İlhan Şen, Serkan Sevim, Mehmet KüçükOut-of-school Science Learning Practices For Middle School Students In The Province Of RizeRize İlinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Okul Dışı Fen Öğrenme UygulamalarıOkul Dışı Öğrenme Ortamları

1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Ephesus
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Adadan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
82TürkçeSözlü BildiriSevil AkaygünSevil Akaygün, Emine AdadanThe Effect Of A Nanotechnology Education Workshop On High School Science Teachers’ Understandings Of Concepts About NanotechnologyBir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji ile İlgili Kavramları Anlamalarına EtkisiKimya Eğitimi
96TürkçeSözlü BildiriMusa Üceİsmail Ateş, Musa ÜceAn Ubiquitous Learning In-class Activity Sample: Intermolecular Weak ForcesÇevreleyen Öğrenme Etkinliği Sınıf İçi Uygulama Örneği: Kimyasal Türler Arası Zayıf EtkileşimlerKimya Eğitimi
297TürkçeSözlü BildiriYasemin AlpaslanYasemin Alpaslan, Gülcan Çetin, Resul Göncü, Ruhan BenlikayaDevelopment Of Web 2.0 Based Activities-1: Molecular Orbital TheoryWeb 2.0 Teknolojileri Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi-1: Moleküler Orbital TeoriKimya Eğitimi
327TürkçeSözlü BildiriSevil AkaygünSevil Akaygün, Faik Özgür KarataşInvestigating Preservice Chemistry Teachers’ Concerns About Teaching ChemistryKimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi ile İlgili Kaygılarının İncelenmesiKimya Eğitimi
1. Oturum Cuma 11:00-12:30
Teos
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sedat Uçar
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
229TürkçeSözlü BildiriTuncay ÖzsevgeçAyşe Aytar, Tuncay Özsevgeç , Mediha Demirkan , Zeynep KurnazWhat Is Being Social Trapped Between The Real World And Virtual World?Gerçek Dünya ve Sanal Dünya Arasında Sıkışıp Kalan Sosyal Olma Nedir?Fen Bilgisi Eğitimi
231TürkçeSözlü BildiriEbru KaradağEbru Karadağ, Sedat UçarDetermınatıon Of Comprehensıon Levels Of Hearing Impaired Students About Moon Phases And The Reasons Of Phasesİşitme Engelli Öğrencilerin Ay’ın Evreleri ve Oluşumu Konusundaki Kavrama Düzeylerinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
236TürkçeSözlü BildiriNurgül ÇolakNurgül Çolak, Güldem Dönel AkgülTeaching Behavior Of The Science Teachers Effect The Teachers 'attitudes Against The Biology Course Through Learning LifeFen Bilgisi Öğetmen Adaylarının Öğrenim Yaşantıları Boyunca Biyoloji Dersine Karşı Tutumlarını Etkileyen Öğretmen DavranışlarıFen Bilgisi Eğitimi
331TürkçeSözlü BildiriAyşenur BostanAyşenur Bostan, Esra Çolak, Hava İpek AkbulutDetermination Of Science Teachers’ Cognitive Structures About Stem By Word Association TestKelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Fetemm ile İlgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilişsel Yapılarının Tespit EdilmesiFen Bilgisi Eğitimi
2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Artemis
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçük
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Salih Çepni
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
178TürkçeAkademik BildiriRabia ÇimenAli Biçer, Feride Ercan Yalman, Rabia ÇimenIdentification Of 8th Graders’ Reasoning Skills Through Timss Items8. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerilerinin Tımss Soruları Aracılığı ile İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
352TürkçeAkademik BildiriZeynep Işılay DikmenZeynep Işılay Dikmen, Nagihan İmer ÇetinA Comparison Of The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes In Science EducationFen Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama ve Kavram Karikatürleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkilerinin KarşılaştırılmasıFen Bilgisi Eğitimi
405TürkçeAkademik BildiriMehmet Akif HaşıloğluMehmet Akif Haşıloğlu, Leyla AlDetermining Effectiveness Of Supporting Materials, T-shirts With Formula, Regarding The Electrical Energy Unit In The Secondary School Seventh-grade Curriculumİlköğretim 7. Sinif Elektrik Enerjisi Ünitesine Yönelik Formüllü Tişört Yöntemine Göre Geliştirilen Rehber Materyalin Etkililiğinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Bergama
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
412TürkçeAkademik BildiriBestami Buğra ÜlgerBestami Buğra Ülger, Salih ÇepniThe Effect Of Differentiated Inquiry-based Science Lesson Modules For Gifted Students On Scientific Reasoning Skills.Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Sorgulama Temelli Geliştirilen Farklılaştırılmış Fen Ders Modüllerin Öğrencilerin Bilimsel Muhakeme Becerilerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
418TürkçeAkademik BildiriSelma EminoğluSelma Eminoğlu, Mehmet Akif HaşıloğluA Qualıtatıve Study On The Use Of The Concepts And Subjects Of Lıfe Scıences In Relıgıon Lessons In A Muslım CountryMüslüman Ülkede Din Derslerinde Fen Bilimleri Kavram ve Konularının Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir ÇalışmaFen Bilgisi Eğitimi
440TürkçeAkademik BildiriAysun KürsüAysun Kürsü, Gamze GüzelMiddle School 5th Grade Life World Student Success Test DevelopmentOrtaokul 5.sınıf Canlılar Dünyası Öğrenci Başarı Testi GeliştirilmesiFen Bilgisi Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Didyma
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çalışkan
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
247TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumNecla Dönmez UstaNecla Dönmez Usta, Ebru Turan GüntepeTeachers' Perspective On ProgrammingÖğretmenlerin Programlamaya Bakış AçısıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
361TürkçeSözlü BildiriSerkan DincerSerkan DincerThe Effect Of Analogies Integrated Into Digital Games On Students’ Academic Success In Science EducationDijital Oyunlar İçine Yerleştirilen Analojilerin Fen Eğitimi Başarısına EtkisiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
373TürkçeSözlü BildiriSalih BirişçiŞeyma Yurttaş, Salih BirişçiEvaluation Of Group Based Programming Approach On Practicing Angles ConceptAçılar Konusunun Öğreniminde Grupla Programlama Yaklaşımının DeğerlendirilmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
374TürkçeSözlü BildiriBerru SağırBerru Sağır, Rahime Karavaş, Ayşe Koç, Nevzat YumruÖğretmenlerin Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmenlerin Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
383TürkçeSözlü BildiriErkan ÇalışkanErkan ÇalışkanInvestigation Of The Effect Of Code.org Activities On Secondary School Students’ Problem Solving Skills And Programming Self-efficacyCode.org Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine ve Programlama Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Claros
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
251TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan Sunumİlknur Özpınarİlknur ÖzpınarInvestigation Of Teachers' Knowledge And Views On Mathematical Connection Öğretmenlerinin Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
252TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan Sunumİlknur Özpınarİlknur ÖzpınarThe Use Of Technology In The Assessment And Evaluation Process Of Mathematics Instruction From The Perspectives Of TeachersÖğretmenlerin Gözünden Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Teknoloji KullanımıMatematik Eğitimi
420TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumArzu Aydoğan YenmezArzu Aydoğan Yenmez, Semirhan GökçeEvaluation Of Technology Aided Activities: Samr ExampleTeknoloji Destekli Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Samr ÖrneğiMatematik Eğitimi
421TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumSemirhan GökçeSemirhan GökçeAutomated Scoring In Pisa Open-ended Mathematics ItemsAçık Uçlu Pısa Matematik Sorularının Otomatik PuanlanmasıMatematik Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Miletos
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süha Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Fettahlıoğlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
113TürkçeSözlü BildiriAyşegül KarapınarAli Günay Balım, Ayşegül KarapınarMetaphorical Perceptions Of Teacher Candidates For Mobile LearningÖğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Metaforik AlgılarıÖğretmen Eğitimi
128TürkçeSözlü BildiriŞeyda KayaŞeyda Kaya, Pınar FettahlıoğluThe Analysis Of Science Teachers’ Socio Scientific Argument Structures According To Metacognition Awareness Level Fen Bilgisi Öğretmenlerin Sosyo Bilimsel Argüman Yapılarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerine Göre AnaliziÖğretmen Eğitimi
214TürkçeSözlü BildiriFevzi KahramanHasan Bakırcı, Fevzi Kahraman, Hüseyin ArtunOpinions Of Science Teachers About Updated Sciences Curriculum Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
282TürkçeSözlü BildiriDuygu BedirDuygu Bedir, Süha YılmazExamining Teachers' Views On Technology Assisted EducationÖğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesiÖğretmen Eğitimi
294TürkçeSözlü BildiriZeynep KıryakZeynep Kıryak, Haluk ÖzmenDetermining The Seventh Grade Students' Ability To Understand And Use Of The Language Of Science: Cell And Division UnitYedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim Dilini Anlama ve Kullanma Becerilerinin Belirlenmesi: Hücre ve Bölünmeler ÜnitesiFen Bilgisi Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Priene
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Azar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kara
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
35TürkçeSözlü BildiriGökhan AksuGökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay GüzellerUsing Data Mining Methods To Predict Pisa Mathematics LiteracyPısa Matematik Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Yöntemlerinin KullanılmasıEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
158TürkçeSözlü BildiriHasan BakırcıHasan Bakırcı, Esra Yılmaz, Hüseyin ArtunTeachers' Opinions On Reducing The Number Of Written Exam In Secondary SchoolOrtaokulda Yazılı Sınav Sayısının Azaltılması Konusunda Öğretmen GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
360TürkçeSözlü BildiriYılmaz KaraYılmaz Kara, Berkan SarıkayaDetermination Of Accessibility Levels Of Biology Questions In PisaPısa Sınavlarında Yer Alan Biyoloji Sorularının Erişilebilirlik Düzeylerinin BelirlenmesiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
402TürkçeSözlü BildiriSerdar SevinçSerdar Sevinç, Harun TekinAnalysis Of Lgs Sample Exams Questions Presented To Students And Teachers Accordİng To Bloom Taxonomy And Pİaget's Cognİtİve Thİnkİng SkİllsÖğrenci ve Öğretmenlere Sunulan Lgs Örnek Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi ve Piaget’in Düşünme Becerilerine Göre AnaliziEğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Troja
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Asya Asenova
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
22İngilizceSözlü BildiriMmushetji Petrus RankhumisePinaki Chowdhury, Mmushetji Petrus Rankhumise, Olivia Neo Mafa-ThelediAttitude And Performance: A Universal Co-relation, Example From A Chemistry Classroom Kimya Eğitimi
119İngilizceSözlü BildiriEmine AdadanEmine Adadan, Sevil AkaygünExploring Preservice Chemistry Teachers’ Understanding Of Acid-base Equilibrium Reactions Kimya Eğitimi
138İngilizceSözlü BildiriAntuni WıyarsıAntuni Wıyarsı, Achmad SamsudınEnhancing Students’ Motivation And Chemical Literacy Through Context-based Learning In Equilibrium TopicKimya Eğitimi
175İngilizceSözlü BildiriAnggiyani Ratnaningtyas Eka NugraheniAnggiyani Ratnaningtyas Eka Nugraheni, Antuni Wiyarsi, Anti Kolonial ProdjosantosoThe Analysis Of The Students' Chemical Literacy Level On ElectrochemistryKimya Eğitimi
337İngilizceSözlü BildiriFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Sevil AkaygünAnalogies In Chemistry Classrooms: Teachers’ PracticeKimya Eğitimi
489TürkçeSözlü BildiriRecep AkyelRecep Akyel, Ali Günay Balım, Suat TürkoğuzDevelopment Of Science Program From Past To PresentGeçmişten Günümüze Fen Programının GelişimiFen Bilgisi Eğitimi

2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Ephesus
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gonca Keçeci
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Özgecan Taştan Kırık
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
100TürkçeSözlü BildiriGizem YıldızGizem Yıldız, Özgecan Taştan KırıkImpact Of Microteaching Practices Based On Cooperative Learning On Pre-service Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs İşbirlikli Öğrenmeye Dayalı Mikroöğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
132TürkçeSözlü BildiriDerya Erdemir YılmazDerya Erdemir Yılmaz, Fethiye Karslı Baydere, Şahin DirekelBilim Ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları ÖrneğiBilim ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları ÖrneğiSTEM ve Uygulamaları
255TürkçeSözlü BildiriAslı YıldızAslı YıldızBaloon Car-school-family Collaborative Stem EventHavalı Aracım-Okul-Aile İşbirlikli Stem EtkinliğiSTEM ve Uygulamaları
348TürkçeSözlü BildiriGonca KeçeciGonca Keçeci, Rüçhan KeçeciMoving Sculpture Made Of Industrial Waste Metals: Steam Application ExampleEndüstriyel Atık Metallerden Hareketli Heykele: Steam Uygulaması ÖrneğiSTEM ve Uygulamaları
2. Oturum Cuma 13:30-15:00
Teos
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Sevim
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
107TürkçeSözlü BildiriBahar CandaşBahar Candaş, Zeynep Kıryak, Haluk ÖzmenEvaluation Of Science Teacher Candidates' Self-assessments Within The Frame Of Various CriteriaFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Değerlendirmelerinin Çeşitli Kriterler Altında İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
257TürkçeSözlü BildiriMerziye ÇorluMerziye Çorlu, Fadime ÖzdemirSpace Discovery With Little PrinceKüçük Prens ile Uzay KeşfiFen Bilgisi Eğitimi
278TürkçeSözlü BildiriHabibe KaraçengelHabibe Karaçengel, Kader Gedik, Feride Ceylan, Hava İpek AkbulutDetermination Of The Opinions Of Pre-service Science Teachers Views On Instructional Materials And Their Usage Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyalleri ve Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
281TürkçeSözlü BildiriTuğba KöşnekTuğba Köşnek, Dilek Özer, Sema Nur GüngörThe Views Of Secondary School Students That Participating In “science Camp For Young Inventors” Supported By TÜbİtak-4004 About Nature Of ScienceTübitak-4004 Programı Kapsamında Desteklenen “genç Mucitlere Yönelik Bilim Kampı” Projesine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
493TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumEsra ÇepniEsra Çepni, Ayşegül Sağlam ArslanAnalysis Of The Prospectİve Physics Teachers’ Perceptions Of Work, Power And Energy ConceptsFizik Öğretmen Adaylarının İş Güç ve Enerji Kavramlarını Algılama Durumlarının AnaliziFizik Eğitimi
3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Artemis
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel Balcı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
357TürkçeAkademik Bildiriİbrahim Varolİbrahim VarolMultidisciplinary Consolidation Of The Situated Knowledge In Physics Subject Matter And Transferring To Interdisciplinary Stem ProjectFizik Konu Alanındaki Durumlu Bilgilerin Multidisipliner Yaklaşımla Bütünleştirilmesi ve Disiplinlerarası Stem Projelerine TransferiFizik Eğitimi
422TürkçeAkademik BildiriMeryem Nur AydedeMeryem Nur Aydede, Seda CeylanerA Comparative Analysis Of The Views Of Science Teachers And Accademicians From Faculty Of Education On The Subject Of Teachers’ Qualifications In The Application Of Active Learning In Science CoursesEğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ile Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmenin Fen Derslerinde Uygulanmasında Öğretmen Yeterliliklerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırmalı İncelemesiFen Bilgisi Eğitimi
468TürkçeAkademik BildiriErol AltayErol Altay, Ali Azar, Yavuz SakaAddressing Middle School Students’ Misconception About Classification Of Animals Through Cognitive ConflictOrtaokul Öğrencilerinin Hayranların Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Bilişsel Çelişki Yöntemi ile GiderilmesiFen Bilgisi Eğitimi

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Bergama
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hamlet Isaxanli
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
57TürkçeAkademik BildiriEzgi AkbaşFatma Nur Aktaş, Ezgi AkbaşThe Teaching Experiences Of A Teacher And A Student With Low Vision In Practices For Function Concept: Identification Of ReadinessAz Gören Bir Öğrenci ve Öğretmeninin Fonksiyon Kavramı Uygulamalarında Öğretim Tecrübeleri: Hazır Bulunuşluk TespitiMatematik Eğitimi
87TürkçeAkademik BildiriFatma Nur AktaşFatma Nur Aktaş, Ziya ArgünMathematical Language For The Visually Impaired Individuals: Role Of BrailleGörme Engelli Bireyler İçin Matematiksel Dil: Kabartma Yazının RolüMatematik Eğitimi
287İngilizceAkademik BildiriEmine Çatman AksoyEmine Çatman Aksoy, Mine Işıksal BostanConstruction Strategies For Parallelism And Perpendicularity: A Paper Folding ActivityMatematik Eğitimi

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Didyma
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süha Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
240TürkçeSözlü BildiriKazım Çağlar ŞengünKazım Çağlar Şengün, Süha YılmazDinamik Geometri Ortamında Kenarortay, Açıortay Ve Yükseklik üzerine Bir çalışmaDinamik Geometri Ortamında Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik İnşası Üzerine Bir ÇalışmaMatematik Eğitimi
274TürkçeSözlü BildiriEsra Akarsu YakarEsra Akarsu Yakar, Süha YılmazThe Developmental Stages Of Mathematical Thinking On The Pythagorean Theorem Of A Gifted 5th Grade StudentÜstün Yetenekli Bir 5. Sınıf Öğrencisinin Pisagor Teoremi’ Ne Dair Matematiksel Düşünme Gelişim AşamalarıMatematik Eğitimi
432TürkçeSözlü BildiriErol SüzükGökhan Derin, Emin Aydın, Erol SüzükA Mathematics Teacher’s Views About The Nature Of Science: A Single Case StudyBir Matematik Öğretmeninin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri: Bir Tekil Vaka ÇalışmasıMatematik Eğitimi

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Claros
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Sharaf Al Musawi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Antuni Wıyarsı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
141İngilizceSözlü BildiriEngin KarahanEngin Karahan, Ahmet Oğuz Akçay, Neşe Kıvanç, Berrin Erbaş, Murat KaracaElementary School Students’ Problem Solving Strategies In An After School Stem ClubSTEM ve Uygulamaları
143İngilizceSözlü BildiriAchmad SamsudinAchmad Samsudin, Nur Faadhilah Afif, Muhamad Gina Nugraha, Nuzulira Janeusse Fratiwi, Antuni Wiyarsi, Bayram CostuReconstructing Tenth-grad Students’ Conceptions On Work And Energy Through The Pdeode*e Tasks With Think-pair-share Fizik Eğitimi
145İngilizceSözlü BildiriAhmet Oğuz AkçayAhmet Oğuz Akçay, Engin Karahan, Berrin Erbaş, Neşe Kıvanç, Murat KaracaDesigning An After School Stem Program For Elementary StudentsSTEM ve Uygulamaları
153İngilizceSözlü BildiriJuang AkbardinJuang Akbardin, Achmad SamsudinCivil Engineering Students‘ Conceptual Understanding On Centrifugal Force Implementation Through Geometrical Design Of Inter-city Road In Indonesia Fizik Eğitimi
425TürkçeSözlü BildiriHamlet IsaxanliHamlet IsaxanliThe Impacts Of Globalization On Education And Corporate CultureThe Impacts Of Globalization On Education And Corporate CultureGirişimcilik Eğitimi

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Miletos
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gökhan Demircioğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Akif Haşiloğlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
221TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumBerkan AvcıBerkan Avcı, Fatma ŞahinLego Mindstrom Projelerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (tpab) EtkisiFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lego Mindstrom Projeler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
333TürkçeSözlü BildiriGökhan DemircioğluGökhan Demircioğlu, Sevgi Nur YılmazComparison Of Prospective Chemistry Teachers' Performances On Theoretical And Practice ItemsKimya Öğretmen Adaylarının Teorik ve Uygulama Sorularındaki Performanslarının KarşılaştırılmasıKimya Eğitimi
398TürkçeSözlü BildiriErcan TatliErcan TatliIntegrating Toys As A Teaching Material Into Electiricity Subjects In Science Lessons Oyuncakların Öğretim Materyali Olarak Fen Bilimleri Dersi Elektrik Konularına Entegre EdilmesiFen Bilgisi Eğitimi
482TürkçeSözlü BildiriSevgi Nur YılmazGökhan Demircioğlu, Sevgi Nur YılmazThe Effect Of Computer-based Animations On High School Students’ Undertanding Of The Gas LawsLise Öğrencilerinin Gaz Yasalarını Anlamaları Üzerine Bilgisayara Dayalı Animasyonların EtkisiKimya Eğitimi

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Priene
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Demiral
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
256TürkçeSözlü BildiriÖmer Fırat KaradaşÖmer Fırat Karadaş, Ümit DemiralExamining The Views Of Secondary School Science Teachers About Stem EducationOrtaokul Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fetemm Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları
267TürkçeSözlü BildiriBeyza KılıçoğullarıBeyza KılıçoğullarıMy Water RocketBenim Su RoketimSTEM ve Uygulamaları
279TürkçeSözlü BildiriGanime AydınGanime Aydın, Mehpare SakaStem (science, Technology, Engineering, And Math) Education Implementation Guide For Preschool Teacher Candidates Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Stem (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Uygulamalarında İhtiyaç Duydukları Bilgi ve BecerilerSTEM ve Uygulamaları
290TürkçeSözlü BildiriBerru SağırBerru Sağır, Adnan Akyüz, Gürol KeserciTeachers' Attitudes Towards Stem Education: Example Of Kdz. EregliÖğretmenlerin Stem Eğitimine Karşı Tutumları : Kdz. Ereğli ÖrneğiSTEM ve Uygulamaları

3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Troja
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
Oturum Boş
3. Oturum Cuma 16:30-18:00
Ephesus
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Önder
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Zorlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
41TürkçeSözlü BildiriYusuf ZorluFulya Zorlu, Yusuf ZorluPreservice Science Teachers' Concept Networks Related To Science Concepts In Ergastic SubstancesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ergastik Maddeler Konusunda Geçen Fen Kavramları ile İlgili Kavram AğlarıFen Bilgisi Eğitimi
106TürkçeSözlü BildiriYusuf ZorluFulya Zorlu, Yusuf ZorluInvestigation Of Macro-symbolic-micro Cycles Of Preservice Science Teachers In Monocotyledon-dicotyledon Plants SubjectFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Monokotil-Dikotil Bitkiler Konusunda Makro-Sembolik-Mikro Döngülerinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
157TürkçeSözlü BildiriÖzgecan Taştan KırıkMüge Özkanbaş, Özgecan Taştan KırıkMiddle School Students’ Perceptions Of Pogil As A Collaborative Inquiry StrategyOrtaokul Öğrencilerinin Bir İşbirlikli Sorgulama Stratejisi Olan Sorsö’ye İlişkin GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
322TürkçeSözlü BildiriGamze GüçlüGamze Güçlü, Fikriye Kırbağ ZenginLearning Styles Of Science Teacher Candidates And Metacognitive Learning Strategies They UseFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Kullandıkları Bilişüstü (Metabiliş) Öğrenme StratejileriFen Bilgisi Eğitimi
4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Artemis
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. İsmail Önder
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
108TürkçeAkademik BildiriŞirin İlkörücüŞirin İlkörücü, Menekşe Seden Tapan-BroutınApplication Of Brain Studies To Education: The Case Of Mathematics Beyin Çalışmalarının Eğitime Uygulanması: Matematik Dersi ÖrneğiÖğretmen Eğitimi
347TürkçeAkademik BildiriHacer TurgutNaki Erdemir, Hacer TurgutDetermining The Attitudes Of Teacher Candidates Towards Teaching After The Criterion That Osym Prefers TeachingÖsym’nin Öğretmenliği Tercih Etmede Koyduğu Yüzdelik Dilime Girme Kriterinden Sonra Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Tutumlarının TespitiÖğretmen Eğitimi
443TürkçeAkademik Bildiri Uzaktan SunumAhmet TekbıyıkAhmet Tekbıyık, Adem Beldağ, Ayşegül Şeyihoğlu, Kader Birinci KonurThe Evaluation Of Teachers’ Interdisciplinary Teaching Design SkillsÖğretmenlerin Disiplinlerarası Öğretim Tasarımı Becerilerinin DeğerlendirilmesiÖğretmen Eğitimi

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Bergama
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hamlet Isaxanli
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
292TürkçeAkademik BildiriHülya BozyokuşHülya Bozyokuş, Esen İyigün, Rıdvan EzentaşInvestigation Of Entrepreneurship Applications Of Vocational School StudentsMeslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarının İncelenmesiGirişimcilik Becerileri
395TürkçeAkademik BildiriIşıl BozkurtIşıl Bozkurt, Murat AltunAnalysis Of Error Sources In The Process Of Solving Of Mathematical Literacy Problems Of Eighth Grade Students Through Mathematical ProcessesSekizinci Sınıf Öğrencilerin Mo Problemlerinin Çözüm Sürecindeki Hata Kaynaklarının Matematiksel Süreçler Üzerinden AnaliziMatematik Eğitimi
400TürkçeAkademik BildiriTuğçe Kozaklı ÜlgerTuğçe Kozaklı Ülger, Işıl Bozkurt, Murat AltunPosing Mathematical Literacy Problems Using “why Calculated?” Strategy“niçin Hesaplayayım?” Stratejisini Kullanarak Matematik Okuryazarlığı Problemi KurmaMatematik Eğitimi

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Didyma
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kemal Özgen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
48TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Gsp Program For Division In Fractions And Opinions Of Prospective Teachers In MathematicsKesirlerde Bölme İşlemine Yönelik Gsp Programında Etkinlikler ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMatematik Eğitimi
160TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumElif KılıçoğluElif Kılıçoğlu, Abdullah KaplanInvestigation Of Middle School 7th Graders’ Mathematical Abstraction ProcessesOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerin Matematiksel Soyutlama Süreçlerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
174TürkçeSözlü BildiriSebil VarSebil Var, Murat AltunInvestigation Of The Effects Of The Use Of Real Life Questions On The Development Of Mathematical Competencies In The Teaching Of 4th Grade Mathematics Yaşamsal Soruların 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Kullanımının Matematiksel Yeterliklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
191TürkçeSözlü BildiriYılmaz ZenginYılmaz ZenginVerifying Limit Statements And Proving General Theorems Using The Formal Definition Of Limit In An Environment That Supports Technology And Social InteractionTeknolojiyi ve Sosyal Etkileşimi Destekleyen Bir Ortamda Limitin Formal Tanımını Kullanarak Genel Teoremleri İspatlama ve Limit İfadelerini DoğrulamaMatematik Eğitimi
228TürkçeSözlü BildiriKemal ÖzgenKemal Özgen, İdris ŞekerMiddle School Students' Skills In Modeling Problems Designed In Different Mathematical ContentsOrtaokul Öğrencilerinin Farklı Matematiksel İçeriklerde Tasarlanan Modelleme Problemlerindeki BecerileriMatematik Eğitimi

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Claros
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İkramettin Daşdemir
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
19TürkçeSözlü BildiriEsra KızılayEsra Kızılay, Havva Yamak, Nusret KavakInvestigating The Profiles Of Female Students Who Consider Pursuing Stem CareersStem Kariyerlerini Tercih Etmeyi Düşünen Kız Öğrenci Profillerinin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları
63TürkçeSözlü BildiriElif ŞadoğluElif Şadoğlu, Doğan GüllüInvestigation Of The Effects Of Stem Applications On The Astronomy Interest In The Field Of ScienceFen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi Konusundaki Stem Uygulamalarının Astronomi İlgisine Etkisinin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları
114TürkçeSözlü BildiriNimet Remziye ErgülNimet Remziye Ergül, Sevgül ÇalışInvestigation Of Engineering Design Skills Of High School Students: Electromagnet ExampleLise Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Becerilerinin İncelenmesi: Elektromıknatıs ÖrneğiSTEM ve Uygulamaları
358TürkçeSözlü BildiriPınar FettahlıoğluPınar Fettahlıoğlu, Yavuz Yıldızhan, Merve Gül Ekmekçi, Arzu TopuksakA Sample Of Stem Education Activity: How Is Development Of 8th Grade Students’ Cognitive Structures For Simple Machines Supported?Örnek Bir Stem Eğitimi Etkinliği: 8. Sınıf Öğrencilerinin Basit Makineler ile İlgili Bilişsel Yapılarının Gelişimi Nasıl Desteklenir?STEM ve Uygulamaları
447TürkçeSözlü Bildiriİkramettin Daşdemirİkramettin Daşdemir, Ekrem CengizA Content Analysis Of Ma Theses And Ph.d. Dissertations On Field Of Stem Education In TurkeyTürkiye’de Fetemm (Stem) Eğitimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Miletos
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
72TürkçeSözlü BildiriLeyla Münire KayhanHakan Türkmen, Leyla Münire Kayhan, Ceylan KaceroğluInformal Learning Environments For Student Interaction: Yeşilova Mound Archeology Areaİnformal Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Etkileşimi: Yeşilova Höyük Çalışma AlanıOkul Dışı Öğrenme Ortamları
81TürkçeSözlü BildiriEzgi KombakHakan Türkmen, Ezgi KombakThe Thoughts Of University Students On Social Media For Educational PurposesÜniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitim Amaçlı Kullanım DüşünceleriOkul Dışı Öğrenme Ortamları
265TürkçeSözlü BildiriCihan GülgünCihan Gülgün, Adem Yılmaz, Çağrı Avan, Kamil DoğanayDetermination Of The Views Of Primary School Students And Workshop Leaders For Scientific Fairs Supported By TubitakTübitak Tarafından Desteklenen Bilim Şenliklerine (4007) Yönelik İlköğretim Öğrencilerinin ve Atölye Liderlerinin Görüşlerinin BelirlenmesiOkul Dışı Öğrenme Ortamları
280TürkçeSözlü BildiriDurmuş YanmazDurmuş Yanmaz, Emine ÇilEffects Of Teaching With Museum Guide Preparation And Museum Worksheets In Natural History Museum On Students’ Motivation Towards Science LearningDoğa Tarihi Müzesinde Rehber Hazırlama ve Çalışma Yaprakları ile Öğretimin Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları Üzerine EtkisiOkul Dışı Öğrenme Ortamları

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Priene
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
34TürkçeSözlü BildiriTaha MemişYasin Memiş, Taha MemişComparing The Grade 8 Textbooks In Terms Of Creative Reasoning8. Sınıf Ders Kitaplarının Yaratıcı Muhakeme Açısından KarşılaştırılmasıMatematik Eğitimi
218TürkçeSözlü BildiriAli ÖzkayaAli ÖzkayaDevelopment Of Secondary School Mathematics Course Curriculum And Integration With High School Mathematics Course CurriculumOrtaokul Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Lise Matematik Öğretim Programı ile EntegrasyonuMatematik Eğitimi
259TürkçeSözlü BildiriHikmet DursunHikmet Dursun, Emin Aydın, Oğuz KöklüA Teaching Experiment On Vocational High School Students’ Statistical Problem Solving PerformancesMeslek Lisesi Öğrencilerinin İstatiksel Problem Çözme Süreçlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Öğretim DeneyiMatematik Eğitimi
387TürkçeSözlü BildiriŞeydanur CengizRamazan Gürel, Şeydanur Cengiz, Hatun Nilay NuhoğluEffect Of Using History Of Mathematics On The Middle School 6th Grade Students’ Mathematics AttitudeMatematik Tarihinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna EtkisiMatematik Eğitimi
389TürkçeSözlü BildiriMerve ÇağlarRamazan Gürel, Merve ÇağlarSubjects Perceived As Difficult In 6th Grade Mathematics Curriculum: Teacher And Students ViewÖğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaokul 6.sınıf Matematik Dersinde Zorlanılan Konular ve NedenleriMatematik Eğitimi

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Troja
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Doğru
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
18TürkçeSözlü BildiriMustafa DoğruMustafa Doğru, Cem Oktay Güzeller, Ceren SatarBibliometric Analysis Of The Studies Made In The Field Of Astronomy Education Astronomi Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik AnaliziFen Bilgisi Eğitimi
27TürkçeSözlü BildiriCihat Çakmakİsa Deveci, Cihat ÇakmakStudies On Innovative Thinking: A Meta-synthesis StudyYenilikçi Düşünme Konusunda Yürütülen Araştırmalar: Bir Meta Sentez ÇalışmasıFen Bilgisi Eğitimi
51TürkçeSözlü BildiriSeda Büşra Gökİsa Deveci, Seda Büşra GökScience Teachers' Opinions About Science, Engineering And Entrepreneurship PracticesFen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Hakkında GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
62TürkçeSözlü BildiriAli Han KılıçAli Han Kılıç, Oktay Bektaş, Emine GüneriPre-service Science Teachers’ Attitudes Towards Graduate EducationFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik TutumlarıFen Bilgisi Eğitimi
104TürkçeSözlü BildiriMelahat ÇelikMelahat Çelik, Mustafa DoğruA Study Examining The Attitudes Towards Environmental Problems Of Science Teacher Candidates*Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışları Üzerine İnceleme Çalışması *Fen Bilgisi Eğitimi

4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Ephesus
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Taner Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Saka
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
234TürkçeSözlü BildiriKübra Nur TürkerKübra Nur Türker, Taner AltunInvestigation Of Students’ Views On Mathematics Courses With Game Based Learning MaterialsOyun Temelli Öğrenme Materyalleri ile İşlenen Matematik Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
264TürkçeSözlü BildiriNurşen KayaNurşen KayaLearning Divisibility Rules In Education Of MathematicsMatematik Eğitimde Bölünebilme Kurallarını Oyun İçinde ÖğrenmeMatematik Eğitimi
272TürkçeSözlü BildiriAtiye Melike SolmazBahadır Yıldız, Atiye Melike SolmazThe Views Of Preservice Teachers About Using Astrolabe In Mathematics EducationÖğretmen Adaylarının Matematik Eğitimde Usturlap Kullanımına İlişkin GörüşleriMatematik Eğitimi
300TürkçeSözlü BildiriEbru SakaEbru Saka, Sevilay Alkan Determinatıon Of Creative Problem Solving Features Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Özelliklerinin BelirlenmesiMatematik Eğitimi
307TürkçeSözlü BildiriBahadır YıldızBahadır YıldızPre-service Mathematics Teachers' Metaphors About Mathematical MisconceptionsMatematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarına İlişkin MetaforlarıMatematik Eğitimi
4. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Teos
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yeter Şimşekli
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
109TürkçeSözlü BildiriZeynep KıryakZeynep Kıryak, Bahar Candaş, Bayram Karanisoğlu, Haluk ÖzmenDetermining The Seventh Grade Students’ Knowledge Level On Energy Transformations Through DrawingsYedinci Sınıf Öğrencilerinin Enerji Dönüşümlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Çizimler Aracılığıyla BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
159TürkçeSözlü BildiriYeter ŞimşekliEda Pınar Tüccaroğlu, Yeter ŞimşekliExamination Of The Effects Of Argument-based Science Inquiry (absi) Approach Utilized Within The Unit Of “reproduction, Growth And Development In Living Beings” On The Reasoning Skills Of StudentsCanlılarda Üreme Büyüme Gelişme Ünitesinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğretimi Yaklaşımının Öğrencilerin Muhakeme Becerilerine Etkisinin İncelenmesiBiyoloji Eğitimi
392TürkçeSözlü BildiriYılmaz KaraYılmaz Kara, Berna DursunInvestigating The Views Of Science Teacher Candidates On Drama Based Biology EducationFen Öğretmeni Adaylarının Drama Temelli Biyoloji Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiBiyoloji Eğitimi
393TürkçeSözlü BildiriSümeyra ArslanYılmaz Kara, Sümeyra ArslanInvestigating The Biology Lesson Study Habits Of Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Çalışma Alışkanlıklarının BelirlenmesiBiyoloji Eğitimi
492TürkçeSözlü BildiriAyşe DemirAyşe Demir, Lütfullah TürkmenThe Effect Of Virtual Lab Applications Covering The Unit Of Motion And Force In The 6 Th Grade On The Student AchievementsKuvvet ve Hareket Konusunda Sanal Fen Laboratuvarı Kullanımının Öğrenci Başarısına EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Artemis
Girişimcilik Becerileri
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Sedat Uçar
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
4TürkçeAkademik Bildiriİbrahim Varolİbrahim Varol, Ahmet Ataç, Özgen İzmiroğluCorporate Educational Entrepreneurship Model Proposal In Science Teacher EducationFen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Kurumsal Eğitim Girişimciliği Model ÖnerisiGirişimcilik Eğitimi
140TürkçeAkademik BildiriTufan İnaltekinTufan İnaltekin, Arzu Kirman BilginReflections On Applied Entrepreneurship Education Of Pre-service Science Teachers: An Analysis Of Business PlansFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesiGirişimcilik Eğitimi
223TürkçeAkademik BildiriGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici, Tuncay ÖzsevgeçDetermination Of Entrepreneurship Trends Of Academicians In The Faculty Of EducationEğitim Fakültesindeki Akademisyenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin BelirlenmesiGirişimcilik Becerileri

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Didyma
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sibel Balcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tülay Şenel Çoruhlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
209TürkçeSözlü BildiriTuncay ÖzsevgeçTuncay Özsevgeç, Ayşe Aytar, Fatoş Noksan , Hatice GünayTeachers' Views On Kpss And Field ExamÖğretmen Adaylarının Kpss ve Alan Sınavına Yönelik Görüş ve DüşünceleriÖğretmen Eğitimi
233TürkçeSözlü BildiriYahya DenizYahya DenizChess Training For TeachersÖğretmenlere Yönelik Satranç EğitimiÖğretmen Eğitimi
293TürkçeSözlü BildiriAyşegül Çabuk AksopAyşegül Çabuk Aksop, Duygu ÖzdemirCultural Intelligence: Investigation Of Teachers’ Cultural Intelligence Levels Based On Some VariablesKültürel Zeka: Öğretmenlerin Kültürel Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiÖğretmen Eğitimi
454TürkçeSözlü BildiriŞule YıldırımŞule Yıldırım, Sibel BalcıPrimary School Students’ Perceptions About The Earth And The Universeİlkokul Öğrencilerinin Dünya ve Evren Hakkındaki AlgılarıSınıf Eğitimi

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Claros
Özel Eğitim
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kutlu Abu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
73TürkçeSözlü BildiriNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökdereReflections On Classroom Teacher Candidates About Differentiated Science Teaching Practices Training For Gifted StudentsÜstün Yetenekliler İçin Farklılaştırılmış Fen Öğretim Uygulamaları Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine YansımalarıÖzel Eğitim
172TürkçeSözlü BildiriNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökdereDifferentiated Science Education For Gifted Students Candidates' Perceptions And Evaluations Related To The Effectiveness Of The ProgramÜstün Yeteneklilere Yönelik Farklılaştırılmış Fen Eğitimi Programın Etkililiği ile İlgili Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algıları ve DeğerlendirmeleriÖzel Eğitim
246TürkçeSözlü BildiriSelma GüleçSelma GüleçExamination Of Social Studies Teachers' Classroom Management UnderstandingsSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Anlayışlarının İncelenmesiSınıf Eğitimi
253TürkçeSözlü BildiriAslı YıldızAslı YıldızSürat Konusunu Oyun İle ÖğreniyorumSürat Konusunu Oyun ile ÖğreniyorumÖğretmen için Uygulamadan İyi Örnekler

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Miletos
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
127TürkçeSözlü BildiriÖzge Gökçen Ceyhanİsa Deveci, Özge Gökçen CeyhanMiddle School Students’ Metaphorical Perceptions With Regard To The Concept Of Entrepreneurship: A Longitudinal StudyOrtaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları: Boylamsal Bir ÇalışmaGirişimcilik Eğitimi
225TürkçeSözlü BildiriBahar MuradoğluNevzat Yiğit, Bahar Muradoğlu, Ebru Mazlum GüvenSecondary School Students’ Perceptions Of Innovative Thinking: A Scale Development Study Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Algılarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıGirişimcilik Eğitimi
295TürkçeSözlü Bildiriİsa Deveciİsa Deveci, Jaana Seikkula-LeinoThe E-stem Projects Of Prospective Science Teachers And Masters Students: Project Market ExperiencesFen Bilimleri Eğitimi Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin G-Fetemm Uygulamaları: Proje Pazarı DeneyimleriGirişimcilik Eğitimi

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Priene
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
396TürkçeSözlü BildiriRamazan GürelRamazan Gürel, Deniz EroğluAn Investigation Of Prospective Mathematics Teachers' Problem Posing Skills For Measures Of Central Tendency And VariationOrtaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerine Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
413TürkçeSözlü BildiriHakan DemirHakan Demir, Tuğçe Tuğrul, Deniz Eroğlu Improving Number Sense Of Six Years Of Children Through GamesAltı Yaş Çocuklarının Oyunlar Aracılığıyla Sayı Hissinin GeliştirilmesiMatematik Eğitimi
417TürkçeSözlü BildiriRamazan GürelDeniz Eroğlu, Ramazan GürelDo Prospective Elementary Mathematics Teachers Write Algebraic Expressions According To The Given Verbal Situation? Matematik Öğretmen Adayları Sözel Durumlara Uygun Cebirsel İfadeler Oluşturabiliyorlar Mı?Matematik Eğitimi
442TürkçeSözlü BildiriMustafa AltuntaşMustafa Altuntaş, Bahadır YıldızAccording To Pie Technology Integration Model The Process Of Collecting And Removing Algebraic Expressions: 7th Grade ExamplePud Teknoloji Entegrasyonu Modeline Göre Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi: 7. Sınıf ÖrneğiMatematik Eğitimi

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Troja
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nimet Remziye Ergül
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
151TürkçeSözlü BildiriSevgül ÇalışSevgül Çalış, Nimet Remziye ErgülSelf-assessment Of Teacher Candidates For Designing Materials In The Teaching Of Physics & Chemistry CoursesÖğretmen Adaylarının Fizik/kimya Derslerinin Öğretiminde Materyal Tasarlamaya Yönelik Öz DeğerlendirmeleriÖğretmen Eğitimi
173TürkçeSözlü BildiriMeral Güngör BabaoğluKadir Kaan Durmaz, Mehmet Eren Öztekin, Meral Güngör BabaoğluCalculation Of The Gravitational Acceleration With ArduinoArduino ile Yer Çekimi İvmesinin HesaplanmasıFizik Eğitimi
303TürkçeSözlü BildiriReyhane ArslanReyhane Arslan, Muhammed Kofoğlu, Caner DargutDevelopment Of Augmented Reality Application For Teaching Biology EducationBiyoloji Eğitimi İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları GeliştirilmesiBiyoloji Eğitimi
391TürkçeSözlü BildiriYılmaz KaraYılmaz KaraIdentifying The Argumentation Levels Of Prospective Science Teachers On Instant Food Through Socio-scientific DilemmasFen Öğretmeni Adaylarının Hazır Yiyeceklerle İlgili Argümantasyon Düzeylerinin Sosyo-Bilimsel İkilemler Yoluyla BelirlemesiBiyoloji Eğitimi

5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Ephesus
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Esen İyigün
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Güler Çavuşoğlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
89TürkçeSözlü BildiriAylin AktaşAylin Aktaş, Yasemin KatrancıA Validity And Reliability Study Of A Scale Of Beliefs Towards MathematicsMatematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıMatematik Eğitimi
341TürkçeSözlü BildiriBurcu Nur Baştürk ŞahinBurcu Nur Baştürk Şahin, Gökhan Şahin, Menekşe Seden Tapan BroutınInvestigation The Effect Of The Course Module That Designed On The Teaching Of Scaling And Symmetry On The Learning Process Of StudentsÖteleme ve Simetri Konularının Akıllı Tahta ile Öğretimine Yönelik Tasarlanan Ders Modülünün Öğrencilerin Öğrenme Süreçlerine Etkisinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
394TürkçeSözlü BildiriDerya Özlem YazlıkDerya Özlem YazlıkPrimary School Mathematics Teacher Candidates’ Views About The Worksheet Prepared With Cabri Programİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Cabri Programı ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Hakkındaki GörüşleriMatematik Eğitimi
438TürkçeSözlü BildiriDoğan ErgenDoğan Ergen, Murat AltunSuggestion Of MatematikteMatematik Eğitimi
5. Oturum Cumartesi 11:40-13:00
Teos
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Günay Balım
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Oktay Bektaş
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
339TürkçeSözlü BildiriSevinç KaçarSevinç Kaçar, Ali Günay BalımPre-service Teachers' Epistemological BeliefsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarıFen Bilgisi Eğitimi
372TürkçeSözlü BildiriOrhan KaramustafaoğluOrhan Karamustafaoğlu, Gülsün Karslı Determination Of Science Prospective Teachers' Self-efficiency Using Instructional Technology And Materials Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyallerini Kullanabilme Öz-Yeterliliklerinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
390TürkçeSözlü BildiriOsman Orhan DemirOsman Orhan Demir, Murat Saraçoğlu, Oktay BektaşInvestigation Of Science Exam Anxiety Of 8th Grade Students With Examination ChangeSınav Değişikliği Yaşayan 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
459TürkçeSözlü BildiriSerhat OrduSerhat OrduAn Attempt To Assess Science Teachers’ Epistemological Beliefs Regarding Inquiry-based Science TeachingFen Bilgisi Öğretmenlerinin Araştırma/sorgulamaya Dayalı Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Artemis
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
217TürkçeAkademik BildiriRukiye AyanRukiye Ayan, Mine Işıksal-Bostan, Seçil Yemen-KarpuzcuThe Development Of A Hypothetical Learning Trajectory For Early Proportional ReasoningErken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası GeliştirmeMatematik Eğitimi
271TürkçeAkademik BildiriGülfidan DemirezGülfidan DemirezPisa 2015 Some Variables In Singapore, Germany And Turkey Quantile Regression Analysis On The Effect Of Science Literacy ScorePısa 2015 Singapore, Germany ve Turkey Verilerine Göre Bazı Değişkenlerin Fen Okuryazarlığı Score’na Etkisinin Quantile Regression ile AnaliziFen Bilgisi Eğitimi
451TürkçeAkademik BildiriZeynep YıldırımZeynep Yıldırım , Figen Şanlı Investıgatıon Of Bıophılıa Levels Of Chıldren Traınıng In Vıllage And Urban Kındergardens Köy ve Kentteki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Alan Çocukların Doğaya Yakın Olma (Biyofili) Düzeylerinin İncelenmesiOkul Öncesi Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Bergama
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Adadan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
84TürkçeSözlü BildiriMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülScience Fiction EducationBilim Kurgu EğitimiFen Bilgisi Eğitimi
162TürkçeSözlü BildiriFevzi KahramanFevzi Kahraman, Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı, Atilla TemurThe Effect Of Brain Based Learning Approach On The Academic Achievement Of The 5th Grade Students In Science CourseBeyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
269TürkçeSözlü BildiriGülşah Batdal KaradumanGülşah Batdal Karaduman, Sevgi BalkanInvestigation Of The Relationship Between Teacher Behaviors Encouraging Creativity And Teachers' Period Of Television Monitoring And The Period During The Social MediaYaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları ile Öğretmenlerin Televizyon İzleme Süreleri ve Sosyal Medyada Geçirdikleri Süre Arasındaki İlişkinin İncelenmesiÖğretmen Eğitimi
308TürkçeSözlü BildiriGülşah Batdal KaradumanGülşah Batdal Karaduman, Esra ÖrsThe Relationship Between Reading And Mathematical Attitudes Of Primary School Students 4th Classİlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumu ve Matematik Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
416TürkçeSözlü BildiriErkan ÖzcanErkan Özcan, Ali Günay BalımAn Example Of Activity Related To The Use Of Socio-scientific Argumentation Method In Science CourseSosyo-Bilimsel Argümantasyon Yönteminin Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına İlişkin Bir Etkinlik ÖrneğiFen Bilgisi Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Didyma
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
242TürkçeSözlü BildiriSalih BirişçiYunus Emre Özenoğlu, Salih BirişçiThe Effects Of Group Based Programming Approach On Creative Thinking SkillsGrupla Programlama Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki EtkisiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
261TürkçeSözlü BildiriAli ÇetinMehmet Ramazanoğlu, Ali ÇetinExamination Of The Attitudes Of The Secondary School Students Regarding Computer Assisted Geography TeachingOrtaokul Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
266TürkçeSözlü BildiriErhan ÇiftciErhan Çiftci, Abdullah Kuzu, Hasan KaralDigital Game Addiction And Reflections Of Vocational High School StudentsMeslek Lisesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ve YansımalarıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
343TürkçeSözlü BildiriSümeyye ÇetinSümeyye Çetin, Şehnaz Baltacı GöktalayThe Effect Of Augmented Reality Applications On Academic Achievement, Attitudes And Spatial Visualization Skills Of Vocational School Students In Technical Drawing CourseArtırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Teknik Resim Dersinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Tutumları ve Uzamsal Görselleştirme Becerilerine EtkisiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
375TürkçeSözlü BildiriErol SüzükErol Süzük, Feral Ogan-BekiroğluAn Investigation Of Undergraduate Students’ High School Physics Identities In Terms Of Various Demographic VariablesÜniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesiFizik Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Claros
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sedat Uçar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Oktay Bektaş
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
30TürkçeSözlü BildiriEbru Ezberci ÇevikHafife Bozdemir, Ebru Ezberci Çevik, Mehmet Altan KurnazPre-service Science Teachers' Contextualized Knowledge On Reflection And RefractionFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma ve Kırılma Konusundaki Bağlamlaşmış BilgileriFizik Eğitimi
60TürkçeSözlü BildiriFeyza VurgunFeyza Vurgun, Oktay BektaşDetermination Of The Entrepreneurship Skills Of The Sixth Grade StudentsAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Girişimcilik Becerilerinin BelirlenmesiGirişimcilik Eğitimi
91TürkçeSözlü BildiriSedat UçarSedat UçarEntrepreneurship Education Policies And Examples From International Applications Girişimcilik Eğitimi Politikaları ve Uluslararası Uygulama ÖrnekleriGirişimcilik Eğitimi
133TürkçeSözlü BildiriIlgım ÖzergunIlgım Özergun, Sevil AkaygünAn Investigation Of Science Textbooks With Respect To The Concept Of Entrepreneurship Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Girişimcilik Kavramı Açısından İncelenmesiGirişimcilik Eğitimi
471TürkçeSözlü BildiriNeslihan YavaşoğluNeslihan Yavaşoğlu, Nilgün YeniceInvestigation Of Personality, Entrepreneurship Intensity And Emotional Intelligence LevelsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Niyeti ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesiGirişimcilik Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Miletos
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
168TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumDr.evşen Aymen PekerDr.evşen Aymen Peker, Erol TaşViews Of The 5th Grade Students In The Middle School: Samsun ExampleOrtaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun İli ÖrneğiFen Bilgisi Eğitimi
177TürkçeSözlü BildiriHatice GülerErol Taş, Banu Tepe, Jülide Sarıgöl, Hatice Güler, Filiz DemirciThe Effect Of Argumentation Based Flipped Learning Method On Students' Scientific Process SkillsArgümantasyon Temelli Ters-Yüz Öğrenme (Työ) Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
182TürkçeSözlü BildiriMuhammet ÖnerHasan Bakırcı, Muhammet Öner, Hüseyin Artun2023 The Vision Of Science Teachers About The Education Vision2023 Eğitim Vizyonu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
364TürkçeSözlü BildiriHakan Şevki AyvacıHakan Şevki Ayvacı, Bahar MuradoğluA Study On The Determination Of The Nature Of Science Teachers 'nature Of Science And Their Views Of SpecializationFen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasının Öznellik Unsuruna Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Plot Bir ÇalışmaFen Bilgisi Eğitimi
460TürkçeSözlü BildiriAlpaslan ŞahinoğluAlpaslan Şahinoğlu, Ayşegül Sağlam ArslanMentoring Applications In Education: A Meta-analysis StudyEğitimde Mentörlük Uygulamaları: Bir Meta Analiz ÇalışmasıÖğretmen Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Priene
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
56TürkçeSözlü BildiriTuğba DemirerTuğba Demirer, Fatma Şaşmaz Ören7th And 8th Grade Students' Ideas About Environmental Citizenship And Ecological Footprint Concepts: Example Of Word Association 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme ÖrneğiÇevre Eğitimi
70TürkçeSözlü BildiriPınar FettahlıoğluPınar FettahlıoğluAnalysis Of Preservice Science Teachers’ Conceptual Structures Related To Environmental Problems Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Problemlerine Yönelik Kavramsal Yapılarının Genel AnaliziÇevre Eğitimi
94TürkçeSözlü BildiriFatma AkHafife Bozdemir, Fatma AkWhat Are Children Doing In Nature?Çocuklar Doğada Ne Yapıyor?Çevre Eğitimi
224TürkçeSözlü BildiriGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici, Tuncay ÖzsevgeçThe Quest For Applicable Models In Environmental Education: Examples From Developed Countries And Turkey ComparisonÇevre Eğitiminde Uygulanabilir Model Arayışı: Gelişmiş Ülkelerden Örnekler ve Türkiye KarşılaştırmasıÇevre Eğitimi
340TürkçeSözlü BildiriSevinç KaçarAli Günay Balım, Sevinç Kaçar, Ümmühan Ormancı, Erkan ÖzcanThe Effect Of Natural Education Science Camp On Middle Students’ Attitudes And Perceptions About The EnvironmentDoğa Eğitimi Bilim Kampının Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Algılarına EtkisiÇevre Eğitimi

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Troja
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Eda Demirhan
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
58TürkçeSözlü BildiriEda DemirhanEda DemirhanExamining The Creative Writing Skills Of The Gifted StudentsÜstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesiÖzel Eğitim
71TürkçeSözlü BildiriMehmet KayaMehmet Kaya, Pınar Fettahlıoğlu, Osman GulnazThe Analysis Of Science Topics Perceived Difficult By Pre Service Science Teachers, Its Causes And Their Solutions According To Their Science Motivational Level Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Motivasyon Düzeylerine Göre Fen Alanında Zorlandıkları Konuların Genel Analizi ve Çözüm ÖnerileriFen Bilgisi Eğitimi
243TürkçeSözlü BildiriÖzlem İnan YosunÖzlem İnan Yosun , Elvan Şen YılmazThe Reflections Of Students With Special Educational Needs Who Participated İn “science Without Limits” ProjectBilim Merkezinde ‘’sınır Tanımayan Bilim’’ Projesine Katılan Kaynaştırma Öğrencilerinin Uygulamalı Bilim Etkinliklerine İlişkin GörüşleriÖzel Eğitim
305TürkçeSözlü BildiriJülide SarıgölErol Taş, Hatice Güler, Banu Tepe, Jülide Sarıgöl, Filiz DemirciThe Effect Of Argumentation Based Flipped Learning Method On Academic Achievement Of StudentsArgümantasyon Temelli Ters-Yüz Öğrenme (Työ) Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
486TürkçeSözlü BildiriVildan BayarEyüp Artvinli, Salih Çepni, Vildan BayarEntrepreneurship Approach In Science, Social Sciences Curriculum And Texbooks Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Bir Beceri Olarak GirişimcilikGirişimcilik Becerileri

6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Ephesus
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Sevim
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Serkan Dinçer
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
45TürkçeSözlü BildiriEsra KızılayEsra KızılayCareer In Stem Fields: Current Trends In ThesesStem Alanlarında Kariyer: Tezlerdeki Güncel EğilimlerSTEM ve Uygulamaları
179TürkçeSözlü BildiriMerve EkerSerkan Sevim, Merve EkerEvaluation Of Stem Activities In Terms Of Different Stem Perspectives Used In Turkey Ülkemizde Kullanılan Stem Etkinliklerinin Farklı Stem Perspektifleri Açısından DeğerlendirilmesiSTEM ve Uygulamaları
362TürkçeSözlü BildiriSerkan DincerSerkan DincerExamining The Relationship Of Pre-service Science Education Teachers’ Technological And Pedagogical Content KnowledgeFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İlişkisinin İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
436TürkçeSözlü BildiriNalan Sıdıka EvciNalan Sıdıka EvciStructured Simple Machines DesignsYapılandırılmış Basit Makineler TasarımlarıSTEM ve Uygulamaları
462TürkçeSözlü BildiriBehiye RecepoğluBehiye Recepoğlu, Salih ÇepniThe Thematic Review Of Studies On Guided Materials In Stem Education Stem Eğitiminde Rehber Materyaller Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik AnaliziSTEM ve Uygulamaları
6. Oturum Cumartesi 13:30-15:00
Teos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Meryem Nur Aydede
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yeşim Yener
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
92TürkçeSözlü BildiriFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Burçin Turan Bektaş, Suat Çelik, Fatih Orçan, Sevil AkaygünDetermining Socioscientific Issues As A Sub-dimension Of Scientific Literacy: Delphi TechniqueBilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi: Delphi TekniğiKimya Eğitimi
238TürkçeSözlü BildiriYakup Emre ÇoruhluYakup Emre Çoruhlu, Sibel Er Nas, Bayram Uzun, Okan Yıldız, Fatih Şahin Development Of Materials On The Implementation About Article 30 Of The Law Of FoundationsVakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin GeliştirilmesiMühendislik Eğitimi
323TürkçeSözlü BildiriYeşim YenerYeşim YenerAn Exemplary Course Model For Effective Teaching Of Cell DivisionHücre Bölünmesi Konusunun Etkili Öğretilmesine Yönelik Örnek Bir Ders ModeliBiyoloji Eğitimi
485TürkçeSözlü BildiriNesrin TürkmenNesrin Türkmen, Büşra UzunThe Evaluation Of Environmental Education In The Primary School Curriculum According To Unesco And Unep Principles: The Case Of Turkey And Canadaİlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan Çevre Eğitiminin Unesco ve Unep İlkelerine Göre Değerlendirilmesi: Türkiye-Kanada ÖrneğiÇevre Eğitimi
7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Artemis
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Salih Çepni
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
206TürkçeAkademik BildiriBekir YıldırımBekir YıldırımA Model Proposal For Teacher Training: Stem Teacher Institutes Training ModelÖğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi: Stem Öğretmen Enstitüleri Eğitim ModeliSTEM ve Uygulamaları
263TürkçeAkademik BildiriAli ÇetinMehmet Ramazanoğlu, Ali ÇetinExamination Of The Teacher Candidates’ Purposes Of Using Social Networking Sites In Terms Of Different VariablesÖğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
321TürkçeAkademik BildiriGökçe ZereyGökçe Zerey, Sevcan Terzi, Sinem KarabulutThe Effect Of Stem Applications On The Academic Achievement Of Middle And High School Students In Numerical FieldSayısal Alanda Fetemm Uygulamalarının Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine EtkisiSTEM ve Uygulamaları

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Bergama
Karma Oturum
Oturum Başkanı Jaana Seikkula-Leino
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Vincentas Lamanauskas
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
21İngilizceSözlü BildiriMmushetji Petrus RankhumiseOlivia Neo Mafa-Theledi, P Sepeng, Mmushetji Petrus RankhumiseTeachers’ Pedagogical Content Knowledge And Subject Matter Content Knowledge: Its Relevance In Teaching And LearningKimya Eğitimi
42İngilizceSözlü BildiriIrene Leh Ping LueIrene Leh Ping Lue, Lilia Binti Halım, Kamisah Binti OsmanUnderstanding Of Diffusion And Osmosis Among Form Four Biology StudentsBiyoloji Eğitimi
408İngilizceSözlü BildiriHadi Jabbari NooghabiHadi Jabbari NooghabiComparing The Reliability Of Parallel And ($2,n-2$) Cold Standbys Systems Under DependenceMatematik Eğitimi
410İngilizceSözlü BildiriAsya AsenovaAsya AsenovaTechnology Enhance Learningin Field Of Professional Education Of Pre-service Biology TeacherÖğretmen Eğitimi
474İngilizceSözlü BildiriErdat ÇataloğluErdat ÇataloğluPromoting In-service Physics Teachers Use Of Inquiry Based Teaching Through The Advance Use Of GeogebraÖğretmen Eğitimi
494İngilizceSözlü BildiriÇağla BulutÇağla Bulut, Bülent ÇavaşAn Evaluation Of Preservice Science Teachers' Perceptions Of Responsible Research And Innovation (rri) Regarding Science EducationFen Bilgisi Eğitimi

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Didyma
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tufan İnaltekin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
144TürkçeSözlü BildiriTufan İnaltekinTufan İnaltekin, Arzu Kirman BilginExamination Of Lesson Plans Of Science Teacher Candidates Designed According To React StrategyFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının React Stratejisine Göre Tasarladıkları Ders Planlarının İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
149TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumMustafa ÜreyMustafa Ürey, Maşide GülerReflections Of Pre-service Science Teachers From Technological Project Design LessonFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Proje Tasarım Dersinden YansımalarFen Bilgisi Eğitimi
205TürkçeSözlü BildiriEbru Ezberci ÇevikEbru Ezberci Çevik, Nagihan Tanık ÖnalThematic Review Of Studies About Preschool Astronomy Education In TurkeyTürkiye’de Okul Öncesi Astronomi Eğitimine İlişkin Yapılan Çalışmaların Tematik İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
315TürkçeSözlü BildiriSelin YıldızSelin Yıldız, Raşit ZenginThe Effect Of Educational Games On The Development Of Scientific Process Skills Of Preschool ChildrenOkul Öncesi Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
437TürkçeSözlü BildiriErdem DoğanErdem Doğan, Zehra ÖzdilekThe Effects Of Poe Strategy On Secondary School Students' Conceptual Understanding Levels On Acids And BasesTahmin-Gözlem Açıklama Stratejisinin Ortaokul Öğrencilerinin Asit-Bazlar Konusunda Kavramsal Anlama Düzeylerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Claros
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Suphi Önder Bütüner
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
7TürkçeSözlü BildiriSuphi Önder BütünerSuphi Önder BütünerEvaluation Of Activities Prepared For The Use Of Mathematics History As A Tool In Terms Of The Obstacles To The Use Of Mathematics HistoryMatematik Tarihinin Araç Olarak Kullanımına Yönelik Hazırlanan Etkinliklerin, Matematik Tarihinin Kullanımının Önündeki Engeller Açısından DeğerlendirilmesiMatematik Eğitimi
49TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Ms Paint Program For Factorization Of 2nd Degree Polynomials And Opinions Of Prospective Teachers In Mathematics2. Dereceden Polinomların Çarpanlarına Ayrılmasına Yönelik Ms Paint Programında Etkinlikler ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMatematik Eğitimi
116TürkçeSözlü BildiriBurcu Nur Baştürk ŞahinBurcu Nur Baştürk Şahin, Murat AltunModel Of Mathematics Literacy Education For Mathematics TeachersMatematik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Matematik Okuryazarlığı Eğitimi ModeliMatematik Eğitimi
369TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumAhmet DelilAhmet DelilHow Fifth Graders Are Assessed Through Central Exams In Turkey: A Comparison With Timss 2019 Assessment FrameworkBeşinci Sınıf Öğrencileri Merkezi Sınavlarda Nasıl Değerlendirilmektedir? Tımss 2019 Değerlendirme Çerçevesi Işığında Bir KarşılaştırmaMatematik Eğitimi

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Miletos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Naki Erdemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hafife Bozdemir
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
152TürkçeSözlü Bildiriİlkay Aşkın TekkolHafife Bozdemir, İlkay Aşkın TekkolInvestigation Of Digital Stories Of The Primary School Teacher CandidatesSınıf Öğretmeni Adaylarının Oluşturdukları Dijital Hikâyelerin İncelenmesiSınıf Eğitimi
371TürkçeSözlü BildiriYılmaz KaraYılmaz Kara, Berkay ŞahinInvestigating The Views Of Science Teachers In Measurement And Assessment In Stem EducationFen Öğretmeni Adaylarının Stem Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları
380TürkçeSözlü BildiriJiyan ZenginNaki Erdemir, Jiyan ZenginOpinions Of Science Teachers On Stem ApplicationsFen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Uygulamaları Hakkında GörüşleriSTEM ve Uygulamaları
480TürkçeSözlü BildiriSema Nur DoğanSema Nur Doğan, Behiye AkçayInvestigation Of The Relationship Between Science Teachers’epistemological Beliefs And Science, Technology, Engineering And Mathematics AwarenessFen Bilimleri Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiSTEM ve Uygulamaları
487TürkçeSözlü BildiriVildan BayarSalih Çepni, Eyüp Artvinli, Vildan BayarScience Center Instructors' Views On Stem Workshop ProgramsBilim Merkezi Eğitmenlerinin Stem Atölye Programları Hakkındaki GörüşleriSTEM ve Uygulamaları

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Priene
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel Er Nas
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
185TürkçeSözlü BildiriŞenem AlkanSibel Er Nas, Şeyma Nur Bekar, Şenem AlkanSecondary School Students’ Understanding Levels Of The Mass-weight Concepts: A Developmental Study Ortaokul Öğrencilerinin Kütle-Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeyleri: Gelişimsel Bir ÇalışmaFen Bilgisi Eğitimi
211TürkçeSözlü BildiriMuhammet FıratMuhammet Fırat, Ümit ŞimşekThe Effect Of Traditional Learning Method On The Academic Achievement And Epistemological Beliefs Of Unified Cooperative Reading And Composition MethodBirleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Yöntemi ile Geleneksel Öğrenme Yönteminin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Epistemolojik İnançlarına EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
298TürkçeSözlü BildiriJülide SarıgölJülide Sarıgöl, Erol TaşBased Content Analysis Of Thesis At The Secondary Levels Stem İn TurkeyTürkiye’de Ortaokul Düzeyinde Yapılan Stem Temelli Tezlerin İçerik AnaliziFen Bilgisi Eğitimi
399TürkçeSözlü BildiriErcan TatliErcan TatliPreservice Teachers’ Usage Level Of Theoretical Knowledge About Importance Of Experiment In Teaching PracticeFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deneyin Önemine Dair Teorik Bilgilerini Uygulama DüzeyleriFen Bilgisi Eğitimi
404TürkçeSözlü BildiriÜmmühan OrmancıÜmmühan OrmancıDetermination Of Science Teachers’ Opinions About System Thinking SkillFen Bilimleri Öğretmenlerinin Sistem Düşünme Becerisine İlişkin Görüşlerinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Troja
Karma Oturum
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
Oturum Boş

7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Ephesus
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. İkramettin Daşdemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Emine Çil
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
59TürkçeSözlü BildiriRabia Nur YanıkRabia Nur Yanık, Oktay BektaşInvestigation Of Seventh Grade Students’ Self-esteem Perceptions Towards Science Courses Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Öz-Benlik Algılarının İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
148TürkçeSözlü BildiriMeryem Görecek BaybarsEmine Çil, Meryem Görecek BaybarsDetermination Of The Effect Of Science Teaching Based On Explicit Reflective Approach On Pre-service Teachers’ Views About The Nature Of Science Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ile İlgili Görüşlerine Etkisinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
150TürkçeSözlü BildiriGülsün KarslıGülsün Karslı, Ayşegül Özaşkın Arslan, Şafak Uluçınar Sağır, Ahmet BolatThe Effectiveness Of The Nature Of Science Activities Developed For The 7th Grade “pure Substance And Transformation” Unit7. Sınıf “saf Madde ve Değişim” Ünitesine Yönelik Geliştirilen Bilimin Doğası Etkinliklerinin EtkililiğiFen Bilgisi Eğitimi
156TürkçeSözlü BildiriMuhammet Nair ZenginMuhammet Nair Zengin, İsa Deveci5th To 8th Grade Middle School Students’ Perceptions With Regard To The “universe” Concept5-8. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin “evren” Kavramına İlişkin AlgılarıFen Bilgisi Eğitimi
449TürkçeSözlü BildiriEkrem CengizEkrem Cengiz, İkramettin DaşdemirOpinions Of Students At Some Concepts Cardiovascular System In The Humanİnsanda Dolaşım Sisteminde Yer Alan Bazı Kavramlara İlişkin Öğrenci DüşünceleriFen Bilgisi Eğitimi
7. Oturum Cumartesi 16:30-18:00
Teos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Özgecan Taştan Kırık
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
68TürkçeSözlü BildiriLeman AlakoyunLeman Alakoyun, Özgecan Taştan KırıkEffect Of Process Oriented Guided Inquiry Learning On Motivation And Logical Thinking Ability Süreç Odaklı Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Motivasyon ve Mantıksal Düşünme Becerisine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
134TürkçeSözlü BildiriHatice GülerHatice Güler, Erol TaşThematic Content Analysis For Pre-school Science Education Research Areas In TurkeyTürkiye’de Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi Alanındaki Araştırmalara Yönelik Tematik İçerik AnaliziFen Bilgisi Eğitimi
326TürkçeSözlü BildiriTuğba DemirerFatma Şaşmaz Ören, Tuğba DemirerPerceptions Of Science Teachers About 21st Century Educational UnderstandingFen Bilimleri Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Eğitim-Öğretim Anlayışına İlişkin AlgılarıFen Bilgisi Eğitimi
328TürkçeSözlü BildiriEmine ÇilEmine Çil, Seda Şahin AkyüzThe Determination Of Eighth Grade Students Images And Preferences For Actual And Ideal Science Learning Environment Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Gerçek ve İdeal Fen Öğrenme Ortamına Yönelik İmajlarının ve Tercihlerinin TespitiFen Bilgisi Eğitimi
330TürkçeSözlü BildiriSena Demet YazıcıYaren Aygün, Sena Demet Yazıcı, Hava İpek AkbulutDetermination Of Science Teachers’ Metaphoric Perceptions Of StemFen Bilimleri Öğretmenlerinin Fetemm'e Yönelik Metaforik Algılarının Tespit EdilmesiFen Bilgisi Eğitimi
8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Artemis
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mahmut Selvi
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
54TürkçeAkademik BildiriCem ÖzkanCem Özkan, Salih Çepni Stem Thematic Analysis On Teacher Education; 2014-2018 Years Of PublicationsStem Öğretmen Eğitimine Dair Tematik İnceleme; 2014-2018 Yıllar Arası YayınlarSTEM ve Uygulamaları
207TürkçeAkademik BildiriBekir YıldırımBekir Yıldırım, Emine Şahin, Mahmut SelviExamination Of Teachers Views On Online Stem EducationOnline Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesiSTEM ve Uygulamaları
379TürkçeAkademik BildiriHazal Ayşegül ŞenyüzHazal Ayşegül ŞenyüzSifir GÜn Ataklari Ve Kullanilan Edr ÇÖzÜmlerİSıfır Gün Atakları ve Kullanılan Edr ÇözümleriMühendislik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Bergama
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Özgen
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
235TürkçeAkademik BildiriRukiye AyanRukiye Ayan, Mine Işıksal-BostanDeciding On The Oranginess: Seventh Grade Students' Proportional Reasoning Strategies Portakal Tadı Yoğun Olan Karışımları Belirleme: Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Düşünme StratejileriMatematik Eğitimi
302TürkçeAkademik BildiriSeçil Yemen KarpuzcuSeçil Yemen Karpuzcu, Mine Işıksal Bostan, Rukiye AyanPreliminary Steps In Proportional Reasoning: Seventh Grade Students’ Representations In Linking And Iterating Units Orantısal Akıl Yürütmeye İlk Adımlar: Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Birimleri Birleştirme ve Yinelemedeki GösterimleriMatematik Eğitimi
356TürkçeAkademik BildiriGüler ÇavuşoğluGüler ÇavuşoğluComparison Of 7th Grade Mathematics Curricula Programs Taught In Russia And TurkeyRusya ve Türkiye’de Okutulan 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının KarşılaştırılmasıMatematik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Didyma
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Saka
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
47TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Gsp Program For Multiplication In Fractions And Opinions Of Prospective Teachers In MathematicsKesirlerde Çarpma İşlemine Yönelik Gsp Programında Etkinlikler ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMatematik Eğitimi
125TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumElif KılıçoğluElif KılıçoğluMathematics Course Planning Skills Of Prospective Teachers Öğretmen Adaylarının Matematik Dersi Planlama BecerileriMatematik Eğitimi
136TürkçeSözlü BildiriTahsin KarakaşTahsin Karakaş, Rıdvan EzentaşThe Effects Of The Mathematics Literacy Education Of The Eighth Grade Students To Mathematics Literacy AchievementSekizinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Matematik Okuryazarlığı Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Başarısına EtkisiMatematik Eğitimi
488TürkçeSözlü BildiriŞerife Hanım DevŞerife Hanım Dev, İbrahim ÇetinMetaphors Of The High School Students About InfinityLise Öğrencilerinin Sonsuzluk Kavramına İlişkin MetaforlarıMatematik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Claros
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
80TürkçeSözlü BildiriMeryem Görecek BaybarsMeryem Görecek Baybars, Emine ÇilPre-service Mathematics’ Teachers Opinions About Stem Education Based On Engineering Design Matematik Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarıma Dayalı Stem Eğitimi Sürecine İlişkin GörüşleriSTEM ve Uygulamaları
146TürkçeSözlü BildiriSibel TürkSibel Türk, Aytaç KurtuluşActivity Development Study With App Inventor Application In The Teaching Of The Diagonal Concept Of The Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Köşegen Kavramının Öğretiminde App Inventor Uygulaması ile Etkinlik Geliştirme ÇalışmasıMatematik Eğitimi
170TürkçeSözlü BildiriMeral Güngör BabaoğluKadir Kaan Durmaz, Kerem Özbey, Meral Güngör BabaoğluInvestigation Of Hooke's Law With ArduinoArduino ile Hooke Yasasının İncelenmesiFizik Eğitimi
201TürkçeSözlü BildiriMurat DurmuşMurat Durmuş, Ali Çetin, İbrahim KaramanInvestigation Of Science Teachers Views In Terms Of Anımation Usage In Science EducationFen Öğretiminin Animasyonlar ile Desteklenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiFizik Eğitimi
215TürkçeSözlü BildiriMehmet YükseksöylemezMehmet Yükseksöylemez, Aydan Tahan, Sena Çelebi21st Century Foucault Pendulum21. Yüzyıl Foucault SarkacıFizik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Miletos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yakup Emre Çoruhlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
86TürkçeSözlü BildiriMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülIndustry 3.5Endüstri 3,5Fen Bilgisi Eğitimi
239TürkçeSözlü BildiriYakup Emre ÇoruhluYakup Emre Çoruhlu, Bayram UzunAccreditation Process For Undergraduate Education On The Geomatics EngineeringHarita Mühendisliği Lisans Eğitiminde Akreditasyon SüreciMühendislik Eğitimi
301TürkçeSözlü BildiriAsuman FıratAsuman FıratGeleceĞİn Siniflari:İnovasyon Odakli OkullarGeleceğin Sınıfları İçin İnovasyon Odaklı OkullarGirişimcilik Becerileri
388TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumYasemin DurgutYasemin Durgut, Hatice GüzelThe Effect Of Electrical Topics Teaching According To 4mat Teaching Method On Achievements And Attitudes Of StudentsElektrik Konularının 4 Mat Öğretim Yöntemine Göre Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına EtkisiFizik Eğitimi
463TürkçeSözlü BildiriMehmet GümüşMehmet Gümüş, Salih ÇepniReduction Of Learning To One Student For Physics Learning: Checking And Identifying Every Stage Of LearningFizik Öğrenimi İçin Öğrenmeyi Bir Öğrenciye İndirgenmesi: Öğrenmenin Her Aşamasını Kontrol ve Kayıt EtmekFizik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Priene
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Dündar Yener
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Salih Çepni
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
180TürkçeSözlü BildiriDündar YenerDündar Yener, Niğmet Köklü, Ramazan Ziya Yamaç, Seher YalçınAnalysis Of The Studies On Laboratories In TurkeyÜlkemizde Laboratuvarlar Üzerine Yapılan Çalışmaların AnaliziFen Bilgisi Eğitimi
197TürkçeSözlü BildiriMerve ÜnalMerve ÜnalPisa And The Assessment Questions Of TeachersPisa ile Öğretmenlerin Derste Kullandığı Değerlendirme Soruları Ne Kadar UyumluFen Bilgisi Eğitimi
199TürkçeSözlü BildiriSalih ÇepniSalih ÇepniHistorical Development Of Pedagodical Content Knowledge Discipline (science Education) In Turkey And Barriers Encountured For Its DevelopmentÜlkemizdeki Alan Eğitiminin (Fen Bilimeri Eğitiminin) Tarihsel Gelişimi ve Önündeki Engeller Prof. Dr. Salih ÇepniFen Bilgisi Eğitimi
248TürkçeSözlü BildiriTülay Şenel ÇoruhluTülay Şenel Çoruhlu , Sibel Er Nas, Muammer Çalık , Cevriye Ergül, Salih Çepni, Murat PehlevanInvestigating Science And Special Education Teachers’ Teaching Processes On The Development Of Science Process Skills*Fen Bilimleri ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Yönelik Öğretim Süreçlerinin İncelenmesi*Fen Bilgisi Eğitimi
262TürkçeSözlü BildiriGülbin KıyıcıHavva Yamak, Nusret Kavak, Gülbin KıyıcıThe Effect Of Stem Practıces On Teacher Candıdates 'entrepreneurshıp SkıllsStem Uygulamaları’ Nın Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Becerisi Üzerine EtkisiGirişimcilik Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Troja
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
270TürkçeSözlü BildiriAslı Saylan KırmızıgülAslı Saylan KırmızıgülInvestigation Of Pre-service Primary And Science Teachers’ Discrimination Levels Of Science-pseudoscienceSınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrım Düzeylerinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
273TürkçeSözlü BildiriNilüfer MutluNilüfer Mutlu, Salih ÇepniInvestigation Of The Relationship Between Science And The Process Of Licorice Shrup Used Regionally In Southeastern AnatoliaGüney Doğu Anadolu Bölgesinde Yöresel Olarak Kullanılan Meyan Şerbeti Yapım Sürecinin Fen ile İlişkisinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
465TürkçeSözlü BildiriSinan ÇınarSinan Çınar, Nurullah KereciThe Attitude Of The Science Teachers To Social RobotsFen Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Robotlara Karşı TutumuFen Bilgisi Eğitimi
483TürkçeSözlü BildiriAslı Saylan KırmızıgülAynur Çevik, Ebru Ezberci Çevik, Aslı Saylan Kırmızıgül, Hasan KayaInvestigation Of Eight Grade Students’ Attitudes Towards Socio- Scientific IssuesSekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi

8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Ephesus
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
213TürkçeSözlü BildiriBüşra Melis KanyılmazElif Özata Yücel, Büşra Melis KanyılmazEvaluation Of Classroom Practices Of Teachers For Development Of Analytical Thinking Skills Of Primary School Students In Science LessonÖğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde İlkokul Öğrencilerinin Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının DeğerlendirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
299TürkçeSözlü BildiriNail ŞahinNail Şahin, Bekir GülerInvestigation Of Science Teacher Candidates' Views On Personal Protection In LaboratoryFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Kişisel Korunmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
332TürkçeSözlü BildiriÖzkan Gürbüzİsmail Kılıç, Özkan GürbüzThe Effect Of Science Instruction Supported By Educational Games On The Motivation Of Secondary School Students Within The Scope Of Light Spread Unit“ışığın Yayılması” Ünitesi Kapsamında Eğitsel Oyunlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonu Üzerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
338TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumZehra ÖzdilekZehra ÖzdilekPhysics And Chemistry Prospective Teachers’ Views On Stem EducationFizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Gözünden Stem EğitimiSTEM ve Uygulamaları
350TürkçeSözlü BildiriPelin YılmazFaik Özgür Karataş, Elif Selcan Kutucu, Pelin YılmazThe Effects Of Micro Teaching Practices On Pre-service Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge DevelopmentKimya Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi Üzerine EtkisiKimya Eğitimi
8. Oturum Pazar 09:00-10:30
Teos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Taner Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Güler Çavuşoğlu
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
117TürkçeSözlü BildiriAslıhan BaturAslıhan Batur, Nevzat Yiğit, Adnan BakiStatistical Literacy Self-efficacy Scale Development Studyİstatistiksel Okuryazarlık Öz Yeterlilik Ölçek Geliştirme ÇalışmasıMatematik Eğitimi
203TürkçeSözlü BildiriElif AkıllıElif Akıllı, Murat AltunExamination Of The Role Of 8th Grade Students’ Epistemological Beliefs İn Explaining Their Approaches To Mathematical Modelling8.sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerini Açıklamada Epistemolojik İnançlarının Rolünün İncelenmesiMatematik Eğitimi
230TürkçeSözlü BildiriBüşra HamzaçebiBüşra Hamzaçebi, Taner AltunExamination Of Teachers ' Views On The Use Of Aesthetic Concept In MathematicsMatematikte Estetik Kavramının Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
237TürkçeSözlü BildiriHatice YeğitHatice Yeğit, Murat AltunMathematical Literacy Levels Of Fifth Grade StudentsBeşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
319TürkçeSözlü BildiriAslıhan BaturKemal Akoğlu, Aslıhan Batur, Beyda Topan, Zeynep Medine Özmen, Bülent GüvenA Cross-national Comparison Of Statistics CurriculaFarklı Ülkelerin Matematik Öğretim Programlarının İstatistik Öğrenme Alanı Açısından KarşılaştırılmasıMatematik Eğitimi
9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Artemis
Karma Oturum
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
Oturum Boş

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Bergama
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel Er Nas
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
101TürkçeSözlü BildiriHandan ÜrekHandan ÜrekPerceptions Of Primary School Fourth Graders About The Effects Of Heat On Matterİlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Isının Maddeye Yönelik Etkileriyle İlgili AlgılarıFen Bilgisi Eğitimi
139TürkçeSözlü BildiriMelek BıyıklıZeliha Gazioğlu, Melek Bıyıklı, Sefanur Keskin, Sibel Er NasDetermination Of Science Student Teachers' Misconceptions About Solubility TopicFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “çözünürlük” Konusundaki Kavram Yanılgılarının BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
166TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumDr.evşen Aymen PekerDr.evşen Aymen Peker, Erol TaşMisconceptions Of Fifth Grade Students About The “let’s Travel And Learn About The Living World” Unit5.sınıf Öğrencilerinin “canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım” Ünitesi ile İlgili Kavram YanılgılarıFen Bilgisi Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Didyma
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Günay Balım
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Altan Kurnaz
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
31İngilizceSözlü BildiriYurdagül BoğarYurdagül BoğarDetermination Of Students’ Tendency To Pursue ArgumentationFen Bilgisi Eğitimi
105TürkçeSözlü BildiriMustafa Kemal YüzbaşıoğluÜlke Nursaç Kabuklu, Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu, Mehmet Altan KurnazDetermination Of Writing Criteria For Context-based Question In Science-related StudiesFen Eğitimiyle Alakalı Araştırmalarda Bağlam Temelli Soru Yazma Ölçütlerinin BelirlenmesiFen Bilgisi Eğitimi
414İngilizceSözlü BildiriAli Günay BalımAli Günay Balım, Ursula Ondratschek, Erkan Özcan, Sevinç KaçarSchool Improvement And Evaluation Reflection Tool Analysis Of Project “from Papyrus To Stone Paper And Beyond”Fen Bilgisi Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Claros
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hamlet Isaxanli
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
202TürkçeSözlü BildiriSebil VarSebil Var, Aynur Oksal, Murat AltunInvestigation Of The Effects Of The Use Of Mathematic Literacy Questions On The Mathematic Achievement In The Teaching Of Elementary School Mathematicsİlkokul Matematik Öğretiminde Matematik Okuryazarlığı Sorularının Kullanılmasının Matematik Başarısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi
382TürkçeSözlü BildiriFırat Hayyam SabuncuFırat Hayyam Sabuncu, Jale İpekThe Effect Of Computer Assisted Mathematics Instruction Using Geometer’s Sketchpad Software And Worksheets On Students' Academic AchievementGeometer’s Sketchpad Yazılımı ve Çalışma Yaprakları Kullanılarak Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına EtkisiMatematik Eğitimi
384TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumBurçin Gökkurt ÖzdemirBurçin Gökkurt ÖzdemirWhat Strategies Do Mathematics Teachers And Preservice Mathematics Teachers Use While Making Computational Estimation?Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Hesapsal Tahmin Yaparken Hangi Stratejileri Kullanıyorlar?Matematik Eğitimi
385TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumBurçin Gökkurt ÖzdemirBurçin Gökkurt ÖzdemirConceptual Perceptions Of Preservice Teachers Towards Formulas And Properties Related To Polygons Öğretmen Adaylarının Çokgenler Konusundaki Formüller ve Özelliklere İlişkin Kavramsal AnlamalarıMatematik Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Miletos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali Değirmençay
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
28TürkçeSözlü BildiriMustafa Kemal YüzbaşıoğluMustafa Kemal Yüzbaşıoğlu, Ülke Nursaç Kabuklu, Mehmet Altan KurnazInvestigation Of Science Teachers' Attitudes Towards Renewable Energy Sources In Terms Of Some VariablesFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla İlgili Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
161TürkçeSözlü BildiriŞerif Ali DeğirmençayYusuf İslam Şahin, Şerif Ali DeğirmençayEffect Of 5e Teaching Model Supported By Drama Activity On Attitude Towards Science: Granular Structure Of Matter And MixturesDrama Etkinliği ile Desteklenen 5e Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ve KarışımlarFen Bilgisi Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Priene
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bahadır Namdar
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
118TürkçeSözlü BildiriGüler TulukGüler Tuluk, Adem YılmazExamination Of Visual Images: 2018 New Classroom Fifth Grade Science Course BookGörsel İmgelerin İncelenmesi: 2018 Yeni Öğretim Programına Uygun 5. Sınıf Fen Bilgisi Ders KitabıFen Bilgisi Eğitimi
131TürkçeSözlü BildiriHüseyin Harun KeçeliBahadır Namdar, Hüseyin Harun KeçeliPreservice Science Teachers' Argumentation Skills And Argumentation Self-efficacy PerceptionsFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerileri ve Argümantasyon Özyeterlilik AlgılarıFen Bilgisi Eğitimi
491TürkçeSözlü BildiriCemile Sinem AkyünCemile Sinem Akyün, Mızrap BulunuzEvaluation Of The Noise Level And Acoustic Environment In A Public School In BursaBursa’da Bir Devlet Okulunda Gürültü Düzeyi ve İşitsel Ortamın DeğerlendirilmesiÇevre Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Troja
Karma Oturum
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
258TürkçePoster BildiriDuygu SeymenDuygu SeymenFor The Power Of WaterSuyun Gücü AdınaFen Bilgisi Eğitimi
289TürkçePoster BildiriCeyda İşkenCeyda İşkenFlying EggsUçan YumurtaFen Bilgisi Eğitimi
472TürkçePoster BildiriBetül ÖzenliBetül Özenli, Gözde UysalInvestigation Of Student Opinions On Plant Biodiversity And Sustainable EnvironmentBitki Biyoçeşitliliği ve Sürdürülebilir Çevre Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesiÇevre Eğitimi

9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Ephesus
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nagihan İmer Çetin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
155TürkçeSözlü BildiriAslıhan AyarPınar Çavaş, Aslıhan Ayar, Selin Bula, Gizem GürcanA Study On The Status Of Stem Education Research In TurkeyTürkiye’ De Stem Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Durumu Üzerine Bir ÇalışmaSTEM ve Uygulamaları
311TürkçeSözlü BildiriNagihan İmer ÇetinNagihan İmer Çetin, Betül TimurThe Effect Of Science Education With Innovative Learning Approach On The Views Of Pre Service Science Teachers Towards Stem TeachingYenilikçi Öğrenme Yaklaşimi ile Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fetemm Öğretimine Yönelik Görüşlerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
316TürkçeSözlü BildiriMehmet Emir ArMehmet Emir Ar, Salih ÇepniScience Teachers' Views On Life-based Question Preparation CourseFen Bilimleri Öğretmenlerinin Almış Oldukları Yaşam Temelli Soru Hazırlama Eğitimi Hakkındaki GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
453TürkçeSözlü BildiriSerhan SarıoğluSerhan Sarıoğlu, Sönmez GirginThe Effect Of Virtual Reality Use On Secondary School 6th Grade Students’ Anxiety Levels For Science Course Sanal Gerçeklik Kullanımının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Kaygı Düzeylerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
9. Oturum Pazar 12:00-13:00
Teos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tülay Şenel Çoruhlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
249TürkçeSözlü BildiriSibel Er NasTülay Şenel Çoruhlu , Sibel Er Nas , Muammer Çalık , Cevriye Ergül , Salih Çepni, Ayşegül AslanPreparing A Science Experiments Guidebook For Students With Mild Intellectual Disability: A Case Of “matter And Its Nature”*Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun Hazırlanması: “madde ve Doğası” Örneği*Fen Bilgisi Eğitimi
250TürkçeSözlü BildiriTülay Şenel ÇoruhluTülay Şenel ÇoruhluInvestigating Opinions Of The 4th Grade Students On “natural And Artificial Light Sources” By Drawing Techniquesİlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin “doğal ve Yapay Işık Kaynakları” Konusunda Sahip Oldukları Düşüncelerinin Çizim Tekniği Kullanılarak İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi
467TürkçeSözlü BildiriSinan ÇınarSinan Çınar, Nurullah KereciClassroom Teachers 'opinions On The Career Development Of Primary School StudentsSınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri Hakkında GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Artemis
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
260TürkçeAkademik BildiriGülcan ŞenolGülcan ŞenolComparison Of The Pre-knowledge Of Mathematics Pre-service Teachers About The Concept Of Derivative With The Information In The Undergraduate EducationMatematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına İlişkin Ön Bilgilerinin Lisans Eğitimlerindeki Bilgileri ile KarşılaştırılmasıMatematik Eğitimi
355TürkçeAkademik BildiriGüler ÇavuşoğluGüler ÇavuşoğluComparison Of 6th Grade Mathematics Curricula Programs Taught In Russia And TurkeyRusya ve Türkiye’de Okutulan 6. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının KarşılaştırılmasıMatematik Eğitimi
386TürkçeAkademik BildiriFatih BiçerFatih Biçer, Tuba AdaInvestigation Of The Opinions Of The Teachers Of Vocational And Technical Anatolian High Schools About Ninth Class Mathematics CurriculumDokuzuncu Sınıf Düzeyinde Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkında Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesiMatematik Eğitimi

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Bergama
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Suat Türkoğuz
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
90TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumMustafa ÜreyMustafa Ürey, Kübra Sezer, Faik Özgür KarataşPerceptions, Knowledge Levels And Attitudes Of Science Teacher Candidates On Genetically Modified OrganismsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusundaki Algıları, Bilgi Düzeyleri ve TutumlarıFen Bilgisi Eğitimi
102TürkçeSözlü BildiriHacı Mehmet YeşiltaşHacı Mehmet Yeşiltaş, Erol TaşThe Effect Of Virtual Reality Supported Science Education On Students ' Academic AchievementsSanal Gerçeklik Destekli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
103TürkçeSözlü BildiriSedanur TombulSedanur Tombul, Erol TaşThe Effect Of Computer And Modeling Supported Science Education On Students’ Scientific Creative Thinking SkillBilgisayar ve Modelleme Destekli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerindeki EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
351TürkçeSözlü BildiriFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Ayşe Taşçı, Duygu Esen, Pelin YılmazInvestigation Of Chemistry Undergraduate Students' Problem Solving Processes In An Organic Chemistry CourseKimya Lisans Öğrencilerinin Organik Kimya Dersi Kapsamında Karşılaştıkları Problemlerin Çözüm Süreçlerinin İncelenmesiKimya Eğitimi

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Didyma
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
Oturum Boş

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Claros
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Altan Kurnaz
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
14TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumGüldem Dönel AkgülBüşra Aydan, Güldem Dönel AkgülThe Evaluation Of The Graphics Of The Science Teachers Candidates For The Transportation Of The Items In The CellFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücrede Madde Taşınımı İçin Çizdikleri Grafiklerin DeğerlendirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
15TürkçeSözlü BildiriNurgül ÇolakNurgül Çolak, Güldem Dönel AkgülEvaluation Of Analytics Of Teachers Of Science Teachers For Some Anatomical Structures From Visual ImagesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görsel İmajlar Üzerinden Bazı Anatomik Yapılar İçin Belirledikleri Analojilerin DeğerlendirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
33TürkçeSözlü BildiriMustafa Kemal YüzbaşıoğluÖmer Volkan Yaz, Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu, Mehmet Altan Kurnaz Comparative Examination Of The Changes Of Subject / Learning Areas Of The Curriculum Of Science CourseFen Bilimleri Dersi 2000 Yılı ve Sonrası Öğretim Programlarının Konu/öğrenme Alanlarının Değişimlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesiFen Bilgisi Eğitimi

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Miletos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ganime Aydın
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
38TürkçeSözlü BildiriÇağrı GüvenÇağrı Güven, Mahmut SelviSample Lesson Plan And Teaching Activities For Stem ApplicationStem Uygulamalarına Yönelik Örnek Ders Planı ve Öğretim EtkinlikleriSTEM ve Uygulamaları
50TürkçeSözlü BildiriElif KendaloğluElif Kendaloğlu, Salih ÇepniContent Analysis Of Studies On Prospective Teachers In Stem Fields In TurkeyTürkiye‘de Stem Alanında Öğretmen Adayları Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik AnaliziSTEM ve Uygulamaları
285TürkçeSözlü BildiriGanime AydınGanime Aydın, Mehpare Saka, Jale Çakıroğlu, Ezgi İbiş Ercihan , Yeşim Ozansak Topcu, Vildan Saruhan, Nefise Özok Bulut, İmran Yörükoğlu Özbey, Devran KorkmazStep By Step To Be An Engineer; A Case Study With Children's HousesMühendis Olmaya Adım Adım; Çocuk Evleri ÖrneklemiSTEM ve Uygulamaları
452TürkçeSözlü Bildiriİbrahim Enes Tosunİbrahim Enes Tosun, Salih ÇepniPreparing Classroom Worksheets For Outcome Oriented Stem StudiesKazanım Odaklı Stem Etkinlikleri İçin Çalışma Kâğıdı HazırlamaFen Bilgisi Eğitimi

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Priene
Karma Oturum
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aksüt
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
36TürkçeSözlü BildiriAyşegül Kınık TopalsanAyşegül Kınık TopalsanThe Evaluation Of The Techniques And Strategies Of The Pre-service Teacher Candidates During The Teaching Of ScienceSınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yenilikçi Öğretim Uygulamaları Sonrası Fen Bilimleri Dersi Öğretimi Sırasında Tercih Ettikleri Yöntem Teknik ve Stratejilerin DeğerlendirilmesiÖğretmen Eğitimi
188TürkçeSözlü BildiriPelin AksütPelin AksütThe Opinions Of Pre-school Teacher Candidates On Science Technology And Community InteractionsOkul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilim Teknoloji ve Toplum Etkileşimlerine Yönelik GörüşleriÖğretmen Eğitimi
317TürkçeSözlü BildiriGülbin KıyıcıGülbin Kıyıcı, Gülenaz Selçuk, Zafer IşıldarMethodorical Perceptions Of Class Teachers: Life-long Learning, Stem + A And Related ConceptsSınıf Öğretmenlerinin Metaforik Algıları: Yaşam Boyu Öğrenme, Stem+a ve İlgili KavramlarÖğretmen Eğitimi
318TürkçeSözlü BildiriHaydar Şahin KuzukıranSevcan Candan-Helvacı, Haydar Şahin KuzukıranDetermination Of Infograpic Developed Trends And Levels By Pre-service Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İnfografik Geliştirme Yönelimlerinin ve Düzeylerinin BelirlenmesiÖğretmen Eğitimi

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Troja
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Erdat Çataloğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özalp
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
Oturum Boş

10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Ephesus
Karma Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sibel Er Nas
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nagihan İmer Çetin
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
142TürkçeSözlü BildiriMüberra YıldızMüberra Yıldız, Ceren Yıldırım, Beyza Baki, Sibel Er NasThe Level Of Understanding The Physical And Chemical Change Concepts Of Science Student TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kavramlarını Anlama DüzeyleriFen Bilgisi Eğitimi
254TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumBüşra AydanBüşra Aydan, Güldem Dönel AkgülScience Teachers 'views On The Development Of Biology GamesBiyoloji Oyunlarının Geliştirilme Sürecine Ait Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GörüşleriFen Bilgisi Eğitimi
320TürkçeSözlü BildiriNagihan İmer ÇetinNagihan İmer Çetin, Betül Timur The Effect Of Innovative Learning Approach In Science Education On The Beliefs Of Pre Service Science Teachers’ Nature Of Science And The Views Of Science And Pseudoscience DistinctionYenilikçi Öğrenme Yaklaşımı ile Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarına ve Bilim Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşlerine EtkisiFen Bilgisi Eğitimi
363TürkçeSözlü BildiriSüleyman SonkayaSüleyman SonkayaThe Concept Of Global Warming From The Viewpoint Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Bakış Açısından Küresel Isınma KavramıFen Bilgisi Eğitimi
470TürkçeSözlü Bildiri Uzaktan SunumYavuz SakaYavuz Saka, Feyza Öztürk ÇetinkayaExploring The Alignment Of Science Teachers’ Beliefs About Measurement And Evaluation And Their Measurement And Evaluation Practices With The National Science CurriculumFen Bilgisi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerine Dair İnançlarının ve Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretim Programı Açısından DeğerlendirilmesiFen Bilgisi Eğitimi
10. Oturum Pazar 13:30-15:00
Teos
Karma Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Sharaf Al Musawi
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Bildiri NoSunum DiliBildiri ŞekliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri BaşlığıBildiri Konusu
26İngilizceSözlü BildiriYurdagül BoğarYurdagül BoğarExploring 6th Grade Students’ Scientific Epistemological Beliefs Regarding Achievement LevelFen Bilgisi Eğitimi
55İngilizceSözlü BildiriSana Anwar LashariAbderrahim Benlahcene, Sana Anwar Lashari, Tahira Anwar LashariExploring The Perception Of Students About Student-centered Learning Approach In UumEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
220İngilizceSözlü Bildiri Uzaktan SunumCecilia MercadoCecilia Mercado , Randy DomantayRequirements In The Implementation Of A Cmmi-based Maturity Model For Philippine Higher EducationBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
291İngilizceSözlü BildiriDilek ÖzalpDilek Özalp, Mehmet C. AyarAnalyzing A Newly Developed Science Curriculum: What Kind Of Environmentally Literate Citizen Çevre Eğitimi
367İngilizceSözlü BildiriAli Sharaf Al MusawiAli Sharaf Al MusawiLearning Resources Centers Specialist: A Paradigm For Pre Service PreparationÖğretmen Eğitimi
455İngilizceSözlü BildiriShadi Habis AbualoushShadi Habis AbualoushThe Role Of Business Intelligence Systems In Risk ManagementEğitim Programları ve Öğretim