• Türkçe
  • English

FMGTEK 2019 - Congress Program
12 April 2019 Friday

09:00-10:00:

Registration

10:00-10:45:

Opening, Homage, National Anthem, Opening Statements

10:45-11:00:

Coffee Break

11:00-12:30:

1st Session

12:30-13:30:

Lunch

13:30-15:00:

2nd Session

15:00-15:15:

Coffee Break

15:15-16:15:

Keynote Speaker: Jaana Seikkula-Leino, Professor Dr. Hamlet Isaxanli Presentation Langugae: English Hall: Smyrna

16:15-16:30:

Coffee Break

16:30-18:00:

3rd Session

16:30-18:00:

Workshop: Workshop 2: From the shadows to quarks:A Colorfull Steam Workshop Hall: Troja

18:00-18:15:

Coffee Break

18:15-19:30:

Panel 2: Life-Centered Curriculums.


13 April 2019 Saturday

09:00-10:30:

4th Session

10:30-10:45:

Coffee Break

10:45-11:30:

Keynote Speaker: Dr. Nevzat Yavuz (TUBİTAK SOBAG) Presentation Langugae: Turkish Hall: Smyrna

11:30-11:40:

Coffee Break

11:40-13:00:

5th Session

11:40-13:00:

Workshop: Workshop 4: STEM Chief Workshop Presentation Langugae: Turkish Hall: Bergama

13:00-13:30:

Lunch

13:30-15:00:

6th Session

15:00-15:15:

Coffee Break

15:15-16:15:

Keynote Speaker: Professor. Dr. Vincentas Lamanauskas, Assoc. Prof. Dr. Asya Asenova Presentation Langugae: English Hall: Smyrna

16:15-16:30:

Coffee Break

16:30-18:00:

7th Session

16:30-18:00:

Workshop: Workshop 1: Barrier-Free Science and Math Education Hall: Troja

18:00-18:15:

Coffee Break

18:15-19:30:

Panel 1: An integrated science, mathematics, entrepreneurship, and technology education


14 April 2019 Sunday

09:00-10:30:

8th Session

10:30-10:45:

Coffee Break

10:45-11:45:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Ali Al Musawi, Dr. Antuni Wiyarsi Presentation Langugae: English Hall: Smyrna

11:45-12:00:

Coffee Break

12:00-13:00:

9th Session

12:00-13:00:

Workshop: Workshop 3: A Sample Application for Teaching Entrepreneurship: Rapid Prototyping Activity Hall: Artemis

12:00-13:00:

Workshop: Çalıştay 5 Hall: Bergama

13:00-13:30:

Lunch

13:30-15:00:

10th Session

15:00-15:15:

Coffee Break

15:15-16:00:

Closing and evaluation1st Session Friday 11:00-12:30
Artemis
Science Education
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Professor Ali Günay Balım
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
46TurkishAcademic PaperRabia ÇimenRabia Çimen, Feride Ercan YalmanIdentification Of Science Teacher Candidates’ Logical Thinking (reasoning) Skills Through Timss Items: Mersin University SampleTimss Sorulari Ile Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Mantiksal Düşünme (Akil Yürütme) Becerilerinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi ÖrneğiScience Education
85TurkishAcademic PaperMeltem MenMeltem Men, Muhammet Mustafa AlpaslanExamination Of The Relations Between Achievement Goal Orientation And School-contexual Variables Among Science TeachersFen Öğretmenlerinin Başarı Yönelim Motivasyonları Ile Okul Ortamı Arasındaki Ilişkisinin IncelenmesiScience Education
135TurkishAcademic PaperSevilay AlkanÖzgül Kaya, Sevilay AlkanComparison Of Example Types Used In 9th Grade Physics Textbooks9. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Örnek Türlerinin KarşılaştırılmasıPhysics Education

1st Session Friday 11:00-12:30
Bergama
Science Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Professor Murat Gökdere / Professor Lütfullah Türkmen
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
110TurkishRound TableBahar CandaşBahar Candaş, Haluk ÖzmenEnhancing Seventh Grade Students' Critical Thinking SkillsOrtaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin GeliştirilmesiScience Education
147TurkishRound TableAsuman BayrakdarAsuman BayrakdarResearch Of Stakeholder Opinion For The Concept Of Middle School LevelOrtaokul Düzeyi Girişimcilik Kavramına Yönelik Paydaş Görüşlerinin IncelenmesiEntrepreneurship Education
208TurkishRound TableGonca KeçeciGonca Keçeci, Fikriye Kirbağ ZenginViews Of Pre-service Science Teachers About Stem EducationStem Eğitimi Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GörüşleriSTEM and Applications
277TurkishRound TableNeslihan ErNeslihan Er, Özden TezelThe Effect Of Argumentation Supported Science Teaching On The Learning Of Prospective Teachers Based On The Disciplines Of Science And Technology Engineering And MathematicsFen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Disiplinlerine Dayalı Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğrenmelerine EtkisiScience Education

1st Session Friday 11:00-12:30
Didyma
STEM and Applications
Chair Professor Rıdvan Arslan
Vice-Chair: Assist. Prof. Engin Karahan
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
95TurkishOral PaperPınar RusçukluPınar Rusçuklu, Zehra Özdilek ‘the Effect Of Teaching Design Developed By The Stem Approach On The Et Recycling B Yak Subject To The 21st And 8th Century 21st Century Skills‘‘geri Dönüşüm’’ Konusu Üzerine Stem Yaklaşımı Ile Geliştirilen Öğretim Tasarımının 5. 6. Ve 8.sınıflarda 21. Yüzyıl Becerilerine EtkisiSTEM and Applications
192TurkishOral Paper Uzaktan SunumFiliz GülhanFiliz Gülhan, Fatma ŞahinThe Determination Of Secondary School Students Of Perceptions About Steam (stem+a) Fields Via MetaphorsOrtaokul Öğrencilerinin Steam (Steam+a) Alanlarıyla Ilgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla BelirlenmesiSTEM and Applications
232TurkishOral PaperGizem TezcanGizem Tezcan, Mustafa Tüysüz, Elif Kaval OğuzEvaluation Of Science, Engineering And Entrepreneurship Activities In Elementary School Science Textbooks Regarding The Framework Of Stem Activities Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Fen, Mühendislik Ve Girişimcilik Etkinliklerini Stem Etkinlikleri Çerçevesinde DeğerlendirmeSTEM and Applications
306TurkishOral PaperDerya EmreliDerya Emreli, Muhammed Kofoğlu, Rıdvan Arslan, Abdil Kuş, Ertu UnverInvestigation Of The Effect Of Virtual Reality Teaching Material On Students 'conceptual And Cognitive Learning Levels For Technical Drawing EducationTeknik Resim Eğitimi Için Geliştirilen Sanal Gerçeklik Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Kavramsal Ve Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisinin IncelenmesiVocational and Technical Education

1st Session Friday 11:00-12:30
Claros
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Dündar Yener
Vice-Chair: Assist. Prof. Ümit Demiral
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
69TurkishOral PaperHanife TekeşHanife Tekeş, Selahattin GönenThe Effect Of Stem Applications On 7th Grade Students' Gains Related To The Relationship Of Mass And Weight ConceptsStem Uygulamalarinin 7. Sinif Öğrencilerinin Kütle Ve Ağirlik Kavramlarinin Ilişkisi Ile Ilgili Kazanimlarina EtkisiSTEM and Applications
183TurkishOral PaperMuhammet ÖnerMuhammet Öner, Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı9 Type Temperament Model In Terms Of Science Teaching Methods9 Tip Mizaç Modelinin Fen Öğretim Yöntemleri Açısından DeğerlendirmesiScience Education
245TurkishOral Paper Uzaktan SunumNecla Dönmez UstaNecla Dönmez Usta, Ebru Turan Güntepe, Ümmü Gülsüm DurukanInvestigation Of The Levels Of The Prospective Teachers Of Web 2.0 Technologies Integration Into The CourseÖğretmen Adaylarinin Web 2.0 Teknolojilerini Derse Entegre Etme Düzeylerinin IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education
461TurkishOral PaperAhmet Ilhan ŞenAhmet Ilhan Şen, Döndü Gülçin BilgiliCreating And Using A Case Study As An Educational MaterialEğitim Materyali Olarak Örnek Olay Oluşturulması Ve KullanılmasıPhysics Education
490TurkishOral PaperÜmit DemiralÜmit DemiralExamining The Preservice Teachers' Level Of Knowledge About First Aid Applications Through A Number Of VariablesÖğretmen Adaylarının Ilkyardım Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından IncelenmesiTeacher Education

1st Session Friday 11:00-12:30
Priene
Measurement and Evaluation in Education
Chair Professor Cem Oktay Güzeller
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
40TurkishOral PaperGökhan AksuGökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay GüzellerUsing Data Mining And Artificial Neural Networks To Predict Pisa Science LiteracyPisa Fen Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin KullanılmasıMeasurement and Evaluation in Education
88TurkishOral PaperGül YilmazGül Yilmaz, Salih ÇepniA Thematic Review Of Stem Education Studies On Preschool Grade Okul Öncesi Düzeyindeki Stem Eğitimi Araştirmalarinin Tematik Içerik AnaliziPre-School Education
99TurkishOral PaperAdem YilmazAdem Yilmaz, Mustafa Kemal YüzbaşioğluInvestigation Of Scale Development Studies In The Field Of Educational Sciences In Factor AnalysisEğitim Bilimleri Alaninda Yapilan Ölçek Geliştirme Çalişmalarinin Faktör Analizi Boyutunda IncelenmesiMeasurement and Evaluation in Education
336TurkishOral PaperRefik BağişliyanRefik Bağişliyan, Nermin BulunuzThe Description Of The Knowledge Levels Of The Eight Grade Students About The Concepts Of Air Events By Using Formative Assessment ProbesOrtaokul Sekizinci Sinif Öğrencilerinin Hava Olaylari Kavramlari Hakkindaki Bilgi Düzeylerinin Biçimlendirici Yoklama Sorulari Ile BetimlenmesiMeasurement and Evaluation in Education

1st Session Friday 11:00-12:30
Troja
Entrepreneurial Skills
Chair Professor Mehmet Küçük
Vice-Chair: Assist. Prof. Erkan Çalişkan
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
78TurkishOral PaperDerya Erdemir YılmazÇiğdem Şahin Çakır, Derya Erdemir YılmazÖzel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin İncelenmesiÖzel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin IncelenmesiEntrepreneurial Skills
381TurkishOral PaperErkan ÇalışkanErkan ÇalışkanThe Investigation Of The Relationship Between Pre-service Teachers' Social Entrepreneurship Characteristics And Problem Solving SkillsÖğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki Ilişkinin IncelenmesiEntrepreneurial Skills
484TurkishOral PaperArzu KüçükArzu Küçük, Nagihan Yıldırım, Ahmet Ilhan Şen, Serkan Sevim, Mehmet KüçükOut-of-school Science Learning Practices For Middle School Students In The Province Of RizeRize Ilinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Okul Dışı Fen Öğrenme UygulamalarıOut-Door Learning Environments

1st Session Friday 11:00-12:30
Ephesus
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Emine Adadan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
82TurkishOral PaperSevil AkaygünSevil Akaygün, Emine AdadanThe Effect Of A Nanotechnology Education Workshop On High School Science Teachers’ Understandings Of Concepts About NanotechnologyBir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Ile Ilgili Kavramları Anlamalarına EtkisiChemistry Education
96TurkishOral PaperMusa ÜceIsmail Ateş, Musa ÜceAn Ubiquitous Learning In-class Activity Sample: Intermolecular Weak ForcesÇevreleyen Öğrenme Etkinliği Sınıf Içi Uygulama Örneği: Kimyasal Türler Arası Zayıf EtkileşimlerChemistry Education
297TurkishOral PaperYasemin AlpaslanYasemin Alpaslan, Gülcan Çetin, Resul Göncü, Ruhan BenlikayaDevelopment Of Web 2.0 Based Activities-1: Molecular Orbital TheoryWeb 2.0 Teknolojileri Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi-1: Moleküler Orbital TeoriChemistry Education
327TurkishOral PaperSevil AkaygünSevil Akaygün, Faik Özgür KarataşInvestigating Preservice Chemistry Teachers’ Concerns About Teaching ChemistryKimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi Ile Ilgili Kaygılarının IncelenmesiChemistry Education
1st Session Friday 11:00-12:30
Teos
Science Education
Chair Professor Sedat Uçar
Vice-Chair: Professor Tuncay Özsevgeç
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
229TurkishOral PaperTuncay ÖzsevgeçAyşe Aytar, Tuncay Özsevgeç , Mediha Demirkan , Zeynep KurnazWhat Is Being Social Trapped Between The Real World And Virtual World?Gerçek Dünya Ve Sanal Dünya Arasında Sıkışıp Kalan Sosyal Olma Nedir?Science Education
231TurkishOral PaperEbru KaradağEbru Karadağ, Sedat UçarDetermınatıon Of Comprehensıon Levels Of Hearing Impaired Students About Moon Phases And The Reasons Of PhasesIşitme Engelli Öğrencilerin Ay’ın Evreleri Ve Oluşumu Konusundaki Kavrama Düzeylerinin BelirlenmesiScience Education
236TurkishOral PaperNurgül ÇolakNurgül Çolak, Güldem Dönel AkgülTeaching Behavior Of The Science Teachers Effect The Teachers 'attitudes Against The Biology Course Through Learning LifeFen Bilgisi Öğetmen Adaylarinin Öğrenim Yaşantilari Boyunca Biyoloji Dersine Karşi Tutumlarini Etkileyen Öğretmen DavranişlariScience Education
331TurkishOral PaperAyşenur BostanAyşenur Bostan, Esra Çolak, Hava Ipek AkbulutDetermination Of Science Teachers’ Cognitive Structures About Stem By Word Association TestKelime Ilişkilendirme Testi Aracılığıyla Fetemm Ile Ilgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilişsel Yapılarının Tespit EdilmesiScience Education
2nd Session Friday 13:30-15:00
Artemis
Science Education
Chair Professor Mehmet Küçük
Vice-Chair: Professor Salih Çepni
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
178TurkishAcademic PaperRabia ÇimenAli Biçer, Feride Ercan Yalman, Rabia ÇimenIdentification Of 8th Graders’ Reasoning Skills Through Timss Items8. Sinif Öğrencilerinin Akil Yürütme Becerilerinin Timss Sorulari Araciliği Ile IncelenmesiScience Education
352TurkishAcademic PaperZeynep Işılay DikmenZeynep Işılay Dikmen, Nagihan Imer ÇetinA Comparison Of The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes In Science EducationFen Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Ve Kavram Karikatürleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkilerinin KarşılaştırılmasıScience Education
405TurkishAcademic PaperMehmet Akif HaşıloğluMehmet Akif Haşıloğlu, Leyla AlDetermining Effectiveness Of Supporting Materials, T-shirts With Formula, Regarding The Electrical Energy Unit In The Secondary School Seventh-grade CurriculumIlköğretim 7. Sinif Elektrik Enerjisi Ünitesine Yönelik Formüllü Tişört Yöntemine Göre Geliştirilen Rehber Materyalin Etkililiğinin BelirlenmesiScience Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Bergama
Science Education
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Professor Kemal Yürümezoğlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
412TurkishAcademic PaperBestami Buğra ÜlgerBestami Buğra Ülger, Salih ÇepniThe Effect Of Differentiated Inquiry-based Science Lesson Modules For Gifted Students On Scientific Reasoning Skills.Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Sorgulama Temelli Geliştirilen Farklılaştırılmış Fen Ders Modüllerin Öğrencilerin Bilimsel Muhakeme Becerilerine EtkisiScience Education
418TurkishAcademic PaperSelma EminoğluSelma Eminoğlu, Mehmet Akif HaşıloğluA Qualıtatıve Study On The Use Of The Concepts And Subjects Of Lıfe Scıences In Relıgıon Lessons In A Muslım CountryMüslüman Ülkede Din Derslerinde Fen Bilimleri Kavram Ve Konularının Kullanılmasına Ilişkin Nitel Bir ÇalışmaScience Education
440TurkishAcademic PaperAysun KürsüAysun Kürsü, Gamze GüzelMiddle School 5th Grade Life World Student Success Test DevelopmentOrtaokul 5.sınıf Canlılar Dünyası Öğrenci Başarı Testi GeliştirilmesiScience Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Didyma
Computer and Instructional Technology Education
Chair Assist. Prof. Salih Birişçi
Vice-Chair: Assist. Prof. Erkan Çalişkan
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
247TurkishOral Paper Uzaktan SunumNecla Dönmez UstaNecla Dönmez Usta, Ebru Turan GüntepeTeachers' Perspective On ProgrammingÖğretmenlerin Programlamaya Bakiş AçisiComputer and Instructional Technology Education
361TurkishOral PaperSerkan DincerSerkan DincerThe Effect Of Analogies Integrated Into Digital Games On Students’ Academic Success In Science EducationDijital Oyunlar Içine Yerleştirilen Analojilerin Fen Eğitimi Başarısına EtkisiComputer and Instructional Technology Education
373TurkishOral PaperSalih BirişçiŞeyma Yurttaş, Salih BirişçiEvaluation Of Group Based Programming Approach On Practicing Angles ConceptAçılar Konusunun Öğreniminde Grupla Programlama Yaklaşımının DeğerlendirilmesiComputer and Instructional Technology Education
374TurkishOral PaperBerru SağırBerru Sağır, Rahime Karavaş, Ayşe Koç, Nevzat YumruÖğretmenlerin Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmenlerin Web Tabanli Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Ve Web Tabanli Öğretime Yönelik Inançlarinin Çeşitli Değişkenler Açisindan IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education
383TurkishOral PaperErkan ÇalışkanErkan ÇalışkanInvestigation Of The Effect Of Code.org Activities On Secondary School Students’ Problem Solving Skills And Programming Self-efficacyCode.org Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Ve Programlama Öz-Yeterliklerine Etkisinin IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Claros
Mathematics Education
Chair
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
251TurkishOral Paper Uzaktan SunumIlknur ÖzpınarIlknur ÖzpınarInvestigation Of Teachers' Knowledge And Views On Mathematical Connection Öğretmenlerinin Matematiksel Ilişkilendirmeye Yönelik Bilgi Ve Görüşlerinin IncelenmesiMathematics Education
252TurkishOral Paper Uzaktan SunumIlknur ÖzpinarIlknur ÖzpinarThe Use Of Technology In The Assessment And Evaluation Process Of Mathematics Instruction From The Perspectives Of TeachersÖğretmenlerin Gözünden Matematik Öğretiminin Ölçme Ve Değerlendirme Sürecinde Teknoloji KullanımıMathematics Education
420TurkishOral Paper Uzaktan SunumArzu Aydoğan YenmezArzu Aydoğan Yenmez, Semirhan GökçeEvaluation Of Technology Aided Activities: Samr ExampleTeknoloji Destekli Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Samr ÖrneğiMathematics Education
421TurkishOral Paper Uzaktan SunumSemirhan GökçeSemirhan GökçeAutomated Scoring In Pisa Open-ended Mathematics ItemsAçık Uçlu Pisa Matematik Sorularının Otomatik PuanlanmasıMathematics Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Miletos
Teacher Education
Chair Professor Süha Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Pınar Fettahlıoğlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
113TurkishOral PaperAyşegül KarapinarAli Günay Balim, Ayşegül KarapinarMetaphorical Perceptions Of Teacher Candidates For Mobile LearningÖğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Metaforik AlgılarıTeacher Education
128TurkishOral PaperŞeyda KayaŞeyda Kaya, Pınar FettahlıoğluThe Analysis Of Science Teachers’ Socio Scientific Argument Structures According To Metacognition Awareness Level Fen Bilgisi Öğretmenlerin Sosyo Bilimsel Argüman Yapilarinin Üst Bilişsel Farkindalik Düzeylerine Göre AnaliziTeacher Education
214TurkishOral PaperFevzi KahramanHasan Bakırcı, Fevzi Kahraman, Hüseyin ArtunOpinions Of Science Teachers About Updated Sciences Curriculum Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin GörüşleriScience Education
282TurkishOral PaperDuygu BedirDuygu Bedir, Süha YılmazExamining Teachers' Views On Technology Assisted EducationÖğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Hakkında Görüşlerinin IncelenmesiTeacher Education
294TurkishOral PaperZeynep KıryakZeynep Kıryak, Haluk ÖzmenDetermining The Seventh Grade Students' Ability To Understand And Use Of The Language Of Science: Cell And Division UnitYedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim Dilini Anlama Ve Kullanma Becerilerinin Belirlenmesi: Hücre Ve Bölünmeler ÜnitesiScience Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Priene
Measurement and Evaluation in Education
Chair Professor Ali Azar
Vice-Chair: Assist. Prof. Yılmaz Kara
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
35TurkishOral PaperGökhan AksuGökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay GüzellerUsing Data Mining Methods To Predict Pisa Mathematics LiteracyPisa Matematik Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Yöntemlerinin KullanılmasıMeasurement and Evaluation in Education
158TurkishOral PaperHasan BakirciHasan Bakirci, Esra Yilmaz, Hüseyin ArtunTeachers' Opinions On Reducing The Number Of Written Exam In Secondary SchoolOrtaokulda Yazılı Sınav Sayısının Azaltılması Konusunda Öğretmen GörüşleriScience Education
360TurkishOral PaperYılmaz KaraYılmaz Kara, Berkan SarikayaDetermination Of Accessibility Levels Of Biology Questions In PisaPisa Sınavlarında Yer Alan Biyoloji Sorularının Erişilebilirlik Düzeylerinin BelirlenmesiMeasurement and Evaluation in Education
402TurkishOral PaperSerdar SevinçSerdar Sevinç, Harun TekinAnalysis Of Lgs Sample Exams Questions Presented To Students And Teachers Accordİng To Bloom Taxonomy And Pİaget's Cognİtİve Thİnkİng SkİllsÖğrenci Ve Öğretmenlere Sunulan Lgs Örnek Sinav Sorularinin Bloom Taksonomisi Ve Piaget’in Düşünme Becerilerine Göre AnaliziMeasurement and Evaluation in Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Troja
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Professor Asya Asenova
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
22EnglishOral PaperMmushetji Petrus RankhumisePinaki Chowdhury, Mmushetji Petrus Rankhumise, Olivia Neo Mafa-ThelediAttitude And Performance: A Universal Co-relation, Example From A Chemistry Classroom Chemistry Education
119EnglishOral PaperEmine AdadanEmine Adadan, Sevil AkaygünExploring Preservice Chemistry Teachers’ Understanding Of Acid-base Equilibrium Reactions Chemistry Education
138EnglishOral PaperAntuni WiyarsiAntuni Wiyarsi, Achmad SamsudinEnhancing Students’ Motivation And Chemical Literacy Through Context-based Learning In Equilibrium TopicChemistry Education
175EnglishOral PaperAnggiyani Ratnaningtyas Eka NugraheniAnggiyani Ratnaningtyas Eka Nugraheni, Antuni Wiyarsi, Anti Kolonial ProdjosantosoThe Analysis Of The Students' Chemical Literacy Level On ElectrochemistryChemistry Education
337EnglishOral PaperFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Sevil AkaygünAnalogies In Chemistry Classrooms: Teachers’ PracticeChemistry Education
489TurkishOral PaperRecep AkyelRecep Akyel, Ali Günay Balım, Suat TürkoğuzDevelopment Of Science Program From Past To PresentGeçmişten Günümüze Fen Programinin GelişimiScience Education

2nd Session Friday 13:30-15:00
Ephesus
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Gonca Keçeci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgecan Taştan Kirik
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
100TurkishOral PaperGizem YildizGizem Yildiz, Özgecan Taştan KırıkImpact Of Microteaching Practices Based On Cooperative Learning On Pre-service Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs Işbirlikli Öğrenmeye Dayalı Mikroöğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerine EtkisiScience Education
132TurkishOral PaperDerya Erdemir YılmazDerya Erdemir Yılmaz, Fethiye Karslı Baydere, Şahin DirekelBilim Ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları ÖrneğiBilim Ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları ÖrneğiSTEM and Applications
255TurkishOral PaperAslı YildizAslı YildizBaloon Car-school-family Collaborative Stem EventHavali Aracim-Okul-Aile Işbirlikli Stem EtkinliğiSTEM and Applications
348TurkishOral PaperGonca KeçeciGonca Keçeci, Rüçhan KeçeciMoving Sculpture Made Of Industrial Waste Metals: Steam Application ExampleEndüstriyel Atik Metallerden Hareketli Heykele: Steam Uygulamasi ÖrneğiSTEM and Applications
2nd Session Friday 13:30-15:00
Teos
Science Education
Chair Assoc. Prof. Serkan Sevim
Vice-Chair: Assist. Prof. Engin Karahan
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
107TurkishOral PaperBahar CandaşBahar Candaş, Zeynep Kıryak, Haluk ÖzmenEvaluation Of Science Teacher Candidates' Self-assessments Within The Frame Of Various CriteriaFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Değerlendirmelerinin Çeşitli Kriterler Altında IncelenmesiScience Education
257TurkishOral PaperMerziye ÇorluMerziye Çorlu, Fadime ÖzdemirSpace Discovery With Little PrinceKüçük Prens Ile Uzay KeşfiScience Education
278TurkishOral PaperHabibe KaraçengelHabibe Karaçengel, Kader Gedik, Feride Ceylan, Hava Ipek AkbulutDetermination Of The Opinions Of Pre-service Science Teachers Views On Instructional Materials And Their Usage Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyalleri Ve Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin BelirlenmesiScience Education
281TurkishOral PaperTuğba KöşnekTuğba Köşnek, Dilek Özer, Sema Nur GüngörThe Views Of Secondary School Students That Participating In “science Camp For Young Inventors” Supported By TÜbİtak-4004 About Nature Of ScienceTübitak-4004 Programı Kapsamında Desteklenen “genç Mucitlere Yönelik Bilim Kampı” Projesine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki GörüşleriScience Education
493TurkishOral Paper Uzaktan SunumEsra ÇepniEsra Çepni, Ayşegül Sağlam ArslanAnalysis Of The Prospectİve Physics Teachers’ Perceptions Of Work, Power And Energy ConceptsFizik Öğretmen Adaylarinin Iş Güç Ve Enerji Kavramlarini Algilama Durumlarinin AnaliziPhysics Education
3rd Session Friday 16:30-18:00
Artemis
Science Education
Chair Professor Ali Paşa Ayas
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sibel Balci
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
357TurkishAcademic PaperIbrahim VarolIbrahim VarolMultidisciplinary Consolidation Of The Situated Knowledge In Physics Subject Matter And Transferring To Interdisciplinary Stem ProjectFizik Konu Alanındaki Durumlu Bilgilerin Multidisipliner Yaklaşımla Bütünleştirilmesi Ve Disiplinlerarası Stem Projelerine TransferiPhysics Education
422TurkishAcademic PaperMeryem Nur AydedeMeryem Nur Aydede, Seda CeylanerA Comparative Analysis Of The Views Of Science Teachers And Accademicians From Faculty Of Education On The Subject Of Teachers’ Qualifications In The Application Of Active Learning In Science CoursesEğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Ile Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmenin Fen Derslerinde Uygulanmasında Öğretmen Yeterliliklerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırmalı IncelemesiScience Education
468TurkishAcademic PaperErol AltayErol Altay, Ali Azar, Yavuz SakaAddressing Middle School Students’ Misconception About Classification Of Animals Through Cognitive ConflictOrtaokul Öğrencilerinin Hayranların Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Bilişsel Çelişki Yöntemi Ile GiderilmesiScience Education

3rd Session Friday 16:30-18:00
Bergama
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Professor Hamlet Isaxanli
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
57TurkishAcademic PaperEzgi AkbaşFatma Nur Aktaş, Ezgi AkbaşThe Teaching Experiences Of A Teacher And A Student With Low Vision In Practices For Function Concept: Identification Of ReadinessAz Gören Bir Öğrenci Ve Öğretmeninin Fonksiyon Kavramı Uygulamalarında Öğretim Tecrübeleri: Hazır Bulunuşluk TespitiMathematics Education
87TurkishAcademic PaperFatma Nur AktaşFatma Nur Aktaş, Ziya ArgünMathematical Language For The Visually Impaired Individuals: Role Of BrailleGörme Engelli Bireyler Için Matematiksel Dil: Kabartma Yazının RolüMathematics Education
287EnglishAcademic PaperEmine Çatman AksoyEmine Çatman Aksoy, Mine Işıksal BostanConstruction Strategies For Parallelism And Perpendicularity: A Paper Folding ActivityMathematics Education

3rd Session Friday 16:30-18:00
Didyma
Mathematics Education
Chair Professor Süha Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Özkaya
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
240TurkishOral PaperKazım Çağlar ŞengünKazım Çağlar Şengün, Süha YilmazDinamik Geometri Ortamında Kenarortay, Açıortay Ve Yükseklik üzerine Bir çalışmaDinamik Geometri Ortamında Kenarortay, Açıortay Ve Yükseklik Inşası Üzerine Bir ÇalışmaMathematics Education
274TurkishOral PaperEsra Akarsu YakarEsra Akarsu Yakar, Süha YılmazThe Developmental Stages Of Mathematical Thinking On The Pythagorean Theorem Of A Gifted 5th Grade StudentÜstün Yetenekli Bir 5. Sınıf Öğrencisinin Pisagor Teoremi’ Ne Dair Matematiksel Düşünme Gelişim AşamalarıMathematics Education
432TurkishOral PaperErol SüzükGökhan Derin, Emin Aydın, Erol SüzükA Mathematics Teacher’s Views About The Nature Of Science: A Single Case StudyBir Matematik Öğretmeninin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri: Bir Tekil Vaka ÇalışmasıMathematics Education

3rd Session Friday 16:30-18:00
Claros
STEM and Applications
Chair Professor Ali Sharaf Al Musawi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Antuni Wiyarsi
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
141EnglishOral PaperEngin KarahanEngin Karahan, Ahmet Oğuz Akçay, Neşe Kıvanç, Berrin Erbaş, Murat KaracaElementary School Students’ Problem Solving Strategies In An After School Stem ClubSTEM and Applications
143EnglishOral PaperAchmad SamsudinAchmad Samsudin, Nur Faadhilah Afif, Muhamad Gina Nugraha, Nuzulira Janeusse Fratiwi, Antuni Wiyarsi, Bayram CostuReconstructing Tenth-grad Students’ Conceptions On Work And Energy Through The Pdeode*e Tasks With Think-pair-share Physics Education
145EnglishOral PaperAhmet Oğuz AkçayAhmet Oğuz Akçay, Engin Karahan, Berrin Erbaş, Neşe Kıvanç, Murat KaracaDesigning An After School Stem Program For Elementary StudentsSTEM and Applications
153EnglishOral PaperJuang AkbardinJuang Akbardin, Achmad SamsudinCivil Engineering Students‘ Conceptual Understanding On Centrifugal Force Implementation Through Geometrical Design Of Inter-city Road In Indonesia Physics Education
425TurkishOral PaperHamlet IsaxanliHamlet IsaxanliThe Impacts Of Globalization On Education And Corporate Culturethe Impacts of Globalization On Education and Corporate CultureEntrepreneurship Education

3rd Session Friday 16:30-18:00
Miletos
Chemistry Education
Chair Professor Gökhan Demircioğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Akif Haşiloğlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
221TurkishOral Paper Uzaktan SunumBerkan AvciBerkan Avci, Fatma ŞahinLego Mindstrom Projelerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (tpab) EtkisiFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lego Mindstrom Projeler Hakkındaki Görüşlerinin IncelenmesiScience Education
333TurkishOral PaperGökhan DemircioğluGökhan Demircioğlu, Sevgi Nur YilmazComparison Of Prospective Chemistry Teachers' Performances On Theoretical And Practice ItemsKimya Öğretmen Adaylarının Teorik Ve Uygulama Sorularındaki Performanslarının KarşılaştırılmasıChemistry Education
398TurkishOral PaperErcan TatliErcan TatliIntegrating Toys As A Teaching Material Into Electiricity Subjects In Science Lessons Oyuncakların Öğretim Materyali Olarak Fen Bilimleri Dersi Elektrik Konularına Entegre EdilmesiScience Education
482TurkishOral PaperSevgi Nur YilmazGökhan Demircioğlu, Sevgi Nur YilmazThe Effect Of Computer-based Animations On High School Students’ Undertanding Of The Gas LawsLise Öğrencilerinin Gaz Yasalarını Anlamaları Üzerine Bilgisayara Dayalı Animasyonların EtkisiChemistry Education

3rd Session Friday 16:30-18:00
Priene
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Ümit Demiral
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
256TurkishOral PaperÖmer Fırat KaradaşÖmer Fırat Karadaş, Ümit DemiralExamining The Views Of Secondary School Science Teachers About Stem EducationOrtaokul Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fetemm Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin IncelenmesiSTEM and Applications
267TurkishOral PaperBeyza KılıçoğullarıBeyza KılıçoğullarıMy Water RocketBenim Su RoketimSTEM and Applications
279TurkishOral PaperGanime AydinGanime Aydin, Mehpare SakaStem (science, Technology, Engineering, And Math) Education Implementation Guide For Preschool Teacher Candidates Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Stem (Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik) Uygulamalarinda Ihtiyaç Duyduklari Bilgi Ve BecerilerSTEM and Applications
290TurkishOral PaperBerru SağirBerru Sağir, Adnan Akyüz, Gürol KeserciTeachers' Attitudes Towards Stem Education: Example Of Kdz. EregliÖğretmenlerin Stem Eğitimine Karşı Tutumları : Kdz. Ereğli ÖrneğiSTEM and Applications

3rd Session Friday 16:30-18:00
Troja
STEM and Applications
Chair
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
Oturum Boş
3rd Session Friday 16:30-18:00
Ephesus
Science Education
Chair Professor Ismail Önder
Vice-Chair: Assist. Prof. Yusuf Zorlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
41TurkishOral PaperYusuf ZorluFulya Zorlu, Yusuf ZorluPreservice Science Teachers' Concept Networks Related To Science Concepts In Ergastic SubstancesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ergastik Maddeler Konusunda Geçen Fen Kavramları Ile Ilgili Kavram AğlarıScience Education
106TurkishOral PaperYusuf ZorluFulya Zorlu, Yusuf ZorluInvestigation Of Macro-symbolic-micro Cycles Of Preservice Science Teachers In Monocotyledon-dicotyledon Plants SubjectFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Monokotil-Dikotil Bitkiler Konusunda Makro-Sembolik-Mikro Döngülerinin IncelenmesiScience Education
157TurkishOral PaperÖzgecan Taştan KırıkMüge Özkanbaş, Özgecan Taştan KırıkMiddle School Students’ Perceptions Of Pogil As A Collaborative Inquiry StrategyOrtaokul Öğrencilerinin Bir Işbirlikli Sorgulama Stratejisi Olan Sorsö’ye Ilişkin GörüşleriScience Education
322TurkishOral PaperGamze GüçlüGamze Güçlü, Fikriye Kirbağ ZenginLearning Styles Of Science Teacher Candidates And Metacognitive Learning Strategies They UseFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Kullandıkları Bilişüstü (Metabiliş) Öğrenme StratejileriScience Education
4th Session Saturday 09:00-10:30
Artemis
Teacher Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Professor Ismail Önder
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
108TurkishAcademic PaperŞirin IlkörücüŞirin Ilkörücü, Menekşe Seden Tapan-BroutinApplication Of Brain Studies To Education: The Case Of Mathematics Beyin Çalışmalarının Eğitime Uygulanması: Matematik Dersi ÖrneğiTeacher Education
347TurkishAcademic PaperHacer TurgutNaki Erdemir, Hacer TurgutDetermining The Attitudes Of Teacher Candidates Towards Teaching After The Criterion That Osym Prefers TeachingÖsym’nin Öğretmenliği Tercih Etmede Koyduğu Yüzdelik Dilime Girme Kriterinden Sonra Öğretmen Adaylarinin Mesleğe Karşi Tutumlarinin TespitiTeacher Education
443TurkishAcademic Paper Uzaktan SunumAhmet TekbiyikAhmet Tekbiyik, Adem Beldağ, Ayşegül Şeyihoğlu, Kader Birinci KonurThe Evaluation Of Teachers’ Interdisciplinary Teaching Design SkillsÖğretmenlerin Disiplinlerarasi Öğretim Tasarimi Becerilerinin DeğerlendirilmesiTeacher Education

4th Session Saturday 09:00-10:30
Bergama
Mathematics Education
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Professor Hamlet Isaxanli
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
292TurkishAcademic PaperHülya BozyokuşHülya Bozyokuş, Esen Iyigün, Rıdvan EzentaşInvestigation Of Entrepreneurship Applications Of Vocational School StudentsMeslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarinin IncelenmesiEntrepreneurial Skills
395TurkishAcademic PaperIşıl BozkurtIşıl Bozkurt, Murat AltunAnalysis Of Error Sources In The Process Of Solving Of Mathematical Literacy Problems Of Eighth Grade Students Through Mathematical ProcessesSekizinci Sınıf Öğrencilerin Mo Problemlerinin Çözüm Sürecindeki Hata Kaynaklarının Matematiksel Süreçler Üzerinden AnaliziMathematics Education
400TurkishAcademic PaperTuğçe Kozaklı ÜlgerTuğçe Kozaklı Ülger, Işıl Bozkurt, Murat AltunPosing Mathematical Literacy Problems Using “why Calculated?” Strategy“niçin Hesaplayayım?” Stratejisini Kullanarak Matematik Okuryazarlığı Problemi KurmaMathematics Education

4th Session Saturday 09:00-10:30
Didyma
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Kemal Özgen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
48TurkishOral Paper Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Gsp Program For Division In Fractions And Opinions Of Prospective Teachers In MathematicsKesirlerde Bölme Işlemine Yönelik Gsp Programında Etkinlikler Ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMathematics Education
160TurkishOral Paper Uzaktan SunumElif KılıçoğluElif Kılıçoğlu, Abdullah KaplanInvestigation Of Middle School 7th Graders’ Mathematical Abstraction ProcessesOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerin Matematiksel Soyutlama Süreçlerinin IncelenmesiMathematics Education
174TurkishOral PaperSebil VarSebil Var, Murat AltunInvestigation Of The Effects Of The Use Of Real Life Questions On The Development Of Mathematical Competencies In The Teaching Of 4th Grade Mathematics Yaşamsal Soruların 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Kullanımının Matematiksel Yeterliklerin Gelişimine Etkisinin IncelenmesiMathematics Education
191TurkishOral PaperYılmaz ZenginYılmaz ZenginVerifying Limit Statements And Proving General Theorems Using The Formal Definition Of Limit In An Environment That Supports Technology And Social InteractionTeknolojiyi Ve Sosyal Etkileşimi Destekleyen Bir Ortamda Limitin Formal Tanımını Kullanarak Genel Teoremleri Ispatlama Ve Limit Ifadelerini DoğrulamaMathematics Education
228TurkishOral PaperKemal ÖzgenKemal Özgen, Idris ŞekerMiddle School Students' Skills In Modeling Problems Designed In Different Mathematical ContentsOrtaokul Öğrencilerinin Farklı Matematiksel Içeriklerde Tasarlanan Modelleme Problemlerindeki BecerileriMathematics Education

4th Session Saturday 09:00-10:30
Claros
STEM and Applications
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ikramettin Daşdemir
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
19TurkishOral PaperEsra KizilayEsra Kizilay, Havva Yamak, Nusret KavakInvestigating The Profiles Of Female Students Who Consider Pursuing Stem CareersStem Kariyerlerini Tercih Etmeyi Düşünen Kız Öğrenci Profillerinin IncelenmesiSTEM and Applications
63TurkishOral PaperElif ŞadoğluElif Şadoğlu, Doğan GüllüInvestigation Of The Effects Of Stem Applications On The Astronomy Interest In The Field Of ScienceFen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi Konusundaki Stem Uygulamalarının Astronomi Ilgisine Etkisinin IncelenmesiSTEM and Applications
114TurkishOral PaperNimet Remziye ErgülNimet Remziye Ergül, Sevgül ÇalışInvestigation Of Engineering Design Skills Of High School Students: Electromagnet ExampleLise Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Becerilerinin Incelenmesi: Elektromıknatıs ÖrneğiSTEM and Applications
358TurkishOral PaperPınar FettahlıoğluPınar Fettahlıoğlu, Yavuz Yıldızhan, Merve Gül Ekmekçi, Arzu TopuksakA Sample Of Stem Education Activity: How Is Development Of 8th Grade Students’ Cognitive Structures For Simple Machines Supported?Örnek Bir Stem Eğitimi Etkinliği: 8. Sınıf Öğrencilerinin Basit Makineler Ile Ilgili Bilişsel Yapılarının Gelişimi Nasıl Desteklenir?STEM and Applications
447TurkishOral PaperIkramettin DaşdemirIkramettin Daşdemir, Ekrem CengizA Content Analysis Of Ma Theses And Ph.d. Dissertations On Field Of Stem Education In TurkeyTürkiye’de Fetemm (Stem) Eğitimi Ile Ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin IncelenmesiSTEM and Applications

4th Session Saturday 09:00-10:30
Miletos
Out-Door Learning Environments
Chair Professor Hakan Türkmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
72TurkishOral PaperLeyla Münire KayhanHakan Türkmen, Leyla Münire Kayhan, Ceylan KaceroğluInformal Learning Environments For Student Interaction: Yeşilova Mound Archeology AreaInformal Öğrenme Ortamlarinda Öğrenci Etkileşimi: Yeşilova Höyük Çalişma AlaniOut-Door Learning Environments
81TurkishOral PaperEzgi KombakHakan Türkmen, Ezgi KombakThe Thoughts Of University Students On Social Media For Educational PurposesÜniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitim Amaçlı Kullanım DüşünceleriOut-Door Learning Environments
265TurkishOral PaperCihan GülgünCihan Gülgün, Adem Yilmaz, Çağri Avan, Kamil DoğanayDetermination Of The Views Of Primary School Students And Workshop Leaders For Scientific Fairs Supported By TubitakTübitak Tarafindan Desteklenen Bilim Şenliklerine (4007) Yönelik Ilköğretim Öğrencilerinin Ve Atölye Liderlerinin Görüşlerinin BelirlenmesiOut-Door Learning Environments
280TurkishOral PaperDurmuş YanmazDurmuş Yanmaz, Emine ÇilEffects Of Teaching With Museum Guide Preparation And Museum Worksheets In Natural History Museum On Students’ Motivation Towards Science LearningDoğa Tarihi Müzesinde Rehber Hazırlama Ve Çalışma Yaprakları Ile Öğretimin Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları Üzerine EtkisiOut-Door Learning Environments

4th Session Saturday 09:00-10:30
Priene
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Özkaya
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
34TurkishOral PaperTaha MemişYasin Memiş, Taha MemişComparing The Grade 8 Textbooks In Terms Of Creative Reasoning8. Sınıf Ders Kitaplarının Yaratıcı Muhakeme Açısından KarşılaştırılmasıMathematics Education
218TurkishOral PaperAli ÖzkayaAli ÖzkayaDevelopment Of Secondary School Mathematics Course Curriculum And Integration With High School Mathematics Course CurriculumOrtaokul Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi Ve Lise Matematik Öğretim Programı Ile EntegrasyonuMathematics Education
259TurkishOral PaperHikmet DursunHikmet Dursun, Emin Aydın, Oğuz KöklüA Teaching Experiment On Vocational High School Students’ Statistical Problem Solving PerformancesMeslek Lisesi Öğrencilerinin Istatiksel Problem Çözme Süreçlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Öğretim DeneyiMathematics Education
387TurkishOral PaperŞeydanur CengizRamazan Gürel, Şeydanur Cengiz, Hatun Nilay NuhoğluEffect Of Using History Of Mathematics On The Middle School 6th Grade Students’ Mathematics AttitudeMatematik Tarihinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna EtkisiMathematics Education
389TurkishOral PaperMerve ÇağlarRamazan Gürel, Merve ÇağlarSubjects Perceived As Difficult In 6th Grade Mathematics Curriculum: Teacher And Students ViewÖğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaokul 6.sınıf Matematik Dersinde Zorlanılan Konular Ve NedenleriMathematics Education

4th Session Saturday 09:00-10:30
Troja
Science Education
Chair Professor Ali Paşa Ayas
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Doğru
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
18TurkishOral PaperMustafa DoğruMustafa Doğru, Cem Oktay Güzeller, Ceren SatarBibliometric Analysis Of The Studies Made In The Field Of Astronomy Education Astronomi Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik AnaliziScience Education
27TurkishOral PaperCihat ÇakmakIsa Deveci, Cihat ÇakmakStudies On Innovative Thinking: A Meta-synthesis StudyYenilikçi Düşünme Konusunda Yürütülen Araştırmalar: Bir Meta Sentez ÇalışmasıScience Education
51TurkishOral PaperSeda Büşra GökIsa Deveci, Seda Büşra GökScience Teachers' Opinions About Science, Engineering And Entrepreneurship PracticesFen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen, Mühendislik Ve Girişimcilik Uygulamaları Hakkında GörüşleriScience Education
62TurkishOral PaperAli Han KiliçAli Han Kiliç, Oktay Bektaş, Emine GüneriPre-service Science Teachers’ Attitudes Towards Graduate EducationFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik TutumlarıScience Education
104TurkishOral PaperMelahat ÇelikMelahat Çelik, Mustafa DoğruA Study Examining The Attitudes Towards Environmental Problems Of Science Teacher Candidates*Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışları Üzerine Inceleme Çalışması *Science Education

4th Session Saturday 09:00-10:30
Ephesus
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Taner Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Ebru Saka
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
234TurkishOral PaperKübra Nur TürkerKübra Nur Türker, Taner AltunInvestigation Of Students’ Views On Mathematics Courses With Game Based Learning MaterialsOyun Temelli Öğrenme Materyalleri Ile Işlenen Matematik Derslerine Ilişkin Öğrenci Görüşlerinin IncelenmesiMathematics Education
264TurkishOral PaperNurşen KayaNurşen KayaLearning Divisibility Rules In Education Of MathematicsMatematik Eğitimde Bölünebilme Kurallarını Oyun Içinde ÖğrenmeMathematics Education
272TurkishOral PaperAtiye Melike SolmazBahadır Yildiz, Atiye Melike SolmazThe Views Of Preservice Teachers About Using Astrolabe In Mathematics EducationÖğretmen Adaylarının Matematik Eğitimde Usturlap Kullanımına Ilişkin GörüşleriMathematics Education
300TurkishOral PaperEbru SakaEbru Saka, Sevilay Alkan Determinatıon Of Creative Problem Solving Features Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Özelliklerinin BelirlenmesiMathematics Education
307TurkishOral PaperBahadir YildizBahadir YildizPre-service Mathematics Teachers' Metaphors About Mathematical MisconceptionsMatematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarına Ilişkin MetaforlarıMathematics Education
4th Session Saturday 09:00-10:30
Teos
Biology Education
Chair Professor Lütfullah Türkmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Yeter Şimşekli
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
109TurkishOral PaperZeynep KıryakZeynep Kıryak, Bahar Candaş, Bayram Karanisoğlu, Haluk ÖzmenDetermining The Seventh Grade Students’ Knowledge Level On Energy Transformations Through DrawingsYedinci Sınıf Öğrencilerinin Enerji Dönüşümlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Çizimler Aracılığıyla BelirlenmesiScience Education
159TurkishOral PaperYeter ŞimşekliEda Pınar Tüccaroğlu, Yeter ŞimşekliExamination Of The Effects Of Argument-based Science Inquiry (absi) Approach Utilized Within The Unit Of “reproduction, Growth And Development In Living Beings” On The Reasoning Skills Of StudentsCanlılarda Üreme Büyüme Gelişme Ünitesinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğretimi Yaklaşımının Öğrencilerin Muhakeme Becerilerine Etkisinin IncelenmesiBiology Education
392TurkishOral PaperYılmaz KaraYılmaz Kara, Berna DursunInvestigating The Views Of Science Teacher Candidates On Drama Based Biology EducationFen Öğretmeni Adaylarının Drama Temelli Biyoloji Eğitimine Ilişkin Görüşlerinin IncelenmesiBiology Education
393TurkishOral PaperSümeyra ArslanYılmaz Kara, Sümeyra ArslanInvestigating The Biology Lesson Study Habits Of Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Çalışma Alışkanlıklarının BelirlenmesiBiology Education
492TurkishOral PaperAyşe DemirAyşe Demir, Lütfullah TürkmenThe Effect Of Virtual Lab Applications Covering The Unit Of Motion And Force In The 6 Th Grade On The Student AchievementsKuvvet Ve Hareket Konusunda Sanal Fen Laboratuvari Kullaniminin Öğrenci Başarisina EtkisiScience Education
5th Session Saturday 11:40-13:00
Artemis
Entrepreneurial Skills
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Professor Sedat Uçar
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
4TurkishAcademic PaperIbrahim VarolIbrahim Varol, Ahmet Ataç, Özgen IzmiroğluCorporate Educational Entrepreneurship Model Proposal In Science Teacher EducationFen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Kurumsal Eğitim Girişimciliği Model ÖnerisiEntrepreneurship Education
140TurkishAcademic PaperTufan InaltekinTufan Inaltekin, Arzu Kirman BilginReflections On Applied Entrepreneurship Education Of Pre-service Science Teachers: An Analysis Of Business PlansFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: Iş Planlarının IncelenmesiEntrepreneurship Education
223TurkishAcademic PaperGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici, Tuncay ÖzsevgeçDetermination Of Entrepreneurship Trends Of Academicians In The Faculty Of EducationEğitim Fakültesindeki Akademisyenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin BelirlenmesiEntrepreneurial Skills

5th Session Saturday 11:40-13:00
Didyma
Teacher Education
Chair Assoc. Prof. Sibel Balci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Tülay Şenel Çoruhlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
209TurkishOral PaperTuncay ÖzsevgeçTuncay Özsevgeç, Ayşe Aytar, Fatoş Noksan , Hatice GünayTeachers' Views On Kpss And Field ExamÖğretmen Adaylarının Kpss Ve Alan Sınavına Yönelik Görüş Ve DüşünceleriTeacher Education
233TurkishOral PaperYahya DenizYahya DenizChess Training For TeachersÖğretmenlere Yönelik Satranç EğitimiTeacher Education
293TurkishOral PaperAyşegül Çabuk AksopAyşegül Çabuk Aksop, Duygu ÖzdemirCultural Intelligence: Investigation Of Teachers’ Cultural Intelligence Levels Based On Some VariablesKültürel Zeka: Öğretmenlerin Kültürel Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından IncelenmesiTeacher Education
454TurkishOral PaperŞule YıldırımŞule Yıldırım, Sibel BalcıPrimary School Students’ Perceptions About The Earth And The UniverseIlkokul Öğrencilerinin Dünya Ve Evren Hakkindaki AlgilariPrimary Education

5th Session Saturday 11:40-13:00
Claros
Special Education
Chair Professor Hakan Türkmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Neşe Kutlu Abu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
73TurkishOral PaperNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökdereReflections On Classroom Teacher Candidates About Differentiated Science Teaching Practices Training For Gifted StudentsÜstün Yetenekliler Için Farklılaştırılmış Fen Öğretim Uygulamaları Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine YansımalarıSpecial Education
172TurkishOral PaperNeşe Kutlu AbuNeşe Kutlu Abu, Murat GökdereDifferentiated Science Education For Gifted Students Candidates' Perceptions And Evaluations Related To The Effectiveness Of The ProgramÜstün Yeteneklilere Yönelik Farklılaştırılmış Fen Eğitimi Programın Etkililiği Ile Ilgili Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algıları Ve DeğerlendirmeleriSpecial Education
246TurkishOral PaperSelma GüleçSelma GüleçExamination Of Social Studies Teachers' Classroom Management UnderstandingsSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Anlayışlarının IncelenmesiPrimary Education
253TurkishOral PaperAslı YildizAslı YildizSürat Konusunu Oyun İle ÖğreniyorumSürat Konusunu Oyun Ile ÖğreniyorumGood Practices for Teachers

5th Session Saturday 11:40-13:00
Miletos
Entrepreneurship Education
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
127TurkishOral PaperÖzge Gökçen CeyhanIsa Deveci, Özge Gökçen CeyhanMiddle School Students’ Metaphorical Perceptions With Regard To The Concept Of Entrepreneurship: A Longitudinal StudyOrtaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Kavramına Ilişkin Metaforik Algıları: Boylamsal Bir ÇalışmaEntrepreneurship Education
225TurkishOral PaperBahar MuradoğluNevzat Yiğit, Bahar Muradoğlu, Ebru Mazlum GüvenSecondary School Students’ Perceptions Of Innovative Thinking: A Scale Development Study Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Algilarina Yönelik Bir Ölçek Geliştirme ÇalişmasiEntrepreneurship Education
295TurkishOral PaperIsa DeveciIsa Deveci, Jaana Seikkula-LeinoThe E-stem Projects Of Prospective Science Teachers And Masters Students: Project Market ExperiencesFen Bilimleri Eğitimi Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerinin G-Fetemm Uygulamaları: Proje Pazarı DeneyimleriEntrepreneurship Education

5th Session Saturday 11:40-13:00
Priene
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Vice-Chair: Assist. Prof. Bahadır Yildiz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
396TurkishOral PaperRamazan GürelRamazan Gürel, Deniz EroğluAn Investigation Of Prospective Mathematics Teachers' Problem Posing Skills For Measures Of Central Tendency And VariationOrtaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçülerine Yönelik Problem Kurma Becerilerinin IncelenmesiMathematics Education
413TurkishOral PaperHakan DemirHakan Demir, Tuğçe Tuğrul, Deniz Eroğlu Improving Number Sense Of Six Years Of Children Through GamesAlti Yaş Çocuklarinin Oyunlar Araciliğiyla Sayi Hissinin GeliştirilmesiMathematics Education
417TurkishOral PaperRamazan GürelDeniz Eroğlu, Ramazan GürelDo Prospective Elementary Mathematics Teachers Write Algebraic Expressions According To The Given Verbal Situation? Matematik Öğretmen Adaylari Sözel Durumlara Uygun Cebirsel Ifadeler Oluşturabiliyorlar Mi?Mathematics Education
442TurkishOral PaperMustafa AltuntaşMustafa Altuntaş, Bahadır YildizAccording To Pie Technology Integration Model The Process Of Collecting And Removing Algebraic Expressions: 7th Grade ExamplePud Teknoloji Entegrasyonu Modeline Göre Cebirsel Ifadelerde Toplama Ve Çıkarma Işlemi: 7. Sınıf ÖrneğiMathematics Education

5th Session Saturday 11:40-13:00
Troja
Biology Education
Chair Assoc. Prof. Nimet Remziye Ergül
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
151TurkishOral PaperSevgül ÇalışSevgül Çalış, Nimet Remziye ErgülSelf-assessment Of Teacher Candidates For Designing Materials In The Teaching Of Physics & Chemistry CoursesÖğretmen Adaylarının Fizik/kimya Derslerinin Öğretiminde Materyal Tasarlamaya Yönelik Öz DeğerlendirmeleriTeacher Education
173TurkishOral PaperMeral Güngör BabaoğluKadir Kaan Durmaz, Mehmet Eren Öztekin, Meral Güngör BabaoğluCalculation Of The Gravitational Acceleration With ArduinoArduino Ile Yer Çekimi Ivmesinin HesaplanmasiPhysics Education
303TurkishOral PaperReyhane ArslanReyhane Arslan, Muhammed Kofoğlu, Caner DargutDevelopment Of Augmented Reality Application For Teaching Biology EducationBiyoloji Eğitimi Için Artirilmiş Gerçeklik Uygulamalari GeliştirilmesiBiology Education
391TurkishOral PaperYılmaz KaraYılmaz KaraIdentifying The Argumentation Levels Of Prospective Science Teachers On Instant Food Through Socio-scientific DilemmasFen Öğretmeni Adaylarının Hazır Yiyeceklerle Ilgili Argümantasyon Düzeylerinin Sosyo-Bilimsel Ikilemler Yoluyla BelirlemesiBiology Education

5th Session Saturday 11:40-13:00
Ephesus
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Esen Iyigün
Vice-Chair: Assist. Prof. Güler Çavuşoğlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
89TurkishOral PaperAylin AktaşAylin Aktaş, Yasemin KatranciA Validity And Reliability Study Of A Scale Of Beliefs Towards MathematicsMatematiğe Yönelik Inanç Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalışmasıMathematics Education
341TurkishOral PaperBurcu Nur Baştürk ŞahinBurcu Nur Baştürk Şahin, Gökhan Şahin, Menekşe Seden Tapan BroutinInvestigation The Effect Of The Course Module That Designed On The Teaching Of Scaling And Symmetry On The Learning Process Of StudentsÖteleme Ve Simetri Konularinin Akilli Tahta Ile Öğretimine Yönelik Tasarlanan Ders Modülünün Öğrencilerin Öğrenme Süreçlerine Etkisinin IncelenmesiMathematics Education
394TurkishOral PaperDerya Özlem YazlıkDerya Özlem YazlıkPrimary School Mathematics Teacher Candidates’ Views About The Worksheet Prepared With Cabri ProgramIlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Cabri Programı Ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Hakkındaki GörüşleriMathematics Education
438TurkishOral PaperDoğan ErgenDoğan Ergen, Murat AltunSuggestion Of MatematikteMathematics Education
5th Session Saturday 11:40-13:00
Teos
Science Education
Chair Professor Ali Günay Balım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Oktay Bektaş
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
339TurkishOral PaperSevinç KaçarSevinç Kaçar, Ali Günay BalimPre-service Teachers' Epistemological BeliefsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Epistemolojik InançlariScience Education
372TurkishOral PaperOrhan KaramustafaoğluOrhan Karamustafaoğlu, Gülsün Karslı Determination Of Science Prospective Teachers' Self-efficiency Using Instructional Technology And Materials Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyallerini Kullanabilme Öz-Yeterliliklerinin BelirlenmesiScience Education
390TurkishOral PaperOsman Orhan DemirOsman Orhan Demir, Murat Saraçoğlu, Oktay BektaşInvestigation Of Science Exam Anxiety Of 8th Grade Students With Examination ChangeSınav Değişikliği Yaşayan 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının IncelenmesiScience Education
459TurkishOral PaperSerhat OrduSerhat OrduAn Attempt To Assess Science Teachers’ Epistemological Beliefs Regarding Inquiry-based Science TeachingFen Bilgisi Öğretmenlerinin Araştırma/sorgulamaya Dayalı Epistemolojik Inançlarının Ölçülmesi Ve DeğerlendirilmesiScience Education
6th Session Saturday 13:30-15:00
Artemis
Karma Oturum
Chair Professor Lütfullah Türkmen
Vice-Chair: Professor Ali Paşa Ayas
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
217TurkishAcademic PaperRukiye AyanRukiye Ayan, Mine Işıksal-Bostan, Seçil Yemen-KarpuzcuThe Development Of A Hypothetical Learning Trajectory For Early Proportional ReasoningErken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası GeliştirmeMathematics Education
271TurkishAcademic PaperGülfidan DemirezGülfidan DemirezPisa 2015 Some Variables In Singapore, Germany And Turkey Quantile Regression Analysis On The Effect Of Science Literacy ScorePisa 2015 Singapore, Germany Ve Turkey Verilerine Göre Bazı Değişkenlerin Fen Okuryazarlığı Score’na Etkisinin Quantile Regression Ile AnaliziScience Education
451TurkishAcademic PaperZeynep YildirimZeynep Yildirim , Figen Şanli Investıgatıon Of Bıophılıa Levels Of Chıldren Traınıng In Vıllage And Urban Kındergardens Köy Ve Kentteki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Alan Çocukların Doğaya Yakın Olma (Biyofili) Düzeylerinin IncelenmesiPre-School Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Bergama
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Emine Adadan
Vice-Chair: Assist. Prof. Gülşah Batdal Karaduman
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
84TurkishOral PaperMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülScience Fiction EducationBilim Kurgu EğitimiScience Education
162TurkishOral PaperFevzi KahramanFevzi Kahraman, Hüseyin Artun, Hasan Bakirci, Atilla TemurThe Effect Of Brain Based Learning Approach On The Academic Achievement Of The 5th Grade Students In Science CourseBeyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına EtkisiScience Education
269TurkishOral PaperGülşah Batdal KaradumanGülşah Batdal Karaduman, Sevgi BalkanInvestigation Of The Relationship Between Teacher Behaviors Encouraging Creativity And Teachers' Period Of Television Monitoring And The Period During The Social MediaYaraticiliğa Teşvik Edici Öğretmen Davranişlari Ile Öğretmenlerin Televizyon Izleme Süreleri Ve Sosyal Medyada Geçirdikleri Süre Arasindaki Ilişkinin IncelenmesiTeacher Education
308TurkishOral PaperGülşah Batdal KaradumanGülşah Batdal Karaduman, Esra ÖrsThe Relationship Between Reading And Mathematical Attitudes Of Primary School Students 4th ClassIlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumu Ve Matematik Tutumu Arasındaki Ilişkinin IncelenmesiMathematics Education
416TurkishOral PaperErkan ÖzcanErkan Özcan, Ali Günay BalımAn Example Of Activity Related To The Use Of Socio-scientific Argumentation Method In Science CourseSosyo-Bilimsel Argümantasyon Yönteminin Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Ilişkin Bir Etkinlik ÖrneğiScience Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Didyma
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şehnaz Baltacı Göktalay
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
242TurkishOral PaperSalih BirişçiYunus Emre Özenoğlu, Salih BirişçiThe Effects Of Group Based Programming Approach On Creative Thinking SkillsGrupla Programlama Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki EtkisiComputer and Instructional Technology Education
261TurkishOral PaperAli ÇetinMehmet Ramazanoğlu, Ali ÇetinExamination Of The Attitudes Of The Secondary School Students Regarding Computer Assisted Geography TeachingOrtaokul Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutumlarinin IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education
266TurkishOral PaperErhan ÇiftciErhan Çiftci, Abdullah Kuzu, Hasan KaralDigital Game Addiction And Reflections Of Vocational High School StudentsMeslek Lisesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı Ve YansımalarıComputer and Instructional Technology Education
343TurkishOral PaperSümeyye ÇetinSümeyye Çetin, Şehnaz Baltacı GöktalayThe Effect Of Augmented Reality Applications On Academic Achievement, Attitudes And Spatial Visualization Skills Of Vocational School Students In Technical Drawing CourseArtırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Teknik Resim Dersinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Tutumları Ve Uzamsal Görselleştirme Becerilerine EtkisiComputer and Instructional Technology Education
375TurkishOral PaperErol SüzükErol Süzük, Feral Ogan-BekiroğluAn Investigation Of Undergraduate Students’ High School Physics Identities In Terms Of Various Demographic VariablesÜniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından IncelenmesiPhysics Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Claros
Entrepreneurship Education
Chair Professor Sedat Uçar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Oktay Bektaş
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
30TurkishOral PaperEbru Ezberci ÇevikHafife Bozdemir, Ebru Ezberci Çevik, Mehmet Altan KurnazPre-service Science Teachers' Contextualized Knowledge On Reflection And RefractionFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma Ve Kırılma Konusundaki Bağlamlaşmış BilgileriPhysics Education
60TurkishOral PaperFeyza VurgunFeyza Vurgun, Oktay BektaşDetermination Of The Entrepreneurship Skills Of The Sixth Grade StudentsAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Girişimcilik Becerilerinin BelirlenmesiEntrepreneurship Education
91TurkishOral PaperSedat UçarSedat UçarEntrepreneurship Education Policies And Examples From International Applications Girişimcilik Eğitimi Politikaları Ve Uluslararası Uygulama ÖrnekleriEntrepreneurship Education
133TurkishOral PaperIlgım ÖzergunIlgım Özergun, Sevil AkaygünAn Investigation Of Science Textbooks With Respect To The Concept Of Entrepreneurship Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Girişimcilik Kavramı Açısından IncelenmesiEntrepreneurship Education
471TurkishOral PaperNeslihan YavaşoğluNeslihan Yavaşoğlu, Nilgün YeniceInvestigation Of Personality, Entrepreneurship Intensity And Emotional Intelligence LevelsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Niyeti Ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin IncelenmesiEntrepreneurship Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Miletos
Science Education
Chair Professor Selahattin Gönen
Vice-Chair: Assist. Prof. Hasan Bakırcı
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
168TurkishOral Paper Uzaktan SunumDr.evşen Aymen PekerDr.evşen Aymen Peker, Erol TaşViews Of The 5th Grade Students In The Middle School: Samsun ExampleOrtaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Ili ÖrneğiScience Education
177TurkishOral PaperHatice GülerErol Taş, Banu Tepe, Jülide Sarıgöl, Hatice Güler, Filiz DemirciThe Effect Of Argumentation Based Flipped Learning Method On Students' Scientific Process SkillsArgümantasyon Temelli Ters-Yüz Öğrenme (Työ) Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine EtkisiScience Education
182TurkishOral PaperMuhammet ÖnerHasan Bakırcı, Muhammet Öner, Hüseyin Artun2023 The Vision Of Science Teachers About The Education Vision2023 Eğitim Vizyonu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin GörüşleriScience Education
364TurkishOral PaperHakan Şevki AyvaciHakan Şevki Ayvaci, Bahar MuradoğluA Study On The Determination Of The Nature Of Science Teachers 'nature Of Science And Their Views Of SpecializationFen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasinin Öznellik Unsuruna Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Plot Bir ÇalişmaScience Education
460TurkishOral PaperAlpaslan ŞahinoğluAlpaslan Şahinoğlu, Ayşegül Sağlam ArslanMentoring Applications In Education: A Meta-analysis StudyEğitimde Mentörlük Uygulamaları: Bir Meta Analiz ÇalışmasıTeacher Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Priene
Environmental Education
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Professor Fatma Şaşmaz Ören
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
56TurkishOral PaperTuğba DemirerTuğba Demirer, Fatma Şaşmaz Ören7th And 8th Grade Students' Ideas About Environmental Citizenship And Ecological Footprint Concepts: Example Of Word Association 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık Ve Ekolojik Ayak Izi Kavramlarına Ilişkin Düşünceleri: Kelime Ilişkilendirme ÖrneğiEnvironmental Education
70TurkishOral PaperPınar FettahlıoğluPınar FettahlıoğluAnalysis Of Preservice Science Teachers’ Conceptual Structures Related To Environmental Problems Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarinin Çevre Problemlerine Yönelik Kavramsal Yapilarinin Genel AnaliziEnvironmental Education
94TurkishOral PaperFatma AkHafife Bozdemir, Fatma AkWhat Are Children Doing In Nature?Çocuklar Doğada Ne Yapiyor?Environmental Education
224TurkishOral PaperGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici, Tuncay ÖzsevgeçThe Quest For Applicable Models In Environmental Education: Examples From Developed Countries And Turkey ComparisonÇevre Eğitiminde Uygulanabilir Model Arayışı: Gelişmiş Ülkelerden Örnekler Ve Türkiye KarşılaştırmasıEnvironmental Education
340TurkishOral PaperSevinç KaçarAli Günay Balim, Sevinç Kaçar, Ümmühan Ormanci, Erkan ÖzcanThe Effect Of Natural Education Science Camp On Middle Students’ Attitudes And Perceptions About The EnvironmentDoğa Eğitimi Bilim Kampinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algilarina EtkisiEnvironmental Education

6th Session Saturday 13:30-15:00
Troja
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assist. Prof. Eda Demirhan
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
58TurkishOral PaperEda DemirhanEda DemirhanExamining The Creative Writing Skills Of The Gifted StudentsÜstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazma Becerilerinin IncelenmesiSpecial Education
71TurkishOral PaperMehmet KayaMehmet Kaya, Pınar Fettahlıoğlu, Osman GulnazThe Analysis Of Science Topics Perceived Difficult By Pre Service Science Teachers, Its Causes And Their Solutions According To Their Science Motivational Level Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fene Yönelik Motivasyon Düzeylerine Göre Fen Alaninda Zorlandiklari Konularin Genel Analizi Ve Çözüm ÖnerileriScience Education
243TurkishOral PaperÖzlem Inan YosunÖzlem Inan Yosun , Elvan Şen YılmazThe Reflections Of Students With Special Educational Needs Who Participated İn “science Without Limits” ProjectBilim Merkezinde ‘’sınır Tanımayan Bilim’’ Projesine Katılan Kaynaştırma Öğrencilerinin Uygulamalı Bilim Etkinliklerine Ilişkin GörüşleriSpecial Education
305TurkishOral PaperJülide SarıgölErol Taş, Hatice Güler, Banu Tepe, Jülide Sarıgöl, Filiz DemirciThe Effect Of Argumentation Based Flipped Learning Method On Academic Achievement Of StudentsArgümantasyon Temelli Ters-Yüz Öğrenme (Työ) Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına EtkisiScience Education
486TurkishOral PaperVildan BayarEyüp Artvinli, Salih Çepni, Vildan BayarEntrepreneurship Approach In Science, Social Sciences Curriculum And Texbooks Fen Bilimleri Ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlari Ile Ders Kitaplarinda Bir Beceri Olarak GirişimcilikEntrepreneurial Skills

6th Session Saturday 13:30-15:00
Ephesus
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Serkan Sevim
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
45TurkishOral PaperEsra KızılayEsra KızılayCareer In Stem Fields: Current Trends In ThesesStem Alanlarında Kariyer: Tezlerdeki Güncel EğilimlerSTEM and Applications
179TurkishOral PaperMerve EkerSerkan Sevim, Merve EkerEvaluation Of Stem Activities In Terms Of Different Stem Perspectives Used In Turkey Ülkemizde Kullanılan Stem Etkinliklerinin Farklı Stem Perspektifleri Açısından DeğerlendirilmesiSTEM and Applications
362TurkishOral PaperSerkan DincerSerkan DincerExamining The Relationship Of Pre-service Science Education Teachers’ Technological And Pedagogical Content KnowledgeFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ilişkisinin IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education
436TurkishOral PaperNalan Sıdıka EvciNalan Sıdıka EvciStructured Simple Machines DesignsYapılandırılmış Basit Makineler TasarımlarıSTEM and Applications
462TurkishOral PaperBehiye RecepoğluBehiye Recepoğlu, Salih ÇepniThe Thematic Review Of Studies On Guided Materials In Stem Education Stem Eğitiminde Rehber Materyaller Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik AnaliziSTEM and Applications
6th Session Saturday 13:30-15:00
Teos
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Meryem Nur Aydede
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yeşim Yener
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
92TurkishOral PaperFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Burçin Turan Bektaş, Suat Çelik, Fatih Orçan, Sevil AkaygünDetermining Socioscientific Issues As A Sub-dimension Of Scientific Literacy: Delphi TechniqueBilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi: Delphi TekniğiChemistry Education
238TurkishOral PaperYakup Emre ÇoruhluYakup Emre Çoruhlu, Sibel Er Nas, Bayram Uzun, Okan Yildiz, Fatih Şahin Development Of Materials On The Implementation About Article 30 Of The Law Of FoundationsVakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin GeliştirilmesiEngineering Education
323TurkishOral PaperYeşim YenerYeşim YenerAn Exemplary Course Model For Effective Teaching Of Cell DivisionHücre Bölünmesi Konusunun Etkili Öğretilmesine Yönelik Örnek Bir Ders ModeliBiology Education
485TurkishOral PaperNesrin TürkmenNesrin Türkmen, Büşra UzunThe Evaluation Of Environmental Education In The Primary School Curriculum According To Unesco And Unep Principles: The Case Of Turkey And CanadaIlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan Çevre Eğitiminin Unesco Ve Unep Ilkelerine Göre Değerlendirilmesi: Türkiye-Kanada ÖrneğiEnvironmental Education
7th Session Saturday 16:30-18:00
Artemis
Karma Oturum
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Professor Salih Çepni
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
206TurkishAcademic PaperBekir YildirimBekir YildirimA Model Proposal For Teacher Training: Stem Teacher Institutes Training ModelÖğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi: Stem Öğretmen Enstitüleri Eğitim ModeliSTEM and Applications
263TurkishAcademic PaperAli ÇetinMehmet Ramazanoğlu, Ali ÇetinExamination Of The Teacher Candidates’ Purposes Of Using Social Networking Sites In Terms Of Different VariablesÖğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre IncelenmesiComputer and Instructional Technology Education
321TurkishAcademic PaperGökçe ZereyGökçe Zerey, Sevcan Terzi, Sinem KarabulutThe Effect Of Stem Applications On The Academic Achievement Of Middle And High School Students In Numerical FieldSayısal Alanda Fetemm Uygulamalarının Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine EtkisiSTEM and Applications

7th Session Saturday 16:30-18:00
Bergama
Karma Oturum
Chair Jaana Seikkula-Leino
Vice-Chair: Professor Vincentas Lamanauskas
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
21EnglishOral PaperMmushetji Petrus RankhumiseOlivia Neo Mafa-Theledi, P Sepeng, Mmushetji Petrus RankhumiseTeachers’ Pedagogical Content Knowledge And Subject Matter Content Knowledge: Its Relevance In Teaching And LearningChemistry Education
42EnglishOral PaperIrene Leh Ping LueIrene Leh Ping Lue, Lilia Binti Halim, Kamisah Binti OsmanUnderstanding Of Diffusion And Osmosis Among Form Four Biology StudentsBiology Education
408EnglishOral PaperHadi Jabbari NooghabiHadi Jabbari NooghabiComparing The Reliability Of Parallel And ($2,n-2$) Cold Standbys Systems Under DependenceMathematics Education
410EnglishOral PaperAsya AsenovaAsya AsenovaTechnology Enhance Learningin Field Of Professional Education Of Pre-service Biology TeacherTeacher Education
474EnglishOral PaperErdat ÇataloğluErdat ÇataloğluPromoting In-service Physics Teachers Use Of Inquiry Based Teaching Through The Advance Use Of GeogebraTeacher Education
494EnglishOral PaperÇağla BulutÇağla Bulut, Bülent ÇavaşAn Evaluation Of Preservice Science Teachers' Perceptions Of Responsible Research And Innovation (rri) Regarding Science EducationScience Education

7th Session Saturday 16:30-18:00
Didyma
Karma Oturum
Chair Professor Mahmut Selvi
Vice-Chair: Assist. Prof. Tufan Inaltekin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
144TurkishOral PaperTufan InaltekinTufan Inaltekin, Arzu Kirman BilginExamination Of Lesson Plans Of Science Teacher Candidates Designed According To React StrategyFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının React Stratejisine Göre Tasarladıkları Ders Planlarının IncelenmesiScience Education
149TurkishOral Paper Uzaktan SunumMustafa ÜreyMustafa Ürey, Maşide GülerReflections Of Pre-service Science Teachers From Technological Project Design LessonFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Proje Tasarım Dersinden YansımalarScience Education
205TurkishOral PaperEbru Ezberci ÇevikEbru Ezberci Çevik, Nagihan Tanık ÖnalThematic Review Of Studies About Preschool Astronomy Education In TurkeyTürkiye’de Okul Öncesi Astronomi Eğitimine Ilişkin Yapılan Çalışmaların Tematik IncelenmesiScience Education
315TurkishOral PaperSelin YildizSelin Yildiz, Raşit ZenginThe Effect Of Educational Games On The Development Of Scientific Process Skills Of Preschool ChildrenOkul Öncesi Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların EtkisiScience Education
437TurkishOral PaperErdem DoğanErdem Doğan, Zehra ÖzdilekThe Effects Of Poe Strategy On Secondary School Students' Conceptual Understanding Levels On Acids And BasesTahmin-Gözlem Açıklama Stratejisinin Ortaokul Öğrencilerinin Asit-Bazlar Konusunda Kavramsal Anlama Düzeylerine EtkisiScience Education

7th Session Saturday 16:30-18:00
Claros
Karma Oturum
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Suphi Önder Bütüner
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
7TurkishOral PaperSuphi Önder BütünerSuphi Önder BütünerEvaluation Of Activities Prepared For The Use Of Mathematics History As A Tool In Terms Of The Obstacles To The Use Of Mathematics HistoryMatematik Tarihinin Araç Olarak Kullanımına Yönelik Hazırlanan Etkinliklerin, Matematik Tarihinin Kullanımının Önündeki Engeller Açısından DeğerlendirilmesiMathematics Education
49TurkishOral Paper Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Ms Paint Program For Factorization Of 2nd Degree Polynomials And Opinions Of Prospective Teachers In Mathematics2. Dereceden Polinomların Çarpanlarına Ayrılmasına Yönelik Ms Paint Programında Etkinlikler Ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMathematics Education
116TurkishOral PaperBurcu Nur Baştürk ŞahinBurcu Nur Baştürk Şahin, Murat AltunModel Of Mathematics Literacy Education For Mathematics TeachersMatematik Öğretmeni Adaylarina Yönelik Matematik Okuryazarliği Eğitimi ModeliMathematics Education
369TurkishOral Paper Uzaktan SunumAhmet DelilAhmet DelilHow Fifth Graders Are Assessed Through Central Exams In Turkey: A Comparison With Timss 2019 Assessment FrameworkBeşinci Sınıf Öğrencileri Merkezi Sınavlarda Nasıl Değerlendirilmektedir? Timss 2019 Değerlendirme Çerçevesi Işığında Bir KarşılaştırmaMathematics Education

7th Session Saturday 16:30-18:00
Miletos
Karma Oturum
Chair Professor Naki Erdemir
Vice-Chair: Assist. Prof. Hafife Bozdemir
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
152TurkishOral PaperIlkay Aşkin TekkolHafife Bozdemir, Ilkay Aşkin TekkolInvestigation Of Digital Stories Of The Primary School Teacher CandidatesSinif Öğretmeni Adaylarinin Oluşturduklari Dijital Hikâyelerin IncelenmesiPrimary Education
371TurkishOral PaperYılmaz KaraYılmaz Kara, Berkay ŞahinInvestigating The Views Of Science Teachers In Measurement And Assessment In Stem EducationFen Öğretmeni Adaylarinin Stem Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirmeye Ilişkin Görüşlerinin IncelenmesiSTEM and Applications
380TurkishOral PaperJiyan ZenginNaki Erdemir, Jiyan ZenginOpinions Of Science Teachers On Stem ApplicationsFen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Uygulamalari Hakkinda GörüşleriSTEM and Applications
480TurkishOral PaperSema Nur DoğanSema Nur Doğan, Behiye AkçayInvestigation Of The Relationship Between Science Teachers’epistemological Beliefs And Science, Technology, Engineering And Mathematics AwarenessFen Bilimleri Öğretmenlerinin Epistemolojik Inançları Ve Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Farkındalıkları Arasındaki Ilişkinin BelirlenmesiSTEM and Applications
487TurkishOral PaperVildan BayarSalih Çepni, Eyüp Artvinli, Vildan BayarScience Center Instructors' Views On Stem Workshop ProgramsBilim Merkezi Eğitmenlerinin Stem Atölye Programları Hakkındaki GörüşleriSTEM and Applications

7th Session Saturday 16:30-18:00
Priene
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Hasan Bakırcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sibel Er Nas
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
185TurkishOral PaperŞenem AlkanSibel Er Nas, Şeyma Nur Bekar, Şenem AlkanSecondary School Students’ Understanding Levels Of The Mass-weight Concepts: A Developmental Study Ortaokul Öğrencilerinin Kütle-Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeyleri: Gelişimsel Bir ÇalışmaScience Education
211TurkishOral PaperMuhammet FiratMuhammet Firat, Ümit ŞimşekThe Effect Of Traditional Learning Method On The Academic Achievement And Epistemological Beliefs Of Unified Cooperative Reading And Composition MethodBirleştirilmiş Işbirlikli Okuma Ve Kompozisyon Yöntemi Ile Geleneksel Öğrenme Yönteminin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Epistemolojik Inançlarına EtkisiScience Education
298TurkishOral PaperJülide SarıgölJülide Sarıgöl, Erol TaşBased Content Analysis Of Thesis At The Secondary Levels Stem İn TurkeyTürkiye’de Ortaokul Düzeyinde Yapılan Stem Temelli Tezlerin Içerik AnaliziScience Education
399TurkishOral PaperErcan TatliErcan TatliPreservice Teachers’ Usage Level Of Theoretical Knowledge About Importance Of Experiment In Teaching PracticeFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deneyin Önemine Dair Teorik Bilgilerini Uygulama DüzeyleriScience Education
404TurkishOral PaperÜmmühan OrmancıÜmmühan OrmancıDetermination Of Science Teachers’ Opinions About System Thinking SkillFen Bilimleri Öğretmenlerinin Sistem Düşünme Becerisine Ilişkin Görüşlerinin BelirlenmesiScience Education

7th Session Saturday 16:30-18:00
Troja
Karma Oturum
Chair
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
Oturum Boş

7th Session Saturday 16:30-18:00
Ephesus
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Ikramettin Daşdemir
Vice-Chair: Assoc. Prof. Emine Çil
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
59TurkishOral PaperRabia Nur YanıkRabia Nur Yanık, Oktay BektaşInvestigation Of Seventh Grade Students’ Self-esteem Perceptions Towards Science Courses Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Öz-Benlik Algılarının IncelenmesiScience Education
148TurkishOral PaperMeryem Görecek BaybarsEmine Çil, Meryem Görecek BaybarsDetermination Of The Effect Of Science Teaching Based On Explicit Reflective Approach On Pre-service Teachers’ Views About The Nature Of Science Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Ile Ilgili Görüşlerine Etkisinin BelirlenmesiScience Education
150TurkishOral PaperGülsün KarslıGülsün Karslı, Ayşegül Özaşkın Arslan, Şafak Uluçınar Sağır, Ahmet BolatThe Effectiveness Of The Nature Of Science Activities Developed For The 7th Grade “pure Substance And Transformation” Unit7. Sınıf “saf Madde Ve Değişim” Ünitesine Yönelik Geliştirilen Bilimin Doğası Etkinliklerinin EtkililiğiScience Education
156TurkishOral PaperMuhammet Nair ZenginMuhammet Nair Zengin, Isa Deveci5th To 8th Grade Middle School Students’ Perceptions With Regard To The “universe” Concept5-8. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin “evren” Kavramına Ilişkin AlgılarıScience Education
449TurkishOral PaperEkrem CengizEkrem Cengiz, Ikramettin DaşdemirOpinions Of Students At Some Concepts Cardiovascular System In The HumanInsanda Dolaşim Sisteminde Yer Alan Bazi Kavramlara Ilişkin Öğrenci DüşünceleriScience Education
7th Session Saturday 16:30-18:00
Teos
Karma Oturum
Chair Professor Fatma Şaşmaz Ören
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgecan Taştan Kirik
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
68TurkishOral PaperLeman AlakoyunLeman Alakoyun, Özgecan Taştan KirikEffect Of Process Oriented Guided Inquiry Learning On Motivation And Logical Thinking Ability Süreç Odaklı Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Motivasyon Ve Mantıksal Düşünme Becerisine EtkisiScience Education
134TurkishOral PaperHatice GülerHatice Güler, Erol TaşThematic Content Analysis For Pre-school Science Education Research Areas In TurkeyTürkiye’de Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi Alanındaki Araştırmalara Yönelik Tematik Içerik AnaliziScience Education
326TurkishOral PaperTuğba DemirerFatma Şaşmaz Ören, Tuğba DemirerPerceptions Of Science Teachers About 21st Century Educational UnderstandingFen Bilimleri Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Eğitim-Öğretim Anlayışına Ilişkin AlgılarıScience Education
328TurkishOral PaperEmine ÇilEmine Çil, Seda Şahin AkyüzThe Determination Of Eighth Grade Students Images And Preferences For Actual And Ideal Science Learning Environment Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Ve Ideal Fen Öğrenme Ortamına Yönelik Imajlarının Ve Tercihlerinin TespitiScience Education
330TurkishOral PaperSena Demet YazıcıYaren Aygün, Sena Demet Yazıcı, Hava Ipek AkbulutDetermination Of Science Teachers’ Metaphoric Perceptions Of StemFen Bilimleri Öğretmenlerinin Fetemm'e Yönelik Metaforik Algılarının Tespit EdilmesiScience Education
8th Session Sunday 09:00-10:30
Artemis
Karma Oturum
Chair Professor Selahattin Gönen
Vice-Chair: Professor Mahmut Selvi
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
54TurkishAcademic PaperCem ÖzkanCem Özkan, Salih Çepni Stem Thematic Analysis On Teacher Education; 2014-2018 Years Of PublicationsStem Öğretmen Eğitimine Dair Tematik Inceleme; 2014-2018 Yıllar Arası YayınlarSTEM and Applications
207TurkishAcademic PaperBekir YildirimBekir Yildirim, Emine Şahin, Mahmut SelviExamination Of Teachers Views On Online Stem EducationOnline Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin IncelenmesiSTEM and Applications
379TurkishAcademic PaperHazal Ayşegül ŞenyüzHazal Ayşegül ŞenyüzSifir GÜn Ataklari Ve Kullanilan Edr ÇÖzÜmlerİSifir Gün Ataklari Ve Kullanilan Edr ÇözümleriEngineering Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Bergama
Karma Oturum
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kemal Özgen
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
235TurkishAcademic PaperRukiye AyanRukiye Ayan, Mine Işıksal-BostanDeciding On The Oranginess: Seventh Grade Students' Proportional Reasoning Strategies Portakal Tadı Yoğun Olan Karışımları Belirleme: Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Düşünme StratejileriMathematics Education
302TurkishAcademic PaperSeçil Yemen KarpuzcuSeçil Yemen Karpuzcu, Mine Işıksal Bostan, Rukiye AyanPreliminary Steps In Proportional Reasoning: Seventh Grade Students’ Representations In Linking And Iterating Units Orantısal Akıl Yürütmeye Ilk Adımlar: Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Birimleri Birleştirme Ve Yinelemedeki GösterimleriMathematics Education
356TurkishAcademic PaperGüler ÇavuşoğluGüler ÇavuşoğluComparison Of 7th Grade Mathematics Curricula Programs Taught In Russia And TurkeyRusya Ve Türkiye’de Okutulan 7. Sinif Matematik Dersi Öğretim Programlarinin KarşilaştirilmasiMathematics Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Didyma
Karma Oturum
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assist. Prof. Ebru Saka
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
47TurkishOral Paper Uzaktan SunumAlattin UralAlattin UralActivities In Gsp Program For Multiplication In Fractions And Opinions Of Prospective Teachers In MathematicsKesirlerde Çarpma Işlemine Yönelik Gsp Programında Etkinlikler Ve Matematik Öğretmen Adaylarının GörüşleriMathematics Education
125TurkishOral Paper Uzaktan SunumElif KılıçoğluElif KılıçoğluMathematics Course Planning Skills Of Prospective Teachers Öğretmen Adaylarının Matematik Dersi Planlama BecerileriMathematics Education
136TurkishOral PaperTahsin KarakaşTahsin Karakaş, Rıdvan EzentaşThe Effects Of The Mathematics Literacy Education Of The Eighth Grade Students To Mathematics Literacy AchievementSekizinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Matematik Okuryazarlığı Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Başarısına EtkisiMathematics Education
488TurkishOral PaperŞerife Hanım DevŞerife Hanım Dev, Ibrahim ÇetinMetaphors Of The High School Students About InfinityLise Öğrencilerinin Sonsuzluk Kavramina Ilişkin MetaforlariMathematics Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Claros
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Çetin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
80TurkishOral PaperMeryem Görecek BaybarsMeryem Görecek Baybars, Emine ÇilPre-service Mathematics’ Teachers Opinions About Stem Education Based On Engineering Design Matematik Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarıma Dayalı Stem Eğitimi Sürecine Ilişkin GörüşleriSTEM and Applications
146TurkishOral PaperSibel TürkSibel Türk, Aytaç KurtuluşActivity Development Study With App Inventor Application In The Teaching Of The Diagonal Concept Of The Middle School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Köşegen Kavraminin Öğretiminde App Inventor Uygulamasi Ile Etkinlik Geliştirme ÇalişmasiMathematics Education
170TurkishOral PaperMeral Güngör BabaoğluKadir Kaan Durmaz, Kerem Özbey, Meral Güngör BabaoğluInvestigation Of Hooke's Law With ArduinoArduino Ile Hooke Yasasinin IncelenmesiPhysics Education
201TurkishOral PaperMurat DurmuşMurat Durmuş, Ali Çetin, Ibrahim KaramanInvestigation Of Science Teachers Views In Terms Of Anımation Usage In Science EducationFen Öğretiminin Animasyonlar Ile Desteklenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazi Değişkenler Açisindan IncelenmesiPhysics Education
215TurkishOral PaperMehmet YükseksöylemezMehmet Yükseksöylemez, Aydan Tahan, Sena Çelebi21st Century Foucault Pendulum21. Yüzyıl Foucault SarkacıPhysics Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Miletos
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Mustafa Şahin Bülbül
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yakup Emre Çoruhlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
86TurkishOral PaperMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülIndustry 3.5Endüstri 3,5Science Education
239TurkishOral PaperYakup Emre ÇoruhluYakup Emre Çoruhlu, Bayram UzunAccreditation Process For Undergraduate Education On The Geomatics EngineeringHarita Mühendisliği Lisans Eğitiminde Akreditasyon SüreciEngineering Education
301TurkishOral PaperAsuman FiratAsuman FiratGeleceĞİn Siniflari:İnovasyon Odakli OkullarGeleceğin Siniflari Için Inovasyon Odakli OkullarEntrepreneurial Skills
388TurkishOral Paper Uzaktan SunumYasemin DurgutYasemin Durgut, Hatice GüzelThe Effect Of Electrical Topics Teaching According To 4mat Teaching Method On Achievements And Attitudes Of StudentsElektrik Konularının 4 Mat Öğretim Yöntemine Göre Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına EtkisiPhysics Education
463TurkishOral PaperMehmet GümüşMehmet Gümüş, Salih ÇepniReduction Of Learning To One Student For Physics Learning: Checking And Identifying Every Stage Of LearningFizik Öğrenimi Için Öğrenmeyi Bir Öğrenciye Indirgenmesi: Öğrenmenin Her Aşamasini Kontrol Ve Kayit EtmekPhysics Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Priene
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Dündar Yener
Vice-Chair: Professor Salih Çepni
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
180TurkishOral PaperDündar YenerDündar Yener, Niğmet Köklü, Ramazan Ziya Yamaç, Seher YalçınAnalysis Of The Studies On Laboratories In TurkeyÜlkemizde Laboratuvarlar Üzerine Yapılan Çalışmaların AnaliziScience Education
197TurkishOral PaperMerve ÜnalMerve ÜnalPisa And The Assessment Questions Of TeachersPisa Ile Öğretmenlerin Derste Kullandığı Değerlendirme Soruları Ne Kadar UyumluScience Education
199TurkishOral PaperSalih ÇepniSalih ÇepniHistorical Development Of Pedagodical Content Knowledge Discipline (science Education) In Turkey And Barriers Encountured For Its DevelopmentÜlkemizdeki Alan Eğitiminin (Fen Bilimeri Eğitiminin) Tarihsel Gelişimi Ve Önündeki Engeller Prof. Dr. Salih ÇepniScience Education
248TurkishOral PaperTülay Şenel ÇoruhluTülay Şenel Çoruhlu , Sibel Er Nas, Muammer Çalık , Cevriye Ergül, Salih Çepni, Murat PehlevanInvestigating Science And Special Education Teachers’ Teaching Processes On The Development Of Science Process Skills*Fen Bilimleri Ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Yönelik Öğretim Süreçlerinin Incelenmesi*Science Education
262TurkishOral PaperGülbin KıyıcıHavva Yamak, Nusret Kavak, Gülbin KıyıcıThe Effect Of Stem Practıces On Teacher Candıdates 'entrepreneurshıp SkıllsStem Uygulamalari’ Nın Öğretmen Adaylarinin Girişimcilik Becerisi Üzerine EtkisiEntrepreneurship Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Troja
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Engin Karahan
Vice-Chair: Assist. Prof. Sinan Çınar
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
270TurkishOral PaperAslı Saylan KırmızıgülAslı Saylan KırmızıgülInvestigation Of Pre-service Primary And Science Teachers’ Discrimination Levels Of Science-pseudoscienceSınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrım Düzeylerinin IncelenmesiScience Education
273TurkishOral PaperNilüfer MutluNilüfer Mutlu, Salih ÇepniInvestigation Of The Relationship Between Science And The Process Of Licorice Shrup Used Regionally In Southeastern AnatoliaGüney Doğu Anadolu Bölgesinde Yöresel Olarak Kullanilan Meyan Şerbeti Yapim Sürecinin Fen Ile Ilişkisinin IncelenmesiScience Education
465TurkishOral PaperSinan ÇınarSinan Çınar, Nurullah KereciThe Attitude Of The Science Teachers To Social RobotsFen Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Robotlara Karşi TutumuScience Education
483TurkishOral PaperAslı Saylan KirmizigülAynur Çevik, Ebru Ezberci Çevik, Aslı Saylan Kirmizigül, Hasan KayaInvestigation Of Eight Grade Students’ Attitudes Towards Socio- Scientific IssuesSekizinci Sinif Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarinin IncelenmesiScience Education

8th Session Sunday 09:00-10:30
Ephesus
Karma Oturum
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
213TurkishOral PaperBüşra Melis KanyilmazElif Özata Yücel, Büşra Melis KanyilmazEvaluation Of Classroom Practices Of Teachers For Development Of Analytical Thinking Skills Of Primary School Students In Science LessonÖğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde Ilkokul Öğrencilerinin Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Sınıf Içi Uygulamalarının DeğerlendirilmesiScience Education
299TurkishOral PaperNail ŞahinNail Şahin, Bekir GülerInvestigation Of Science Teacher Candidates' Views On Personal Protection In LaboratoryFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Kişisel Korunmaya Yönelik Görüşlerinin IncelenmesiScience Education
332TurkishOral PaperÖzkan GürbüzIsmail Kılıç, Özkan GürbüzThe Effect Of Science Instruction Supported By Educational Games On The Motivation Of Secondary School Students Within The Scope Of Light Spread Unit“işığın Yayılması” Ünitesi Kapsamında Eğitsel Oyunlar Ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonu Üzerine EtkisiScience Education
338TurkishOral Paper Uzaktan SunumZehra ÖzdilekZehra ÖzdilekPhysics And Chemistry Prospective Teachers’ Views On Stem EducationFizik Ve Kimya Öğretmen Adaylarının Gözünden Stem EğitimiSTEM and Applications
350TurkishOral PaperPelin YılmazFaik Özgür Karataş, Elif Selcan Kutucu, Pelin YılmazThe Effects Of Micro Teaching Practices On Pre-service Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge DevelopmentKimya Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi Üzerine EtkisiChemistry Education
8th Session Sunday 09:00-10:30
Teos
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Taner Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Güler Çavuşoğlu
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
117TurkishOral PaperAslıhan BaturAslıhan Batur, Nevzat Yiğit, Adnan BakiStatistical Literacy Self-efficacy Scale Development StudyIstatistiksel Okuryazarlık Öz Yeterlilik Ölçek Geliştirme ÇalışmasıMathematics Education
203TurkishOral PaperElif AkıllıElif Akıllı, Murat AltunExamination Of The Role Of 8th Grade Students’ Epistemological Beliefs İn Explaining Their Approaches To Mathematical Modelling8.sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerini Açıklamada Epistemolojik Inançlarının Rolünün IncelenmesiMathematics Education
230TurkishOral PaperBüşra HamzaçebiBüşra Hamzaçebi, Taner AltunExamination Of Teachers ' Views On The Use Of Aesthetic Concept In MathematicsMatematikte Estetik Kavramının Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşlerinin IncelenmesiMathematics Education
237TurkishOral PaperHatice YeğitHatice Yeğit, Murat AltunMathematical Literacy Levels Of Fifth Grade StudentsBeşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin IncelenmesiMathematics Education
319TurkishOral PaperAslıhan BaturKemal Akoğlu, Aslıhan Batur, Beyda Topan, Zeynep Medine Özmen, Bülent GüvenA Cross-national Comparison Of Statistics CurriculaFarklı Ülkelerin Matematik Öğretim Programlarının Istatistik Öğrenme Alanı Açısından KarşılaştırılmasıMathematics Education
9th Session Sunday 12:00-13:00
Artemis
Karma Oturum
Chair
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
Oturum Boş

9th Session Sunday 12:00-13:00
Bergama
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sibel Er Nas
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
101TurkishOral PaperHandan ÜrekHandan ÜrekPerceptions Of Primary School Fourth Graders About The Effects Of Heat On MatterIlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Isının Maddeye Yönelik Etkileriyle Ilgili AlgılarıScience Education
139TurkishOral PaperMelek BıyıklıZeliha Gazioğlu, Melek Bıyıklı, Sefanur Keskin, Sibel Er NasDetermination Of Science Student Teachers' Misconceptions About Solubility TopicFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin “çözünürlük” Konusundaki Kavram Yanilgilarinin BelirlenmesiScience Education
166TurkishOral Paper Uzaktan SunumDr.evşen Aymen PekerDr.evşen Aymen Peker, Erol TaşMisconceptions Of Fifth Grade Students About The “let’s Travel And Learn About The Living World” Unit5.sınıf Öğrencilerinin “canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım” Ünitesi Ile Ilgili Kavram YanılgılarıScience Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Didyma
Karma Oturum
Chair Professor Ali Günay Balım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Altan Kurnaz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
31EnglishOral PaperYurdagül BoğarYurdagül BoğarDetermination Of Students’ Tendency To Pursue ArgumentationScience Education
105TurkishOral PaperMustafa Kemal YüzbaşioğluÜlke Nursaç Kabuklu, Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu, Mehmet Altan KurnazDetermination Of Writing Criteria For Context-based Question In Science-related StudiesFen Eğitimiyle Alakalı Araştırmalarda Bağlam Temelli Soru Yazma Ölçütlerinin BelirlenmesiScience Education
414EnglishOral PaperAli Günay BalımAli Günay Balım, Ursula Ondratschek, Erkan Özcan, Sevinç KaçarSchool Improvement And Evaluation Reflection Tool Analysis Of Project “from Papyrus To Stone Paper And Beyond”Science Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Claros
Karma Oturum
Chair Professor Hamlet Isaxanli
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
202TurkishOral PaperSebil VarSebil Var, Aynur Oksal, Murat AltunInvestigation Of The Effects Of The Use Of Mathematic Literacy Questions On The Mathematic Achievement In The Teaching Of Elementary School MathematicsIlkokul Matematik Öğretiminde Matematik Okuryazarlığı Sorularının Kullanılmasının Matematik Başarısı Üzerine Etkilerinin IncelenmesiMathematics Education
382TurkishOral PaperFırat Hayyam SabuncuFırat Hayyam Sabuncu, Jale IpekThe Effect Of Computer Assisted Mathematics Instruction Using Geometer’s Sketchpad Software And Worksheets On Students' Academic AchievementGeometer’s Sketchpad Yazılımı Ve Çalışma Yaprakları Kullanılarak Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına EtkisiMathematics Education
384TurkishOral Paper Uzaktan SunumBurçin Gökkurt ÖzdemirBurçin Gökkurt ÖzdemirWhat Strategies Do Mathematics Teachers And Preservice Mathematics Teachers Use While Making Computational Estimation?Matematik Öğretmenleri Ve Öğretmen Adayları Hesapsal Tahmin Yaparken Hangi Stratejileri Kullanıyorlar?Mathematics Education
385TurkishOral Paper Uzaktan SunumBurçin Gökkurt ÖzdemirBurçin Gökkurt ÖzdemirConceptual Perceptions Of Preservice Teachers Towards Formulas And Properties Related To Polygons Öğretmen Adaylarının Çokgenler Konusundaki Formüller Ve Özelliklere Ilişkin Kavramsal AnlamalarıMathematics Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Miletos
Karma Oturum
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Assist. Prof. Şerif Ali Değirmençay
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
28TurkishOral PaperMustafa Kemal YüzbaşioğluMustafa Kemal Yüzbaşioğlu, Ülke Nursaç Kabuklu, Mehmet Altan KurnazInvestigation Of Science Teachers' Attitudes Towards Renewable Energy Sources In Terms Of Some VariablesFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Ilgili Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından IncelenmesiScience Education
161TurkishOral PaperŞerif Ali DeğirmençayYusuf Islam Şahin, Şerif Ali DeğirmençayEffect Of 5e Teaching Model Supported By Drama Activity On Attitude Towards Science: Granular Structure Of Matter And MixturesDrama Etkinliği Ile Desteklenen 5e Öğretim Modelinin Fene Yönelik Tutuma Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapisi Ve KarişimlarScience Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Priene
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Adem Yilmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bahadır Namdar
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
118TurkishOral PaperGüler TulukGüler Tuluk, Adem YilmazExamination Of Visual Images: 2018 New Classroom Fifth Grade Science Course BookGörsel Imgelerin Incelenmesi: 2018 Yeni Öğretim Programına Uygun 5. Sınıf Fen Bilgisi Ders KitabıScience Education
131TurkishOral PaperHüseyin Harun KeçeliBahadır Namdar, Hüseyin Harun KeçeliPreservice Science Teachers' Argumentation Skills And Argumentation Self-efficacy PerceptionsFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerileri Ve Argümantasyon Özyeterlilik AlgılarıScience Education
491TurkishOral PaperCemile Sinem AkyünCemile Sinem Akyün, Mızrap BulunuzEvaluation Of The Noise Level And Acoustic Environment In A Public School In BursaBursa’da Bir Devlet Okulunda Gürültü Düzeyi Ve Işitsel Ortamin DeğerlendirilmesiEnvironmental Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Troja
Karma Oturum
Chair
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
258TurkishPoster PaperDuygu SeymenDuygu SeymenFor The Power Of WaterSuyun Gücü AdınaScience Education
289TurkishPoster PaperCeyda IşkenCeyda IşkenFlying EggsUçan YumurtaScience Education
472TurkishPoster PaperBetül ÖzenliBetül Özenli, Gözde UysalInvestigation Of Student Opinions On Plant Biodiversity And Sustainable EnvironmentBitki Biyoçeşitliliği Ve Sürdürülebilir Çevre Konusuna Ilişkin Öğrenci Görüşlerinin IncelenmesiEnvironmental Education

9th Session Sunday 12:00-13:00
Ephesus
Karma Oturum
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assist. Prof. Nagihan Imer Çetin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
155TurkishOral PaperAslıhan AyarPınar Çavaş, Aslıhan Ayar, Selin Bula, Gizem GürcanA Study On The Status Of Stem Education Research In TurkeyTürkiye’ De Stem Eğitimi Üzerine Yapilan Araştirmalarin Durumu Üzerine Bir ÇalişmaSTEM and Applications
311TurkishOral PaperNagihan Imer ÇetinNagihan Imer Çetin, Betül TimurThe Effect Of Science Education With Innovative Learning Approach On The Views Of Pre Service Science Teachers Towards Stem TeachingYenilikçi Öğrenme Yaklaşimi Ile Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fetemm Öğretimine Yönelik Görüşlerine EtkisiScience Education
316TurkishOral PaperMehmet Emir ArMehmet Emir Ar, Salih ÇepniScience Teachers' Views On Life-based Question Preparation CourseFen Bilimleri Öğretmenlerinin Almış Oldukları Yaşam Temelli Soru Hazırlama Eğitimi Hakkındaki GörüşleriScience Education
453TurkishOral PaperSerhan SarıoğluSerhan Sarıoğlu, Sönmez GirginThe Effect Of Virtual Reality Use On Secondary School 6th Grade Students’ Anxiety Levels For Science Course Sanal Gerçeklik Kullaniminin Ortaokul 6. Sinif Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Kaygi Düzeylerine EtkisiScience Education
9th Session Sunday 12:00-13:00
Teos
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Tülay Şenel Çoruhlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Sinan Çınar
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
249TurkishOral PaperSibel Er NasTülay Şenel Çoruhlu , Sibel Er Nas , Muammer Çalık , Cevriye Ergül , Salih Çepni, Ayşegül AslanPreparing A Science Experiments Guidebook For Students With Mild Intellectual Disability: A Case Of “matter And Its Nature”*Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun Hazırlanması: “madde Ve Doğası” Örneği*Science Education
250TurkishOral PaperTülay Şenel ÇoruhluTülay Şenel ÇoruhluInvestigating Opinions Of The 4th Grade Students On “natural And Artificial Light Sources” By Drawing TechniquesIlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin “doğal Ve Yapay Işık Kaynakları” Konusunda Sahip Oldukları Düşüncelerinin Çizim Tekniği Kullanılarak IncelenmesiScience Education
467TurkishOral PaperSinan ÇınarSinan Çınar, Nurullah KereciClassroom Teachers 'opinions On The Career Development Of Primary School StudentsSinif Öğretmenlerinin Ilkokul Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri Hakkinda GörüşleriScience Education
10th Session Sunday 13:30-15:00
Artemis
Karma Oturum
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
260TurkishAcademic PaperGülcan ŞenolGülcan ŞenolComparison Of The Pre-knowledge Of Mathematics Pre-service Teachers About The Concept Of Derivative With The Information In The Undergraduate EducationMatematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına Ilişkin Ön Bilgilerinin Lisans Eğitimlerindeki Bilgileri Ile KarşılaştırılmasıMathematics Education
355TurkishAcademic PaperGüler ÇavuşoğluGüler ÇavuşoğluComparison Of 6th Grade Mathematics Curricula Programs Taught In Russia And TurkeyRusya Ve Türkiye’de Okutulan 6. Sinif Matematik Dersi Öğretim Programlarinin KarşilaştirilmasiMathematics Education
386TurkishAcademic PaperFatih BiçerFatih Biçer, Tuba AdaInvestigation Of The Opinions Of The Teachers Of Vocational And Technical Anatolian High Schools About Ninth Class Mathematics CurriculumDokuzuncu Sinif Düzeyinde Matematik Dersi Öğretim Programi Hakkinda Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerinin IncelenmesiMathematics Education

10th Session Sunday 13:30-15:00
Bergama
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Suat Türkoğuz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
90TurkishOral Paper Uzaktan SunumMustafa ÜreyMustafa Ürey, Kübra Sezer, Faik Özgür KarataşPerceptions, Knowledge Levels And Attitudes Of Science Teacher Candidates On Genetically Modified OrganismsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusundaki Algıları, Bilgi Düzeyleri Ve TutumlarıScience Education
102TurkishOral PaperHaci Mehmet YeşiltaşHaci Mehmet Yeşiltaş, Erol TaşThe Effect Of Virtual Reality Supported Science Education On Students ' Academic AchievementsSanal Gerçeklik Destekli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarilarina EtkisiScience Education
103TurkishOral PaperSedanur TombulSedanur Tombul, Erol TaşThe Effect Of Computer And Modeling Supported Science Education On Students’ Scientific Creative Thinking SkillBilgisayar Ve Modelleme Destekli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Bilimsel Yaratici Düşünme Becerisi Üzerindeki EtkisiScience Education
351TurkishOral PaperFaik Özgür KarataşFaik Özgür Karataş, Ayşe Taşçı, Duygu Esen, Pelin YılmazInvestigation Of Chemistry Undergraduate Students' Problem Solving Processes In An Organic Chemistry CourseKimya Lisans Öğrencilerinin Organik Kimya Dersi Kapsamında Karşılaştıkları Problemlerin Çözüm Süreçlerinin IncelenmesiChemistry Education

10th Session Sunday 13:30-15:00
Didyma
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Hasan Bakırcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
Oturum Boş

10th Session Sunday 13:30-15:00
Claros
Karma Oturum
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehmet Altan Kurnaz
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
14TurkishOral Paper Uzaktan SunumGüldem Dönel AkgülBüşra Aydan, Güldem Dönel AkgülThe Evaluation Of The Graphics Of The Science Teachers Candidates For The Transportation Of The Items In The CellFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Hücrede Madde Taşinimi Için Çizdikleri Grafiklerin DeğerlendirilmesiScience Education
15TurkishOral PaperNurgül ÇolakNurgül Çolak, Güldem Dönel AkgülEvaluation Of Analytics Of Teachers Of Science Teachers For Some Anatomical Structures From Visual ImagesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Görsel Imajlar Üzerinden Bazi Anatomik Yapilar Için Belirledikleri Analojilerin DeğerlendirilmesiScience Education
33TurkishOral PaperMustafa Kemal YüzbaşioğluÖmer Volkan Yaz, Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu, Mehmet Altan Kurnaz Comparative Examination Of The Changes Of Subject / Learning Areas Of The Curriculum Of Science CourseFen Bilimleri Dersi 2000 Yılı Ve Sonrası Öğretim Programlarının Konu/öğrenme Alanlarının Değişimlerinin Karşılaştırmalı IncelenmesiScience Education

10th Session Sunday 13:30-15:00
Miletos
Karma Oturum
Chair Professor Mahmut Selvi
Vice-Chair: Assist. Prof. Ganime Aydin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
38TurkishOral PaperÇağrı GüvenÇağrı Güven, Mahmut SelviSample Lesson Plan And Teaching Activities For Stem ApplicationStem Uygulamalarına Yönelik Örnek Ders Planı Ve Öğretim EtkinlikleriSTEM and Applications
50TurkishOral PaperElif KendaloğluElif Kendaloğlu, Salih ÇepniContent Analysis Of Studies On Prospective Teachers In Stem Fields In TurkeyTürkiye‘de Stem Alanında Öğretmen Adayları Üzerine Yapılan Çalışmaların Içerik AnaliziSTEM and Applications
285TurkishOral PaperGanime AydinGanime Aydin, Mehpare Saka, Jale Çakiroğlu, Ezgi Ibiş Ercihan , Yeşim Ozansak Topcu, Vildan Saruhan, Nefise Özok Bulut, Imran Yörükoğlu Özbey, Devran KorkmazStep By Step To Be An Engineer; A Case Study With Children's HousesMühendis Olmaya Adim Adim; Çocuk Evleri ÖrneklemiSTEM and Applications
452TurkishOral PaperIbrahim Enes TosunIbrahim Enes Tosun, Salih ÇepniPreparing Classroom Worksheets For Outcome Oriented Stem StudiesKazanim Odakli Stem Etkinlikleri Için Çalişma Kâğidi HazirlamaScience Education

10th Session Sunday 13:30-15:00
Priene
Karma Oturum
Chair Assist. Prof. Ayşegül Kınık Topalsan
Vice-Chair: Assist. Prof. Pelin Aksüt
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
36TurkishOral PaperAyşegül Kınık TopalsanAyşegül Kınık TopalsanThe Evaluation Of The Techniques And Strategies Of The Pre-service Teacher Candidates During The Teaching Of ScienceSınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yenilikçi Öğretim Uygulamaları Sonrası Fen Bilimleri Dersi Öğretimi Sırasında Tercih Ettikleri Yöntem Teknik Ve Stratejilerin DeğerlendirilmesiTeacher Education
188TurkishOral PaperPelin AksütPelin AksütThe Opinions Of Pre-school Teacher Candidates On Science Technology And Community InteractionsOkul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilim Teknoloji Ve Toplum Etkileşimlerine Yönelik GörüşleriTeacher Education
317TurkishOral PaperGülbin KiyiciGülbin Kiyici, Gülenaz Selçuk, Zafer IşildarMethodorical Perceptions Of Class Teachers: Life-long Learning, Stem + A And Related ConceptsSinif Öğretmenlerinin Metaforik Algilari: Yaşam Boyu Öğrenme, Stem+a Ve Ilgili KavramlarTeacher Education
318TurkishOral PaperHaydar Şahin KuzukıranSevcan Candan-Helvacı, Haydar Şahin KuzukıranDetermination Of Infograpic Developed Trends And Levels By Pre-service Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Infografik Geliştirme Yönelimlerinin Ve Düzeylerinin BelirlenmesiTeacher Education

10th Session Sunday 13:30-15:00
Troja
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Erdat Çataloğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Dilek Özalp
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
Oturum Boş

10th Session Sunday 13:30-15:00
Ephesus
Karma Oturum
Chair Assoc. Prof. Sibel Er Nas
Vice-Chair: Assist. Prof. Nagihan Imer Çetin
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
142TurkishOral PaperMüberra YildizMüberra Yildiz, Ceren Yildirim, Beyza Baki, Sibel Er NasThe Level Of Understanding The Physical And Chemical Change Concepts Of Science Student TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Kavramlarini Anlama DüzeyleriScience Education
254TurkishOral Paper Uzaktan SunumBüşra AydanBüşra Aydan, Güldem Dönel AkgülScience Teachers 'views On The Development Of Biology GamesBiyoloji Oyunlarinin Geliştirilme Sürecine Ait Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin GörüşleriScience Education
320TurkishOral PaperNagihan Imer ÇetinNagihan Imer Çetin, Betül Timur The Effect Of Innovative Learning Approach In Science Education On The Beliefs Of Pre Service Science Teachers’ Nature Of Science And The Views Of Science And Pseudoscience DistinctionYenilikçi Öğrenme Yaklaşımı Ile Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Inanışlarına Ve Bilim Sözde-Bilim Ayrımına Ilişkin Görüşlerine EtkisiScience Education
363TurkishOral PaperSüleyman SonkayaSüleyman SonkayaThe Concept Of Global Warming From The Viewpoint Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Bakiş Açisindan Küresel Isinma KavramiScience Education
470TurkishOral Paper Uzaktan SunumYavuz SakaYavuz Saka, Feyza Öztürk ÇetinkayaExploring The Alignment Of Science Teachers’ Beliefs About Measurement And Evaluation And Their Measurement And Evaluation Practices With The National Science CurriculumFen Bilgisi Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Süreçlerine Dair Inançlarının Ve Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretim Programı Açısından DeğerlendirilmesiScience Education
10th Session Sunday 13:30-15:00
Teos
Karma Oturum
Chair Professor Ali Sharaf Al Musawi
Vice-Chair: Professor Mustafa Sözbilir
Paper NoPresentation LangugaePaper FormPresenterAuthorsAbstract TitleBildiri BaşlığıPaper Subject
26EnglishOral PaperYurdagül BoğarYurdagül BoğarExploring 6th Grade Students’ Scientific Epistemological Beliefs Regarding Achievement LevelScience Education
55EnglishOral PaperSana Anwar LashariAbderrahim Benlahcene, Sana Anwar Lashari, Tahira Anwar LashariExploring The Perception Of Students About Student-centered Learning Approach In UumMeasurement and Evaluation in Education
220EnglishOral Paper Uzaktan SunumCecilia MercadoCecilia Mercado , Randy DomantayRequirements In The Implementation Of A Cmmi-based Maturity Model For Philippine Higher EducationComputer and Instructional Technology Education
291EnglishOral PaperDilek ÖzalpDilek Özalp, Mehmet C. AyarAnalyzing A Newly Developed Science Curriculum: What Kind Of Environmentally Literate Citizen Environmental Education
367EnglishOral PaperAli Sharaf Al MusawiAli Sharaf Al MusawiLearning Resources Centers Specialist: A Paradigm For Pre Service PreparationTeacher Education
455EnglishOral PaperShadi Habis AbualoushShadi Habis AbualoushThe Role Of Business Intelligence Systems In Risk ManagementTeaching and Training Programs