• Türkçe
  • English

FMGTEK 2019 - Bildiri Gönderim KurallarıBildiri gönderimleri için öncelikle türünü (sözlü bildiri, akademik bildiri, yuvarlak masa, poster) seçiniz. Sözlü bildiriler ve akademik bildiriler için toplantı salonları tiyatro tarzında kurulacak; yuvarlak masa oturumları için tüm bildiri sahiplerinin yer alacağı yuvarlak masalar kurulup izleyiciler için ekstra sandalyeler olacak; posterler için poster panoları kurulacaktır.
 
Sözlü bildirilerde yazarlar çalışmalarının kısaltılmış hallerini sunarlar, ardından izleyiciler ve oturum başkanları tarafından eleştiri ve yorumlar yapılır. Oturumlarda dört veya beş çalışa yer almakta, 15 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap kısmı yer almaktadır. 
 
Akademik bildirilerde, yazarlar makalelerinin kısaltılmış hallerini sunarlar. İzleyicilerin dışında oturum başkanları bir grup şeklindedir. Oturumlarda 15 dakika sunum, 10 dakika oturum başkanlarının eleştiri ve yorumları ve 5 dakika izleyici yorumlarına zaman tanınır. Bir oturumda üç bildiri yer almaktadır.
 
Yuvarlak masa oturumlarında; sunum yapan kişi ve yapacak kişiler arasında yüksek düzeyde etkileşim imkânı bulunmaktadır. Kabul edilen bildiriler düzenleme kurulu tarafından ilgi alanlarına paralel olarak 3-5 çalışma olarak gruplandırılmaktadır. Her yuvarlak masada, çalışma alanlarına paralel olarak bir başkan atanacaktır. Her bir oturum 90 dakika sürmektedir. Temel amaç çalışmanın oturum başkanı ve tüm bildiri sahipleri ile ortak olarak tartışılması ve geliştirilmesidir. Yuvarlak masa oturumları için yüksek lisans ve doktora tez öneriler de gönderilebilmektedir.
 
Poster oturumlarında, çalışmanın grafiksel gösterimi 90 dakikalık oturum boyunca uygun yerlerde asılı kalmaktadır. Poster sahipleri bu süre boyunca gelen sorulara cevap vermektedir.

Uzaktan/video sunumlarda, sözlü bildiri kuralları geçerlidir. Sunum yapacak kişi ile iletişim kurulduktan sonra Skype ile sunumlar gerçekleştirilecektir.

*** Bildirileri Türkçe veya İngilizce olarak sunabilirsiniz. Eğer bildiriyi Türkçe olarak sunacak olsanız dahi sisteme hem Türkçe hem de İngilizce özetlerinizi yüklemeniz gerekmektedir.

*** Tüm bildiri türlerine ait özetler ve tam metinler (gönderildi ise), özet ve tam metin kitaplarında yayınlancaktır. 
 
Sözlü Bildiri Yazım Kuralları  Akademik Bildiri Yazım Kuralları  Yuvarlak Masa Yazım Kuralları  
Poster Yazım Kuralları